Eilėraščio mamai konkursas „Paduoki, motina, man ranką“

aa