Ūkiški patarimai iš praeities – jau portale www.epaveldas.lt

„Atitinkamos įstaigos pranešė, kad nuo šiol kapinėse pastebėti galvijai bei paukščiai bus sulaikomi, savininkams negrąžinami, o jų savininkai išaiškinami ir baudžiami.“ (Ūkininko patarėjas, 1942 m. liepos 31 d.)

„Dabar labiau negu kitados turi būti žinotina, kad duonos kąsnis tikrai bus susijęs su darbu, išimčių negalės būti. Taigi, prie darbo į žemės ūkį.“ (Ūkininko patarėjas, 1942 m. sausio 9 d.)

Šių ir daugelio kitų ūkiškų patarimų, įspėjimų ir naujienų iš praeities ieškokite portale www.epaveldas.lt.

„Ūkininko patarėjas“ nuo 1925 iki 1944 metų su pertraukomis buvo leidžiamas Kaune. Iš pradžių tai buvo knygelės dydžio 32–48 puslapių apimties mėnesinis leidinys, siųstas ūkininkams nemokamai. 1929 m. tapęs savaitiniu žemės ūkio laikraščiu, po dešimtmečio „Ūkininko patarėjas“ pasiekė 90 tūkstančių egzempliorių tiražą ir tapo pačiu pigiausiu ir vienu didžiausių savaitinių laikraščių Lietuvoje. Kas dvi savaites leisti savaitraščio priedai „Jaunasis ūkininkas“ ir „Šeimininkė“ 1938 m. virto savarankiškais laikraščiais.

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 100-mečiui norime pasidžiaugti, kad šį, kaip ir daugelį kitų nepriklausomoje Lietuvoje išleistų laikraščių ir žurnalų, galite skaityti portale www.epaveldas.lt.

Sekite nuorodas ir leiskitės į kelionę laiku:

„Ūkininko patarėjas“ (1925–1944, nuo 1989) bit.ly/2cHOPr1 ir bit.ly/2d94Nim;

„Lietuvos aidas“ (1917–1918, 1928–1940, nuo 1990) bit.ly/2cy6CDp;
„Tėvynės sargas“ (1917–1918, 1920–1926) bit.ly/2cQGqqt;
„Laisvoji Lietuva“ (1918–1919) bit.ly/2cq6VN7;
„Darbo balsas“ (1917–1919) bit.ly/2d27X2v.