Žymėtas dyzelinas su „nežymėtomis“ staigmenomis degalinėse

Visi ūkininkai buvo įpratę, kad leidimas su jame nurodytu konkrečiu paskirto žymėtojo dyzelino kiekiu, galioja metus ir duomenys, įrašyti jame, per tą laiką pasikeisti negali. Tačiau paaiškėjo, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) duomenis koreguoja kaskart, kai tik gauna naują informaciją iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro. Štai todėl ūkininkų, vos tik pardavusių vieną kitą telyčaitę ar ožką, nuvykusių į degalinę gali laukti ir nelabai malonūs siurprizai.
Gali nemaloniai nustebinti
Ūkininkas Linas Dagys, atvykęs į degalinę įsipilti žymėto dyzelino, nustebo iš degalinės operatorės išgirdęs žinią, kad jam beliko vos 27 litrai degalų iš turėtų 441 litro. Jis tebuvo pirkęs vos 190 l ir tikėjosi turįs dar 251 l degalų likutį. Ūkininkas sunerimo, kur dingo 224 l lengvatinių degalų, kurių jis nebuvo išnaudojęs. Pasirodo, lengvatinio dyzelino kiekis Valstybinės mokesčių inspekcijos buvo perskaičiuotas praėjus vos kelioms dienoms nuo leidimo įsigyti degalams išdavimo, motyvuojant tuo, kad jis liepos 19 d. sumažino turimų galvijų kiekį.

L. Dagys, ūkininkaujantis daugiau kaip 20 metų, turintis keletą karvių ir deklaruojantis apie 4,5 ha pievų, kasmet iš VMI gaudavo leidimą įsigyti apie 400 l lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų dyzelinių degalų. Šiemet liepos 1 d. jam taip pat buvo išduotas toks leidimas, su liepos 10 d. patikslintais duomenimis ir nurodytu leistinu įsigyti žymėto dyzelino kiekiu – 441,38 l. Ūkininkas paskaičiavo, kad vieną dalį degalų jis sunaudos vieną pusmetį, o kitą dalį – kitą. Tačiau jo laukė nemaloni staigmena – nepraėjus nė porai mėnesių nuo leidimo išdavimo paaiškėjo, kad jo visi limitai jau išsemti – iš 441 l telikę vos 27 l, nors turėjo būti dar 251 l.
„Nesuprantu tos nuolat besikeičiančios tvarkos. Anksčiau būdavo, kad leidimą lengvatiniams degalams įsigyti reikėdavo iš anksto užsisakyti VMI ir paskirtu laiku atvykti jo atsiimti. Dabar to nebereikia – galima jį pačiam atsispausdinti atsisiuntus internetu. Anksčiau degalinių operatoriai labai griežtai skaičiuodavo ir uoliai pildydavo prie leidimo prisegtą apskaitos lentelę, kurioje kaskart pažymėdavo įsigytą degalų kiekį ir likutį. Šiemet to jau nebedaro, tik automatiškai nuskaito brūkšninį kodą leidime ir jei pasiteirauji, tik žodžiu informuoja apie kuro likutį. Anksčiau būdavau tikras, kad leidime nurodytas leistinas įsigyti degalų kiekis nesikeis iki kitų metų leidimo išdavimo, bet, pasirodo, VMI jį gali keisti bet kada, vos tik gavusi informaciją iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie pasikeitusius deklaracijos duomenis. Mano atveju dėl sumažinto degalų kiekio VMI pateikė tokį paaiškinimą: „mokesčių mokėtojas š. m. liepos 19 d. sumažino turimų galvijų kiekį, todėl jam skirtas lengvatinio dyzelino kiekis buvo perskaičiuotas“. Mano ūkis nedidelis, pardaviau karvutę ir porą telyčių ir dėl to iš karto praradau pusę leistino kuro kiekio. Pavasario darbams leng­vatinio dyzelino nebeturėsiu. O kaip tada tiems didesniems ūkiams, kur nuolat vyksta galvijų ar paukščių skaičiaus kaita? Negi kaskart VMI vykdo kuro perskaičiavimus? Kaip tokiu atveju ūkiai gali planuoti savo darbus ir leistinus įsigyti kuro kiekius, jei kas 10 dienų VMI gali daryti korekcijas“, – piktinosi ūkininkas.
Pasiteiravus kitų galvijus laikančių ūkininkų, ar jiems neteko atsidurti panašioje situacijoje, kai dėl parduotų gyvulių netrukus būtų perskaičiuotas leistinas lengvatinio dyzelino kiekis, ne vienas sutriko, sakė, jog neatkreipė į tai dėmesio, nes buvo įsitikinę, kad VMI išduotame leidime nurodytas kiekis galioja iki kitų metų leidimo išdavimo. Rima Urbonienė, laikanti per 20 melžiamų karvių sakė, jog šiais metais dar nėra pardavusi gyvulių, tad kol kas ir jokių korekcijų dėl kuro nepatyrė, tačiau stebėjosi, kad tai gali būti daroma metų eigoje. Valentinas Batvinas rugpjūčio mėnesį pardavė 29 karves. Jo leistino įsigyti lengvatinio kuro limitas iki šiol siekė apie 5 t, tad ūkininkas sunerimo, kad visa tai praras.
„Pieną, grietinę, varškę, sūrius vežu parduoti į Kauną. Mano autofurgonas – šaldytuvas sunaudoja daug degalų, o kur dar pašarų ruošimas. Tų
5 t. dyzelino nelabai užtekdavo, reikėdavo dar papildomai pirkti, ieškodavau, kas iš Rusijos pigesnių degalų pasiūlys. Neseniai pardaviau nemažai karvių, bet dabar vėl ketinu formuoti naują bandą. Jei degalų kiekį už parduotus galvijus man nubrauks, ar jį koreguos su kiek­viena įsigyta karve? O kaip bus tokiais atvejais, kai jau esi išnaudojęs didesnį degalų kiekį nei priklausytų pagal likusį galvijų skaičių? Reikalaus degalus sugrąžinti, ar reikės papildomai susimokėti? Kažkokia painiava“, – stebėjosi ūkininkas.
VMI situaciją mato kur kas paprasčiau
Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento direktorė Daiva Baniulienė paaiškino, kad nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija supaprastino lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų dyzelinių degalų, skirtų žemės ūkiui, išdavimo tvarką. Dabar teikti prašymo ir atsiimti šių leidimų nebereikia vykti į VMI aptarnavimo padalinį, pakanka prisijungti prie Mano VMI (https://www.vmi.lt/manovmi/) portalo. Supaprastinus leidimų išdavimo tvarką, gazolių apskaitos lentelės pildymas tapo neprivalomas. Pageidaujant savarankiškai fiksuoti įsigyjamo kuro duomenis, lentelę, kartu su leidimu lengvatiniams degalams, galima išsispausdinti prisijungus prie sistemos Mano VMI.
„Degalų likutį ūkininkai, įsigyjantys lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų dyzelinių degalų, taip pat gali sužinoti prisijungę prie sistemos Mano VMI, kairiajame portalo meniu pasirinkus „Mokesčių mokėtojo kortelė“. Toliau – „Kiti duomenys (leidimai, pažymos, sutartys ir kt.)“ ir atsivėrusiame lange paspaudus „Pažymėjimai / leidimai taikyti akcizų lengvatas“. Pasirodžiusiame lange matomas šiuo metu galiojantis leidimas ir praėjusių 5 metų leidimai. Norint peržiūrėti ir atsispausdinti leidimą, reikia paspausti aktyvią leidimo nuorodą. Norint peržiūrėti duomenis apie galiojančio leidimo leistiną įsigyti gazolių kiekį ir jo likutį, reikia spausti nuorodą „Degalų limitas“. Duomenys apie degalinėje įsigytą lengvatinio dyzelino kiekį į Akcizų informacinę sistemą yra perduodami automatiškai. Degalų pirkėjas operatoriui pateikia leidimą tokiems degalams įsigyti, asmens dokumentą (tais atvejais, kai degalus perka ne tas asmuo, kuriam išduotas leidimas – dar ir įgaliojimą). Įsipiltas degalų kiekis priskiriamas skenuojant specialų brūkšninį kodą, esantį ant leidimo. Pastebėjus neatitikimus tarp duomenų, pateikiamų sistemoje ir realiai įsipilto lengvatinio dyzelino kiekio, rekomenduojama kreiptis į VMI specialis-
tus“, – paprastai, kaip dukart du lygu keturi, aiškino VMI atstovė.
Tačiau ne viskas taip paprasta ir aišku, jei žmogus kaime neturi kompiuterio, interneto ir nelabai nutuokia kaip naudotis Mano VMI sistema. Juk ūkininkauja ne tik jauni ir kompiuterizuoti. Va tokiems kiekviena diena ir gresia nemaloniomis staigmenomis.
Tiems, kas „neišmanūs“
Jei kas dar nėra įsigilinę, kiek ir už ką skiriama lengvatinio dyzelino, VMI informuoja: „Leistinas lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų dyzelinių degalų kiekis apskaičiuojamas pagal deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą (hektarais), tinkamą tiesioginėms išmokoms gauti (pagal žemės ūkio augalų rūšis), deklaruotą grybų plotą, taip pat Ūkinių gyvūnų registre registruotą vidutinį sutartinių gyvulių, paukščių ir kitų gyvūnų skaičių, įregistruotą vidutinių bičių šeimų skaičių, Ūkinių gyvūnų registre registruotą plotą hektarais, kuriame auginamos sraigės ir Ūkinių gyvūnų re-
gistre registruotą plotą kvadratiniais metrais, kuriame auginami sliekai.
Leistino įsigyti žymėto dyzelino skirto naudoti žemės ūkio veikloje apskaičiavimo tvarka yra reglamentuota Lietuvos Respublikos vyriausybės
2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“. Nutarimas įsigaliojo 2015 m. liepos 3 d.
Pagal šią tvarką žymėtas dyzelinas skirstomas taip: už verslinius (intensyviai prižiūrimus ) sodus – 250 l/ha, už bulves, daržoves – 240 l/ha, už cukrinius runkelius, pašarinius šakniavaisius, verslinius (intensyviai prižiūrimus) uogy-
nus – 150 l/ha, už auginamus grūdinius, ankštinius ir kt. augalus, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, už rapsus, linus, pluoštines kanapes – 115 l/ha, taip pat arklius ir galvijus – 115 l už 1 SG, už avis, ožkas, broilerius – 90 l už 1 SG, už pievas, skirtas prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai, – 70 l/ ha, tiek pat už pūdymus ir trumpos rotacijos želdinius, už sraigių 1 ha – 55 l, už kiaules, paukščius, kitus gyvūnus – 30 l už 1 SG, už grybus (substrato gaminimą ir grybų auginimą) – 20 l už 1 kv. m, už pievas ir ganyklas – 12 l/ha, už bites, kai laikoma daugiau kaip 40 bičių šeimų – 10 l už 1 šeimą, už sliekus – 7 l už 1 kv. m.
Kodėl cukrinių runkelių, grūdų, rapsų augintojams lengvatinio kuro skiriama kone dvigubai mažiau nei sodininkams, o už sraiges, grybus ir sliekus žymėto dyzelino galima įsigyti keleriopai daugiau nei už pievas ir ganyklas Vyriausybės nutarime neaiškinama.
O tokiems kaip ūkininkas L. Dagys, kuris pasirodė nepakankamai „išmanus“ ir tikėjosi, kad leidime nurodytas leistinas įsigyti lengvatinio kurio kiekis nesikeis iki kitų metų birželio pabaigos, VMI paaiškina:
„Kuro normos perskaičiuojamos gavus informaciją iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras apie pasikeitusius deklaracijos duomenis. Žemės ūkio veiklos subjekto leidime nurodytas leistinas įsigyti kuro kiekis visais atvejais bus pakoreguojamas per 10 darbo dienų nuo VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro pateikiamų duomenų VMI gavimo dienos.“
Taigi, vos tik prarasite kelis sliekus, sraiges ar sumažės laikomų bičių, jei parduosite karvę ar ožką, nenustebkite, kai nuvykę į degalinę sužinosite, kad jūsų kuro limitai gerokai pasikeitę.

Milda JONKIENĖ
ŪP korespondentė