Dalyvaujantiems su plotu susijusiose KPP priemonėse numatomos naujovės

Nuo šių metų balandžio 14 d. iki birželio 15 d. pareiškėjai gali deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus žemės plotus bei teikti paraiškas pagal kai kurias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones. Paramos gavėjai, dalyvaujantys KPP priemonėje „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, turėtų atkreipti dėmesį į šiemet numatomas naujoves.

Bus galima pratęsti dalyvavimą
Paramos gavėjai pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ prisiima laikytis numatytų įsipareigojimų ne mažiau kaip penkerius kalendorinius metus nuo paraiškos pateikimo dienos ir privalo kasmet teikti paraišką pagal atitinkamą programą ar veiklą.
Šiemet paraiškos pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ su tuo pačiu įsipareigotu plotu renkamos iš pareiškėjų jau vykdančių tęstinius įsipareigojimus. Paraiškas gali teikti ir priemonės dalyviai, kuriems pasibaigė penkerių arba šešerių metų įsipareigojimų laikotarpis. Jie šiuos prisiimtus įsipareigojimus gali pratęsti 1 metams.
Paraiškos su tuo pačiu įsipareigotu plotu bus renkamos ir iš pareiškėjų, kuriems pasibaigė septynerių metų įsipareigojimų laikotarpis. „Šie pareiškėjai gali prisiimti naujus įsipareigojimus 5 metams, taikant persvarstymo sąlygą, jog prisiimti įsipareigojimai bus peržiūrėti nuo 2015 m. prasidėjus naujam finansavimo laikotarpiui“, – pažymėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Pirmojo tiesioginės paramos priemonių administravimo poskyrio vedėja Vida Trijonytė.
NMA atstovė atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjai, kurie nedalyvavo priemonėje iki šiol, naujai paraiškų teikti negalės. Svarbu ir tai, kad pareiškėjai negalės didinti savo įsipareigoto ploto iki 2 ha paramos paraiškoje nurodyto bendro ploto, kaip buvo numatyta senesnėse priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Tiesa, sumažinti dėl pateisinamos priežasties plotą galima, tačiau ne daugiau kaip 3 proc.

Prižiūrintys melioracijos griovius turi deklaruoti plotus
Esama naujovių ir dalyvaujantiems priemonėje „Pelno nesiekiančios investicijos“. „Dalyvaujantys priemonėje „Pelno nesiekiančios investicijos“ ir baigę įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus pagal minėtą priemonę, turi teikti paraiškas ir toliau tęsti įsipareigojimus (5 metų laikotarpiui) pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklą „Melioracijos griovių tvarkymas“. Svarbu tai, kad šie pareiškėjai deklaruotų melioracijos griovių plotus be 1 metro apsauginės juostos. Melioracijos griovio 1 m pločio daugiamečių žolių apsauginė juosta, kurią galima arti tik persėjus žolę, nėra įskaičiuojama į prašomos paramos plotą“, – akcentavo Vida Trijonytė.
Priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ tikslas – išsaugoti ir tinkamai tvarkyti natūralias ir pusiau natūralias pievas, šlapynes, išsaugoti arba prireikus atkurti ekstensyvias ūkininkavimo sistemas pievose ir šlapynėse. Taip pat mažinti ūkininkavimą intensyviai naudojamose pievose, apsaugoti biologinę įvairovę ir vandens telkinius nuo taršos. Priemonėje dalyvauja ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai, saugomų teritorijų direkcijos ir miškų urėdijos (dalyvaujant Kraštovaizdžio tvarkymo programos veiklose „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ ir „Šlapynių tvarkymas“), asociacijos ar kiti žemės ūkio veiklos subjektai.
Pagal visą programinį laikotarpį pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ išmokėta beveik 1 milijonas litų paramos, parama pasinaudojo daugiau kaip 81 tūkstantis pareiškėjų.

Paskelbtas 2014 04 24

kpf zenklas sumazintas