Šiemet suarusieji ganyklas EK reglamento nepažeidė

Kitąmet ŽŪM ruošia ir Europos Komisijai pateiks naują suartų daugiamečių ganyklų ir pievų atkūrimo tvarką.

Pastarosiomis dienomis sąlyginai aprimo aistros dėl daugiamečių pievų ir ganyklų paskirties keitimo (arimo). Ūkininkaujantieji laukia tikslios daugiamečių pievų ir ganyklų pokyčio analizės, žinodami, kad suartų daugiamečių ganyklų ar pievų plotas šalies mastu gali mažėti tik iki 5 proc. Viršijus leistiną normą, ūkininkaujantieji gali netekti beveik trečdalio tiesioginių išmokų (žalinimo išmoka bus per 40 Eur/ha) ir suartas ganyklas teks atsėti.
Labiausiai vasarą jaudinosi gyvulininkystės ūkiai, kurie dėl netinkamų mėsos ir pieno supirkimo kainų skaičiavo, ar apsimoka išlikti gyvulininkystės sektoriuje. Gyvulius išparceliuoti galima greitai, tačiau ką daryti su nebereikalingomis daugiametėmis pievomis ir ganyklomis?
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų skyriaus vedėjas Antanas Karbauskas minėjo, kad ministerija jau ne kartą kreipėsi į EK prašydama, kad pieno ūkiams būtų leista turimų ganyk­lų plotus mažinti, neatsižvelgiant į 5 proc. ribą. Deja, dėl įvairiausių ekologinių reikalavimų leidimo nėra. Tuomet buvo kalbama, kad pagal kelių paskutinių metų pasėlių deklaravimo duomenis Lietuvoje daugiamečių ganyklų ir pievų plotai mažėja ir viršija ES teisės aktais nustatytas leistinas ribas. Tačiau A. Karbauskas patarė palaukti galutinės deklaruojamų plotų analizės.
Kaip teigia Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vedėja Aistė Mileikaitė, šiuo metu daugiamečių ganyklų ir pievų pokyčio analizė tebevyksta ir neaišku, kaip šie plotai pakitę. Duomenys bus apdoroti iki gruodžio 31 d. Viršijus EK leistiną ribą, ūkininkams bus išsiųsti pranešimai, prašant išartus plotus atsėti tame pačiame arba kitame lauke.
„Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nurodyta, jog ūkininkai, 2012 m. ir (arba) 2015 m. deklaravę daugiametes ganyklas arba pievas, arba laukus, kurie 2010–2014 metais buvo deklaruojami kaip daugiametės ganyklos arba pievos, privalo šį plotą išlaikyti“, – patikslina A. Mileikaitė.
Daug abejonių kėlė ir nesukonkretintos daugiamečių ganyklų ir daugiamečių žolių sąvokos. Pastarąsias ūkininkai dažnai atnaujina be atsėlio ir deklaruodami nurodo kaip naujai atsėtas daugiametes ganyklas. NMA atstovės teigimu, šį sąvoka nurodoma Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse – daugiametėmis ganyklomis ar pievomis laikomi plotai, apsėti daugiamečių žolių mišiniais arba natūralūs, bet sėjomainoje penkerius ir daugiau metų nenaudojami žemės plotai.
Tačiau ŽŪM Išmokų skyriaus vedėjas patikslina, kad jau pagal dabar turimus NMA analizių duomenis, daugiamečių ganyklų ir pievų plotai yra gerokai padidėję. Tad išarti plotai tikrai neviršys leistinos 5 proc. ribos. „Šiemet Lietuvai EK nepadarė jokių išlygų, tad ruošiama nauja suartų daugiamečių ganyklų ir pievų plotų atkūrimo tvarka. Pirmiausia suartus plotus turės atkurti augalininkystės ūkiai (įsigiję žemę su apribojimais) ir keičiantieji ūkininkavimo kryptį“, – „ŪP“ aiškina A. Karbauskas.

Vanda BARONYTĖ
„ŪP“ korespondentė

Autorės nuotrauka

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.