Verta žinoti

Suomiška naujiena – VALTRA T serijos traktoriai, kokių dar nebuvo

2014-11-21

Lapkričio 10 d. Vokietijoje buvo pristatyti naujos kartos T serijos „Valtra“ traktoriai. Suomijos kompanijos „Valtra“ atstovų teigimu, tai nėra nauja modifikacija ar ankstesnės T serijos patobulinimas, o visiškai naujas kūrinys. Jų manymu, tai geriausias jų sukurtas traktorius per visą istoriją. Panašu, kad taip galvoja ir ūkininkai, nes per dešimt pirmųjų prekybos dienų sulaukta daugiau kaip tūkstančio užsakymų. 

Dizainas pagal ūkininkų pageidavimus

Naujasis „Valtra“ dizainas buvo kuriamas atsižvelgiant į ūkininkų pageidavimus. Inžinieriai daug dėmesio skyrė detalėms, kurios iš pirmo žvilgsnio menkai pastebimos, bet labai pagerino traktoriaus komfortabilumą. Išskyrus, vairą viskas kurta iš naujo. Kabinoje sėdintis vairuotojas

Skaityti toliau...

Miškų įveisimo priemonės populiarumas neblėsta

2014-11-21

Leonas BIJŪNAS

Galimybė naujam gyvenimui prikelti savo žemę domina dažną ūkininkauti netinkamų sklypų savininką. Tai įrodo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ populiarumas. Pasibaigus pas­kutiniajam paraiškų paramai pagal šią KPP priemonę gauti rinkimui paaiškėjo, kad prašoma suma beveik dukart viršija numatytąją, tad pateiktoms paraiškoms atliekamas pirmumo vertinimas.

Nederlingą ar apleistą žemę paversti mišku šiais metais panoro net 480 pareiškėjų. Tiek paraiškų pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės

Skaityti toliau...

Tvarkingi grioviai – ne tik dėl grožio

2014-11-14

Vija PAKALNYTĖ

Vis daugiau gyventojų rūpinasi kraštovaizdžio išsaugojimu: laiku šienauja, valo ir tinkamai prižiūri melioracijos griovius. Jiems padeda Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė „Pelno nesiekiančios investicijos“. Šia priemone dar nepasinaudojusieji vis dar turi laiko pateikti paraiškas iki šių metų gruodžio 31 d.

Pagal šią priemonę grąžinama iki 100 proc. griovių sutvarkymo išlaidų. Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti tiek krūmų, augančių ant melioracijos griovio šlaitų, pašalinimo ir sutvarkymo darbai, tiek medžių bei kitos augalijos, augančios ant melioracijos griovio šlaitų, sutvarkymo darbai. Taip pat augalijos išvalymo iš melioracijos

Skaityti toliau...

Paspirtis išskirtinės kokybės produktų gamintojams

2014-11-12

Mėta LUBINAITĖ

Gaminantieji arba auginantieji išskirtinės kokybės produktus iki pat šių metų pabaigos gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“. Lėšos pagal šią priemonę skirtos padengti išlaidoms, susijusioms su kokybiškų žemės ūkio produktų sertifikavimu ir apipavidalinimu.

Padeda išsiskirti iš kitų gamintojų

Paraiškos gauti paramą pagal KPP priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ priimamos iki gruodžio 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Parama pagal KPP priemonę „Dalyvavimas maisto

Skaityti toliau...

Modernizuojantiesiems smulkiuosius ūkius artėja atsiskaitymo metas

2014-11-05

Mėta LUBINAITĖ

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonėje „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ dalyvaujantiems paramos gavėjams, pateikusiems paraiškas 2010 ir 2012 m., artėja atsiskaitymo laikas. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai primena, į ką dėmesį turėtų atkreipti šios KPP priemonės dalyviai, 2015 m. teiksiantys mokėjimo prašymus.

Paramos gavėjai per pirmuosius trejus metus įsipareigoja ūkio EDV padidinti bent 20 proc.

Artėja investicinių metų pabaiga
Ūkininkai, modernizuojantys savo smulkiuosius ūkius pagal tęstinę KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, mo­kė­jimo prašymus NMA teritoriniams paramos

Skaityti toliau...

Paskutinė galimybė pasinaudoti parama už konsultacijas

2014-10-29

Vija PAKALNYTĖ

Konsultacijos svarbiausiais klausimais
Priemonės „Naudojimasis kon­sultavimo paslaugomis“ da­lyviai gali rinktis iš įvairių ūkininkavimą ir miško priežiūrą pagerinančių paslaugų. Pavyzdžiui, gauti pagalbą diegiant savo ūkyje inovatyvius ūkininkavimo metodus, efektyviau tvarkant finansus ir buhalterinę apskaitą, nustatant ir pašalinant geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų pažeidimus.
Paramą konsultacijoms dalyvaujant priemonėje „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ galima gauti pagal penkias veiklos sritis. Pagal pirmąją veiklos sritį kompensuojamos konsultacijos ūkininkams, kurios padeda įvertinti, ar ūkis atitinka Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus GAAB reikalavimus ir darbo saugos standartus.
Pagal antrąją sritį remiamos konsultavimo paslaugos dėl nustatytų valdymo ir GAAB reikalavimų

Skaityti toliau...

Iš kaimo išeiti, kad į jį grįžtum

2014-02-27

Gera pradžia – pusė darbo: valstybė, skirstydama studijų krepšelius, prisiminė provincijos vaikus

Jolanta KAŽEMĖKAITYTĖ
„ŪP“ korespondentė

Aleksandro Stulginskio universiteto akademinė bendruomenė džiaugiasi pirmosiomis kregždėmis – šalies Vyriausybė pradėjo taisyti 2009 metų mokslo reformos klaidas. Vasario 12 d. Vyriausybės posėdyje nutarta nuo 100 iki 175 padidinti universitetinių žemės ūkio, miškininkystės, maisto krypčių studijų krepšelių skaičių. Tad kitais mokslo metais galimybę patekti į valstybės finansuojamas vietas turės beveik dvigubai daugiau ASU bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos pirmakursių – būsimų agronomų, miškininkų, veterinarų, agroenergetikos, vandens bei žemės ūkio mechanikos inžinierių – nei patekdavo pastaraisiais metais.

Skaityti toliau...