Dienos archyvas: 2017-08-22

 

Kokybiškiau, nei įprasta: ES parama žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų dalyviams

  Stasys BIELSKIS „ŪP“ korespondentas Globalizacijos procesui užvaldžius rinkas, vis aktualesnis tampa įprastinio, vietinio maisto gamybos ir vartojimo tradicijų išsaugojimas. Šalys skirtingais būdais sprendžia šį uždavinį. Vienas iš būdų – nacionalinės kokybės sistemos. Lietuvoje nacionalinė...
Skaityti toliau...
 

Kodėl Molotovas sandėrį su Ribbentropu pasirašė vokiškai?

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS „ŪP“ korespondentas Molotovo–Ribbentropo (arba Stalino ir Hitlerio) 1939 m. rugpjūčio 23 d. sutarties slaptojo protokolo, leidusio bolševikinei Rusijai pavergti Baltijos šalis, o nacionalsocialistinei Vokietijai, prisipylusiai savo tankų degalų bakus Uralo naftos produktų, užgrobti...
Skaityti toliau...