Naujasis Rūmų pirmininkas – maištininkas ar vadybininkas?

Seimo rinkimų aistros jau nurimo, Lietuva turi naują parlamentą, netrukus bus ir kita Vyriausybė, o Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) vadovybės rinkimų, kurie vyks gruodžio 14 d. per neeilinį ŽŪR suvažiavimą, kampanija tik įsibėgėja. Politologai šiemet linkėjo visuomenei išsirinkti drausmingą ir atsakingą parlamentą. Lietuvos kaimas to paties tikisi iš naujosios ŽŪR vadovybės.
1991 m. atkurtų Rūmų 25-erius gyvavimo metus galima suskirstyti į kelis laikotarpius – inteligentiško profesoriaus Antano Stancevičiaus, azartiško Jono Ramono, apdairaus Broniaus Markausko ir diplomatiško Andriejaus Stančiko „eras“ . Iš pradžių Rūmai priminė agrarinių mokslų institutą, paskui – pilietinio nepaklusnumo akcijų štabą, vėliau – verslo bendrovę.
Koks turi būti naujasis Rūmų pirmininkas – panašus į kurį nors ankstesnįjį, eilinis vadybininkas, besistengiantis suderinti skirtingus smulkiųjų ir stambių žemdirbių, pienininkų ir grūdininkų, ekologinių ir intensyvių chemizuotų ūkių interesus, ar kietas politikas, sugebantis iškovoti nuolatinę normalią valstybės paramą Rūmams, įvesti žemdirbių savivaldos mokestį, apie kurį kalbama nuo pat ŽŪR atkūrimo, ir perimti iš Žemės ūkio ministerijos daugelį žemės ūkio administravimo funkcijų?

Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininkas Jonas VILIONIS: „Naujasis Rūmų vadovas privalo turėti tvirtą stuburą! Užtenka į žandukus bučiuoti eilines Žemės ūkio ministerijos moteriškes ir žemintis joms dėl paramos žemdirbių savivaldai. Rūmų vadovui labiausiai tiktų garbingai, oriai, pagal savo statusą kalbėtis su šalies Prezidente, premjeru, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininku ir žemės ūkio ministru. Rūmai pagaliau turėtų išsikovoti nepriklausomo valdžios socialinio partnerio padėtį. ŽŪR pirmininkas tik ūkininkams turi tarnauti. Agrarinės organizacijos nori turėti tvirtą, patikimą stogą. Ką po juo susirinkę nutarsime – šventa! O dabar ginčijamės, diskutuojame Rūmuose net užkimę, bet paskui, užmiršę kalbas apie vienybę, bėga lekia visi į ministeriją ir kaulija paramos kiekvienas sau.
A. Stančiku dėtas atsisveikindamas nieko nebūčiau sakęs apie „geriausią kandidatą“. (Biržų r. ūkininką Adolfą Jasinevičių – red. past.). Nelabai pažįstu A. Jasinevičių. Gal A. Stančikui jo reikia, bet ne visiems ŽŪR nariams. Atrodo, iš tiesų siekiama dar labiau atrišti rankas ŽŪR direktoriui Sigitui Dimaičiui, kad jis gautų absoliučią valdžią, nors ir taip visi Rūmuose jau priklausomi nuo S. Dimaičio.
Esu kareivis – jeigu pakvies, pasiūlys kandidatuoti – pagalvosiu, bet pats nesipiršiu. Man svarbiausia gerai atstovauti mūsų pieno gamintojams Lietuvoje ir užsienyje. Už savo pinigus skraidau į Europos pieno tarybos asamblėjas.
Tobulo ŽŪR vadovo, mano nuomone, nebuvo. Geriausiai būtų tikęs Vytautas Einoris, bet 2005-aisiais konkurentai „suėdė“ buvusį žemės ūkio ministrą, neleido jam kandidatuoti pasinaudoję diskriminaciniu Rūmų statuto straipsniu apie pirmininko amžiaus cenzą.“
Pramoninių uogynų augintojų asociacijos vadovas Adolfas JASINEVIČIUS: „Jaučiuosi tvirtai, gavęs tokią solidžią žinomo Lietuvos žemdirbių lyderio rekomendaciją. Rengiuosi rinkimams. Nesutinku, kad manęs nepažįsta agrarinė visuomenė. Daug metų esu Rūmų tarybos, prezidiumo narys. Administracinį darbą išmanau. Dar sovietų laikais teko dirbti LTSR agropramoniniame komitete, pas­kui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje pirmaisiais Nepriklausomybės metais. Jeigu būčiau išrinktas, siekčiau Rūmų savarankiškumo (taip pat ir finansinio). Stengčiausi gražiai dirbti su Vyriausybe. Esu demokratiškų, kolegialių sprendimų šalininkas. Didžiausias dėmesys – kaimo plėtrai, kad jaunimas nebėgtų į miestus ir užsienį.“
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas SVIDERSKIS: „Tai turėtų būti žmogus, kuris labai sielojasi dėl žemės ūkio reikalų. Ne toks, kuris kaimą atsimena (ir tai ne visada) tik sėsdamas prie pietų, vakarienės stalo. (Anksčiau kandidatai į ŽŪR pirmininkus būtinai turėjo būti ūkininkai, ne vyresni nei 65 metų, bet 2014 m. pataisius Rūmų statutą šių reikalavimų nebeliko – ŽŪR pirmininku gali būti Rūmų organizacijos narys arba jos atstovas, nepartinis arba sustabdęs narystę politinėje organizacijoje iki kadencijos pabaigos asmuo – red. past.). Manau, stambiosios šakinės pieno, mėsos gamintojų, grūdų augintojų organizacijos, Žemės ūkio bendrovių asociacija, Ūkininkų sajunga suras bendrą kandidatą, kuris suprastų, kad žemės ūkis negali būti nei sterilus, nei pernelyg chemizuotas.
Nieko gero nebus, jeigu suvažiavimui tektų balsuoti net dėl dešimties kandidatų, matančių tik savo kiemą. Reikia naujoviškai, šiuolaikiškai mąstančių Rūmų vadovų, ŽŪR tarybos narių. Šie jubiliejiniai Rūmų metai (įkūrimo 90-metis ir atkūrimo 25-metis) buvo puiki proga organizacijai persitvarkyti. Negali šiuolaikinis žemdirbių parlamentas veikti pagal Žemės ūkio rūmų įstatymą, kurį Seimas patvirtino beveik prieš 20 metų!
Būsimieji Rūmų vadai, naujoji taryba ir ŽŪR administracija turi jau dabar planuoti, kaip Lietuvos žemės ūkis gyvens nuo 2020-ųjų, kai išseks europinė parama, o ne po ketverių metų nesėkmingai gaisrus gesinti!“
Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Raimundas JO­VARAUSKAS: „Idealiausias pirmininkas buvo B. Markauskas. Žiūrėjo visų interesų. O iš A. Stančiko pasigesdavome lygiaverčio požiūrio į Rūmų narius. 2011–2016 metais Rūmų vadovybė smarkiai politikavo ir skaldė žemdirbių vienybę. Lietuvos ūkininkų sąjunga rinksis, tarsis dėl savo kandidato. Dar yra laiko. Rasime susigaudantį žmogų, diplomatą ir atkaklų derybininką su valdžia.“
Buvusio ŽŪR pirmininko Jono Ramono žmona, gydytoja Vilija RA­MONIENĖ: „Nutarėme, kad Jonas daugiau niekados su ži­niasklaida nekalbės apie savo pusantros kadencijos prie Žemės ūkio rūmų vairo, nekomentuos Rūmų veiklos, neaptarinės ŽŪR perspektyvų. Mano vyras agitavo ūkininkus kovoti dėl savo teisių, blokavo greitkelius, rūpinosi kaimo visuomenės reikalais, nors namuose mažoms dukroms irgi reikėjo tėviško dėmesio, vos nesėdo į kalėjimą, iškovojo pieno gamintojams didesnes jų produkcijos supirkimo kainas, nors pats tuo metu karvių nelaikė, o kaip jam buvo atsidėkota?.. Nespėjo Jonas 2004 m. prisiekti Seime, o po poros savaičių pradėtas garsiai pravardžiuoti „šimtamečių kapinių artoju“. 2007 metais Rūmų administracija mano vyrui net nesiteikė pranešti apie jo mokytojo ir idealo profesoriaus Antano Stancevičiaus laidotuves.“
Lietuvos ūkininkių draugijos pirmininkė Virginija ŽLIOBIENĖ: „Į tokį postą geriausiai tiktų santūrus, kuklus, bet energingas žmogus. Nereikia rėksnių, kuriems tik statinę paduok… Lietuvos ūkininkių draugija apsvarstė Seimo nariu išrinkto buvusio Rūmų pirmininko A. Stančiko pageidavimą, kaip turėtų atrodyti naujasis ŽŪR vadovas. Remsime A. Jasinevičiaus kandidatūrą. Seniai pažįstame šį juodųjų serbentų augintoją iš Biržų krašto. Nuosaikus, korektiškas žmogus. Šiais laikais madinga moteris siūlyti į svarbiausius postus. Įrodėme, kad valstybę galime valdyti. Bet tarp Rūmų narių moterų dabar nematau tokios, kuri galėtų sėkmingai vadovauti žemdirbių parlamentui.“

Parengė „ŪP“ korespondentas Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.