Apleisti žemės plotai (atnaujinta informacija)

Lietuvos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt/az arba http://goo.gl/FCL7Y) ir Žemės informacinėje sistemoje (www.zis.lt) paskelbta atnaujinta informacija apie apleistus žemės ūkio naudmenų plotus. Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo reikalavimai reglamentuoti Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informuojame, kad priimami pranešimai apie pastebėtus nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų netikslumus ar pasikeitimus.

apleistas plotasPranešimai apie netikslumus bei pasikeitimus teikiami VĮ Valstybės žemės fondui naudojantis Lietuvos erdvinės informacijos portalo elektroninėmis paslaugomis, Paraiškų priėmimo informacinės sistemos interneto svetainėje (http://paseliai.vic.lt), tiesiogiai (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį) arba registruotu laišku. Pagal pranešimus apie nustatytus apleistų žemės ūkio naudmenų plotų netikslumus, gautus iki liepos 1 d., bus tikslinamas Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys. Atkreipiame dėmesį, kad šis duomenų rinkinys naudojamas atliekant žemės mokesčio skaičiavimus. Žemės sklypų plotams, kuriuose yra nustatytos apleistos žemės ūkio naudmenos, gali būti taikomas didesnis žemės mokesčio tarifas (iki 4 procentų žemės mokestinės vertės). Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme nustatyta tvarka žemės mokesčio tarifus tvirtina savivaldybių tarybos.