Moterys nori nuolat jausti Lietuvos kaimo gyvenimo pulsą

2017 metų birželio 6 diena Braziūkuose, minint LŪD atkūrimo 25-ąsias metines.

Atkurtosios Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) jubiliejus paminėtas du kartus. Pirmąkart kaimo moterys gegužės pradžioje suvažiavo į Raudondvario dvarą, (Kauno r.), į konferenciją „Moteris – kaimo plėtroje“. Čia iškilmingai – su garbiais svečiais, oficialiomis kalbomis, sėkmės istorijų pasakojimais, padėkos raštų lietumi labiausiai nusipelniusiosioms buvo paminėtas atkurtosios organizacijos 25-metis. Tuomet senokai nesimačiusioms konferencijos dalyvėms – organizacijos senbuvėms – kilo spontaniška mintis susitikti ir taip atkurtosios organizacijos sukaktį paminėti birželio 6-ąją. Būtent šią dieną 1992 metais Kaune, Žemės ūkio rūmuose (ŽŪR) ir buvo atkurta 1939-aisiais Alenos Devenienės įkurtoji ir iki karo aktyviai veikusi Lietuvos ūkininkių draugija.
Kaip tarė, taip ir padarė viena kitos išsiilgusios LŪD veteranės. Praėjusį antradienį daugiau nei pusšimtis LŪD narių glėbesčiavosi ilgametės LŪD darbo organizatorės, 2003–2008 metų draugijos pirmininkės Marijos Račkaitienės erdvioje sodyboje Braziūkų kaime (Kauno r.).

Po rūpestingai tvarkomą kiemą žvalgėsi pirmoji atkurtosios draugijos pirmininkė Lina Bružikienė bei jos pavaduotoja Irena Ragulskienė, panevėžietės, kupiškėnės, biržietės, plungiškės, radviliškietės, šilališkės, Mažosios Lietuvos atstovės iš Klaipėdos rajono, Laimutė Saviščevienė – LŪD tarybos narė nuo Alytaus apskrities. O šeimininkė vis džiaugėsi sulaukusi senų pažįstamų – žymiųjų Petronių sūrininkių iš Ukmergės, molėtiškių, Kauno krašto ūkininkių, marijampoliečių ir LŪD himno žodžių autorės Teresėlės Vizbarienės, rokiškėnių nuo Kriaunų, vis rymančių prie didžiulio nešulio-siurprizo – karštos Genovaitės Kralikienės firminės košės. Sulaukta ir Janinos Danielienės – ūkininkių idėjų puoselėtojos ir nuolatinės palaikytojos, bei Kristinos Kriūnaitės, kažkada LŪD nares-menininkes subūrusios į dailiųjų amatų „Verpstės“ skyrių.

Paklausus buvo Genovaitės Kralikienės iš Kriaunų (Rokiškio r.) siurprizas – senoviškame špižiniame puode pataluose virta firminė ryžių-grikių košė.

Kai buvo perduoti linkėjimai nuo dėl įvairių priežasčių negalėjusių atvykti moterų, sugiedotas draugijos himnas, būriu nusifotografuota atminčiai, L. Bružikienė, I. Ragulskienė prisiminė organizacijos atsikūrimo pradžią. Geru žodžiu buvo paminėti idėjos burtis į kaimo moteris vienijančią organizaciją palaikytojai ir pagalbininkai laikraščių „Ūkininko patarėjas“ ir „Šeimininkė“ redaktoriai Vytenis Neverdauskas bei Dalia Juškienė. O kai telkimosi į draugiją norą paskatino tik ką atsikūrusių Žemės ūkio rūmų pirmininkas Antanas Stancevičius bei direktorius Romas Kaunas, suskubta tai įteisinti atkuriamojoje konferencijoje. „ŽŪR draugijai suteikė stogą, stalą, telefoną, vėliau įsteigė konsultančių etatus. Nuolat jautėme ir „Ūkininko patarėjo“ palaikymą“, – prisiminė pirmoji organizacijos pirmininkė. Ji pasidžiaugė, kad praėjus metams Lietuvoje jau veikė 10 skyrių. Po nepilno dešimtmečio LŪD jau turėjo 170 skyrių, kurie jungė per tris tūkstančius narių ir buvo viena didžiausių nevyriausybinių bei kaimo moterų organizacijų!

Sodybos šeimininkė Marija Račkaitienė pasitinka buvusias marijampolietes Gražiną Valančienę, Teresę Vizbarienę ir Romutę Juškienę.

Susirinkusiosios pripažino, jog ūkininkės pirmosios kaimą uždegė noru gyventi gražiau, šviesiau, negailėjo tam savo sveikatos, laiko, lėšų. Iš draugijos išaugo Lietuvos kaimo turizmo asociacija ir Kaimo bendruomenių sąjunga. „Todėl gerbkime įdėtą triūsą buriant kaimo moteris, neleiskime draugijai išsivaikščioti“, – linkėjo daug sentimentų LŪD jaučianti, tačiau aktyvioje jos veikloje šiandien nedalyvaujanti L. Bružikienė.
Jos žodžiuose – daugelio organizacijos aktyvisčių rajonuose mintijimai. Tenka pripažinti, jog šiandien draugijos skyrių veikla rajonuose palikta savieigai. Tačiau moterims norisi žinoti ir jausti visos organizacijos pulsą, jos išsiilgusios idėjų keitimosi, bendros koordinuotos veiklos. Ir tam nepakanka vien elektroninio laiško ar skambučio mobiliuoju telefonu. Reikia jausti bendrą visos organizacijos strategiją ir taktiką. Tačiau tai, viliamasi, bus artimiausio darbinio susitikimo tema.
O birželio 6-ąją į Braziūkus susirinkta pasidžiaugti dirbus gerus ir reikalingus darbus, pasimėgauti bendrystės dovana, ir, kaip ūkininkių himne giedama, „tikrai padainuoti kartu“.

1992 metų birželio 6 dieną, kai buvo atkurta Lietuvos ūkininkių draugija. Pirmoje eilėje su gėlėmis pirmoji LŪD pirmininkė Lina Bružikienė.

Angelė PILVELIENĖ
„ŪP“ korespondentė

Autorės ir redakcijos archyvo nuotraukos