Ar gavote gėlių iš parlamentaro? Vadinasi, jas pasidovanojote patys!

Uždraudus Seimo nariams iš parlamentinei veiklai numatytų lėšų nuomotis automobilius, dauguma tautos išrinktųjų vis vien kone iki cento išnaudoja tam skirtus pinigus. Tačiau dabar atsirado naujas pomėgis – už šias lėšas kam nors pirkti ir dovanoti gėles, suvenyrus. Iš tiesų perka ar ne – kitas klausimas, bet pinigai, kaip rodo ataskaitos, tam leidžiami dosniai. Ne per seniausiai Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į Seimo valdybą, siūlydamas uždrausti tokiems dalykams švaistyti parlamentiniam darbui skirtas lėšas. Tačiau jis nuogąstauja, kad jo balsas besipriešinančiųjų prieš privilegijų mažinimą jūroje gali ir paskęsti.

Dovanos ne už savus pinigus
Net ir praėjus beveik mėnesiui, parlamentaras iš Seimo valdybos negavo jokios žinutės – toliau tautos išrinktieji už visų mokesčių mokėtojų pinigus pirks šimtus eurų kainuojančius gėlių bukietus ir dalys savo simpatikams, ar, kaip dėl automobilių nuomos, pasakys: stop, jei jau taip norite ką nors pagerbti gėlėmis, pirkite už savo pinigus?
„Kol kas tyla, bet aš jau pripratau – nė vienos kadencijos Seimo valdyba nėra atsakiusi nė į kokį pasiūlymą ar paklausimą, tarsi jų nė nebūtų buvę. Smagu kam nors dovanoti gėles, tačiau ar garbinga jas pirkti iš valstybės biudžeto lėšų ir įteikti nuo savęs?“ – kalbėdamasis su „Ūkininko patarėjo“ korespondentu retoriškai klausė N. Puteikis.

Už puokštę galima ir pragyventi
Kaip rodo gyvenimas, dažniausiai ne parlamentaras apdovanoja savo rinkėjus gėlių puokštėmis, o kai kurie rinkėjai jį. Tačiau parlamentiniam darbui skirtų išlaidų ataskaitos rodo, kad gėlėms ir suvenyrams Seimo nariai išleidžia tikrai labai gražias sumas, neretai tokias, už kokias paprastas mirtingasis turi kaip nors išsiversti pats, išmaitinti vaikus ir dar susimokėti už komunalinius mokesčius.
Buvęs krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pernai iš šių pinigų gėlėms ir suvenyrams nepašykštėjo 2 027,15 euro. Nemažai puokščių už tokią sumą galima nupirkti. Buvusį ministrą ir Seimo narį dar galima suprasti. Gal jis dovanojo tas gėles viešėjusiems užsienio valstybių generolams ir generolėms, gal kitiems apdovanojimų nusipelniusiems kariškiams. Bet ministrui tam lyg yra skirtos reprezentacinės lėšos, o tarnyba krašto apsaugos sistemoje neturi nieko bendro su parlamentiniam darbui numatytais pinigais.

Ne vien vyriška priedermė
Kita buvusi tos pačios ministerijos vadovė, dabar Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Rasa Juknevičienė gėlėms ir suvenyrams pernai paklojo 715,95 Eur.
Moterys paprastai mėgsta pačios gauti gėlių, o čia viskas atvirkščiai. Gal dėl vadovavimo Krašto apsaugos ministerijai Seimo narei susiformavo toks vyriškas įprotis? Gėlių ji prisipirko nemažai, tikriausiai ne sau. Bet negali sakyti, kad visas parlamentinei veiklai skirtas lėšas ji iškuopė iki dugno – sutaupė beveik pustrečio euro. Nors šiais laikais už tokią sumą nupirktum tik šiaip sau gėlelę.
Nuo senų laikų visuomet garsėjęs kaip džentelmenas Seimo narys Antanas Vinkus pinigų gėlėms bei suvenyrams iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų per porą mėnesių taip pat nepašykštėjo – atseikėjo net 805,38 euro.
Neseniai su savo cenzūra pradvisusiais įstatymo projektais išgarsėjusi Dovilė Šakalienė parlamentinėms išlaidoms skirtomis lėšomis gėlėms labai nesišvaistė. Matyt, buvo įsitikinusi, kad jas dovanoti yra vyrų priedermė. Tačiau gėlėms visgi neatsispyrė ir išleido 274 eurus.
Mėgėjų dovanoti gėles parlamentarų sąrašą galima būtų tęsti ilgai ir nuobodžiai. Tik ar verta, nes tik ant vienos rankos pirštų gali suskaičiuoti tuos parlamentarus, kurie jų nepirko. Pavyzdžiui, buvęs teisingumo ministras, Seimo narys Juozas Bernatonis gėlėms ir suvenyrams iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų neišlaidavo. O kam? Negi būtų nešęs gėles kaliniams į Lukiškes?

Papirkinėjimas ar pasipelnymas?
Šios Seimo kadencijos naujokai konservatoriai Žygimantas Pavilionis ir Laurynas Kriščiūnas, nors palyginti ir jauni vyrai, su gėlėmis ir suvenyrais pasirodė kuklesni – išleido maždaug po 360 eurų. Gal dėl to, kad parlamentiniai ryšiai su rinkėjais dar nėra labai išplitę – Seime dirbą pirmą kadenciją ir tai tik keletą mėnesių. O gal tiesiog supranta, kad gėlės rinkėjams – iš pačių rinkėjų pinigų!
„Esu įsitikinęs, kad gėlės ir suvenyrai tikrai nėra būtini parlamentinei veiklai. Jei jau jas kai kurie Seimo nariai įteikia savo rinkėjams, tai yra tam tikra jų papirkinėjimo forma. Jei Seimo narys iš tiesų labai nori kam nors padovanoti gėlę ar suvenyrą, jis turėtų tai nupirkti iš savo algos, kuri Lietuvoje yra labai didelė, palyginti su kitų dirbančiųjų. Manau, labai nepadoru ir ciniška, kai Seimo nariai per mėnesį iššvaisto gėlėms ir suvenyrams tokias biudžeto lėšų sumas, kurios keliskart didesnės už senjorų ir neįgaliųjų pensijas bei kitas išmokas“, – įsitikinęs N. Puteikis.
Parlamentaro teigimu, dar blogiau, jei kas nors iš tautos išrinktųjų tokiu būdu bando piktnaudžiauti, pasinaudoti tais atseit gėlėms ir suvenyrams pirkti išleistais pinigais savo reikmėms.

Prašo inicijuoti patikrinimą
Seimo narys taip pat prašo inicijuoti išsamų patikrinimą, ar visi šios ir ankstesnės kadencijos parlamentarai iki 2016 m. lapkričio 16 d., kai visai buvo uždrausta bet kokia forma nuomotis automobilį, laikėsi iki tol nustatytų apribojimų dėl parlamentinei veiklai skirtų lėšų panaudojimo transporto priemonių nuomai, t. y. ar nenaudojo šių lėšų automobilio išperkamajai nuomai.
Jei būtų nustatyta, kad parlamentinei veiklai skirtos lėšos buvo panaudotos automobilio išperkamajai nuomai, kai pasibaigus sutarčiai automobilis atitenka naudotojui, N. Puteikio nuomone, tie neteisėtai panaudoti pinigai turėtų būti grąžinti į valstybės biudžetą.

Kišenpinigiams – daugiau kaip milijonas
Išlaidos, skirtos parlamentinei veiklai, kurias kai kurie Seimo nariai nesivaržydami vadina kišenpinigiais, nėra jau tokie maži. Pernai tam išleista 1 mln. 115 tūkst. eurų. Kiekvienas Seimo narys per metus galėjo panaudoti maždaug po 8 tūkst. eurų.
Nuomotis automobilių už parlamentines lėšas nuo pernykščio rudens negalima, bet jos nesumažintos. Tačiau tai netrukdė Seimo nariams Antanui Matului, Agnei Bilotaitei, Mantui Adomėnui, Kęstučiui Masiuliui, Jurgiui Razmai, Rimantui Dagiui, Stasiui Šedbarui, Sergejui Jovaišai, Emanueliui Zingeriui, Rokui Žilinskui, Petrui Gražuliui, Valentinui Bukauskui, Janinai Narkevič ir kitiems vis vien jas išleisti iki paskutinio cento. Kam taupyti, jeigu duoda. Juk ne savi…

Ne priedas prie atlyginimo

Vytautas SINKEVIČIUS
Mykolo Romerio universiteto profesorius, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas

Konstitucijoje yra numatyta, kad su parlamentine veikla susijusios lėšos yra kompensuojamos. Iš šių lėšų galima išlaikyti parlamentaro biurą, ryšio priemones, padengti kelionės išlaidas ir kt. Principas čia turėtų būti toks: pirmiausia panaudojamos su parlamentine veikla susijusios lėšos, o po to jos kompensuojamos. Pas mus viskas atvirkščiai. Kai Seimo narys už parlamentinei veiklai skirtas lėšas perka gėles ar kokius nors suvenyrus, tai aiškiai prieštarauja Konstitucijai. Tuo labiau kad tas parlamentaras gėles paprastai kam nors įteikia savo, o ne Seimo vardu. Nori kam nors kažką dovanoti – prašom, tik iš savo, o ne iš visų mokesčių mokėtojų pinigų. Taip yra visose demokratinėse, teisinėse valstybėse. Leidžiant parlamentinei veiklai skirtas lėšas švaistyti gėlėms, suvenyrams, galima nueiti labai toli. Kai kam gal šaus į galvą rinkėjui nupirkti televizorių ar net automobilį.
Parlamentinei veiklai skirtos lėšos nėra priedas prie Seimo nario atlyginimo, Seimo narys negali jų naudoti savo nuožiūra. Iš Konstitucijos nuostatų kyla ir tai, kad turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad kiekvienu atveju būtų galima patikrinti, ar lėšos naudojamos pagal paskirtį.
Pastebiu jau ne pirmą atvejį, kai Seimo valdyba pritaiko Konstituciją prie parlamentarų norų, o ne elgiasi taip, kaip reikalauja Konstitucija. Net neabejoju, kad tas gėlių pirkimas už parlamentinei veiklai skirtus pinigus yra Konstitucijos pažeidimas. Seimas turėtų pakeisti savo Statutą, kuriame valdybai yra suteikti kai kurie Konstitucijai prieštaraujantys įgaliojimai. Kito kelio šiuo atveju, kad nebūtų pažeidinėjamas pagrindinis šalies įstatymas, nėra. Nei tų gėlių pirkimą gali uždrausti teisėsaugos institucijos, nei Prezidentė.
Šiuo metu yra sudaryta darbo grupė, kuri rengia Seimo nario darbo sąlygų įstatymą. Manau, kad jame bus aiškiau apibrėžta, ką Seimo narys gali pirkti iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų ir ko ne. O kol kas valstybės biudžeto lėšos yra naudojamos ne pagal paskirtį.

Stasys JOKŪBAITIS
„ŪP“ korespondentas

Algimanto SNARSKIO piešinys