Broliai ,,įsikabino“ į tėviškės žemę

Akmenės rajono Eglesių kaime neseniai ūkininkauti pradėjo du broliai – 41 metų Marius Bulauskas ir metais jaunesnis jo brolis Nerijus. Abu gyvena Klaipėdoje, bet dažnai atvažiuoja į gimtinę aplankyti mamos Janinos Bulauskienės ir plušėti nedideliuose savo ūkiuose. Abu broliai neseniai nutarė ūkininkauti. Pirmasis savo valdas įregistravo Marius, po to jo pavyzdžiu pasekė ir Nerijus. Broliai dirba mamos turėtą žemę, kitą nuomoja, dar kelis nedidelius plotus nusipirko. Dabar Marius deklaruoja 10 ha, o Nerijus – 7 ha.

Polinkis ūkininkauti – nuo vaikystės

Smagiai nusiteikęs Marius pasakojo, kad jiems su broliu patinka dirbti žemę, juk abu yra kaimo vaikai, kai augo, prikibdavo tėvams padėti, teko dirbti įvairius darbus. Pamena, būdamas paauglys Marius išmoko rankomis karvę melžti (tada visi sodiečiai savo piendaves rankomis melždavo, neturėdavo jokių aparatų). Kai mama gulėjo ligoninėje, Marius be jokio vargo dvi karves pamelždavo. Didžiausias rūpestis buvęs – kaip žinoti, ar visas pienas išmelžtas. Išmoko, viską stropiai padarydavo.

Abu broliai įsikūrė Klaipėdoje, ten gyvena su šeimomis, turi darbus. Marius augina vieną sūnų, o Nerijus dvi dukras. Jie ir anksčiau dažnai atvažiuodavo į Eglesių kaimą aplankyti savo mamos, jai padėdavo įdirbti žemės lopinėlį. Prieš keletą metų ėmė svarstyti: jeigu kaime dažnai būna, nuo žemės nenutolę, tai kodėl negali įkurti nedidelių savo ūkių? Kaip tarė, taip ir padarė. Marius gimtajame Eglesių kaime ūkininkauti pradėjo 2017 metais. Plotai buvo nedideli, pirmaisiais metais apsėjo tik 3 ha. Dabar deklaruoja 10 ha, augina žieminius ir vasarinius kviečius. Nerijus taip pat ūkininkauja, dirba 7 ha, taip pat augina grūdines kultūras. Žemei dirbti įsigijo reikalingos technikos.

Traktorius atvairavo net iš Klaipėdos

Prisiminęs ūkininkavimo pradžią, Marius papasakojo linksmų istorijų. Bene įspūdingiausia kelionė buvo, kai su broliu nusipirko du naudotus traktorius, kuriuos iš Klaipėdos abu atvairavo į Eglesių kaimą. Kelias gana ilgas, apie 150 km. Buvo žiema, sniego nemažai, o jie neskubėdami atbildėjo į mamos sodybą. Trumpam atokvėpiui sustodavo kur nors degalinėje. Be didelio vargo pasiekė gimtąjį kaimą. Kita smagi ir kartu nelengva kelionė buvo, kai Marius ir Nerijus iš Klaipėdos į savo kaimą pabandė atminti dviračiais. Gerai nusiteikęs Marius pasakojo ir daugiau smagių atsitikimų iš savo ūkininkavimo patirties. Pradedantiesiems ūkininkams geriausia patarėja yra jų mama J. Bulauskienė, buvusiame kolūkyje daug metų dirbusi zootechnike. Dabar ji džiaugiasi, kad abu sūnūs nutarė ūkininkauti, todėl dažniau atvyksta į gimtinę. ,,Esame visi patenkinti, kad Marius ir Nerijus įregistravo savo ūkius, tiesa, tie jų ūkeliai labai maži, bet kaip jie entuziastingai dirba, domisi žemės ūkio naujienomis, skaito daug literatūros apie pasėlių priežiūrą, tręšimą. Kaime visi sako, kad Bulauskiukai yra darbštūs“, – savo sūnumis džiaugėsi mama.

Tą dieną, kai lankėmės Eglesių kaime pas J. Bulauskienę, besidarbuojantį savo ūkyje sutikome Marių. Jis dabar dažnai atvyksta į gimtinę, čia turi nedidelį ūkį. Marius yra linksmas pasakorius, moka labai šmaikščiai ir vaizdingai kalbėti. ,,Įsikabinome“ į žemę savo gimtajame krašte ir nežadame sustoti. Iriamės pasižvalgydami vis pirmyn, ukvatos turime vežimą su kaupu, abu su broliu daug investuojame į žemę. Paskui tikimės sulaukti grąžos. Mums patinka ūkininkauti, jei pasiseks nusipirkti žemės, planuojame padidinti dirbamosios žemės plotus. Dabar laisvų plotų nebėra, aplinkui daug gerų ūkininkų. Dar kokį mažą apleistą gabalėlį pavyksta surasti, tad ieškome to sklypelio savininko ir pradedame derėtis. Neseniai nedidelį ,,trikampį“ suariau“, – pasakojo vyras.

Abu broliai turi įsigiję žemei dirbti reikalingos technikos: trijų vagų plūgą, kultivatorių, purkštuvą, noraginę sėjamąją, du naudotus traktorius, o kombainą išsinuomoja. Broliams ūkininkavimas yra ne tik sunkus darbas, bet kartu ir poilsis – pasak Mariaus, bedirbdami gali grožėtis gamta, kvėpuoti grynu oru.

Ūkio veiklai plėtoti sulaukė paramos

Didelė paspirtis Lietuvos smulkiesiems ūkininkams yra parama smulkiajam ūkiui plėsti bei modernizuoti. Daugeliui pradedančiųjų ūkininkų patiko naujas paramos modelis, nes buvo supaprastinti reikalavimai projektui rengti ir teikti bei reikalavimai pareiškėjui.

Smulkusis ūkininkas M. Bulauskas, pateikęs paraišką, gavo 12 tūkst. tūkst. Eur finansinės paramos. Nuo šių metų pradžios jis įgyvendina projektą, kuris yra skirtas ūkio ir veiklos plėtrai. Už gautą paramą Marius įsigijo 3 m pločio diskinę sėjamąją ir priekabą grūdams vežti. Pavasarį daug sparčiau vyksta sėjos darbai, nes į laukus sėti išvažiuoja su dviem sėjamosiomis. Ypač vertingas pirkinys yra 8 t talpos priekaba iškultam derliui vežti. Paramai gauti projektą parengė ir brolis Nerijus. Jis taip pat tikisi sulaukti finansinės paramos neseniai įkurtam ūkiui plėtoti.

Aldona SIREIKIENĖ

ŪP korespondentė