2015 m. pirmąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 1,04 mlrd. EUR

2015 m. pirmąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 1,04 mlrd. EUR ir, palyginti su 2014 m. pirmuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis išaugo 8 proc., remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 Pusę visų investuotų lėšų (520 mln. EUR) sudarė investicijos į pastatų ir inžinerinių statinių statybą ir, palyginti su 2014 m. pirmuoju ketvirčiu, jos padidėjo 12 proc. Investicijos mašinoms, įrenginiams ir transporto priemonėms įsigyti sudarė 43 proc. visų investicijų (449 mln. EUR) ir, palyginti su 2014 m. atitinkamu ketvirčiu, jos padidėjo 6 proc.

Gyvenamiesiems pastatams statyti ir pirkti buvo skirta 183 mln. EUR, arba 13 proc. daugiau nei 2014 m. pirmąjį ketvirtį.

2015 m. pirmąjį ketvirtį 20 proc. visų šalies investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis sudarė nekilnojamojo turto įmonių investicijos (įskaitant priskiriamas šiai veiklai fizinių asmenų investicijas į gyvenamųjų namų statybą). Transporto ir saugojimo įmonių investicijos sudarė 19 proc., apdirbamosios gamybos įmonių – 14 proc. visų šalies investicijų.

DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE ČIA.