Dosni parama ekonominei veiklai kaime

Vaclovas Kardašius

Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) vėl renkamos paraiškos paramai tiems, kas kaime nori užsiimti ne žemės ūkiu, o kitokiu verslu.

Kam skiriama parama

Paraiškas verslui plėtoti ir vystyti bus galima teikti iki pat šių metų pabaigos – gruodžio 31 d.

Parama skiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“. Šiam paraiškų rinkimo etapui per 2014–2020 metų KPP programinį laikotarpį skirta daugiausia paramos lėšų – 35 796 636 eurai.

Kaip nurodo NMA, pagal KPP veiklą remiama ne žemės ūkio veiklos arba veiklų, nurodytų Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, plėtra, išskyrus netinkamas remti veiklas, išvardytas įgyvendinimo taisyklėse.

Paramos gali kreiptis privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. NMA pabrėžia, kad pareiškėjo tinkamumas yra vertinamas kartu su susijusiomis įmonėmis, jei tokių esama. Pareiškėjo dydis nustatomas vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu.

Privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, bus pripažintas tinkamu pareiškėju tuo atveju, jei jo pagrindinis akcininkas yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. Paraišką reikia teikti individualiai, partneriai negalimi. Taip pat paraiškų negali teikti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Verslą įsuko parama

Eimantas Mazaliauskas, turintis kaimo sodybą Druskininkų savivaldybėje, parama pagal šią priemonę pasinaudojo jau du kartus. Pirmasis projektas, pradėtas 2015 metais, jau baigtas įgyvendinti, antrasis vykdomas dabar, o vyras jau tvirtai nutaręs parama pasinaudoti ir trečiam verslo plėtros etapui.

Kaip „Valstiečių laikraščiui pasakojo E.Mazaliauskas, sodyba, kurią šeima paveldėjo, priklausė žmonos močiutei. „Kažkada svarstėme, ką čia daryti – buvo minčių ir emigruoti. Kai pradėjome verslą, visi pastatai maždaug 10 hektarų sklype buvo apleisti. Dabar veikianti kaimo sodyba užima apie hektarą. Vieta patogi – 10 kilometrų nuo Druskininkų. Tie, kurie nori kurorto pramogų, tačiau nenori pačiame kurorte apsistoti, apsistoja pas mus – ir susisiekti patogu, ir daugiau privatumo. Viskas orientuota į šeimos poilsį, nors galimos ir vasaros stovyklos vaikams. Antai ir šį rudenį buvo moksleivių“, – apie paramos dėka plėtojamą verslą pasakoja E.Mazaliauskas.

Pirmame paramos etape jis gavo apie 90 tūkst. eurų paramą, nes maksimaliai 200 tūkst. eurų sumai neturėjo pakankamo pradinio įnašo. Pirko statybos darbus apleistiems pastatams sutvarkyti, įrangą patalpų vidui, traktoriukus ir lapų pūstuvą aplinkai tvarkyti ir pan., taip pat maisto ruošimui ir nakvynei organizuoti būtinus reikmenis. Jau po pirmo etapo užpelkėjusios balos vietoje atsirado 10 arų tvenkinys ir paplūdimio tinklinio aikštelė.

„Antrame etape reikėjo įrengti didžiojo pastato antrą aukštą ir rūsį. Pastate, pavyzdžiui, atsirado studija 4 asmenims. Čia gali apsistoti visa kompanija. <…> Kai antrą kartą paprašėme paramos, ją gavome praėjus daugiau nei pusei metų, nes tiek laiko užtruko projektų ir mūsų pačių vertinimas. Kai jau gavome paramą ir viską sėkmingai padarėme, NMA pati pakvietė televiziją ir įvertino mūsų atvejį kaip pavyzdinį. Surizikavome, bet viskas buvo gerai – svarbu, kad visos išlaidos būtų tinkamos“, – linksmai prisimena E.Mazaliauskas.

Dabar verslininkas planuoja dalį nereikalingų pastatų nugriauti, o dalį – prikelti. Tarp jų ir svirną, kuriame planuojama įrengti patalpą su autentiškais retro stiliaus baldais. Tam jis ir vėl žada kreiptis paramos pagal tą pačią priemonę.

Konsultantų projektams rengti sodybos savininkas teigė nesamdęs, sodyboje taip pat tvarkosi patys su žmona. Šeimos versle žmona labiau užsiima pardavimais, o jis – aplinkos tvarkymu, tačiau būna, kad susikeičia vietomis – žmona sėda prie traktoriuko vairo, o jis – prie kompiuterio. Taigi, šeimos verslas auga ir plečiasi paramos dėka.

 Geresnės sąlygos

Pretendentams į paramą kai kurie taisyklių reikalavimai dabar yra pakeisti. Kaip informuoja NMA, neliko įsipareigojimo iki paramos sutarties pasirašymo dienos pateikti pasirašytą paskolos sutartį ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį. Ją pareiškėjas dabar galės pateikti kartu su mokėjimo prašymu. Nebelieka ir įsipareigojimo paskolą projektui įgyvendinti imti tik iš kredito įstaigos – nuo šiol paskolą gali suteikti ir kita finansinė institucija.

Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau kaip 200 tūkst. eurų (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos), o kompensuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Taigi – už 1 darbo vietą siūloma 50 tūkst. eurų. Pabrėžtina, kad privaloma sukurti ne mažiau kaip 0,5 etato darbo vietą. Viso etato darbo vieta yra ta, kai priimtas darbuotojas išdirba 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę ištisus metus.

Tinkamomis išlaidomis, kaip nurodoma NMA informacijoje, yra laikomos tos, kurios skiriamos naujai technikai ir įrangai, taip pat ir programinei, įsigyti, reikalingos verslo infrastruktūrai kurti. Vadinamosios bendrosios išlaidos (tarp jų ir viešinimo) negali būti didesnės kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir negali viršyti 1 800 eurų be PVM. Didesnės tiesiog nebus finansuojamos. Tiesa, jeigu projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali siekti 3 tūkst. eurų.

Daugiau žinių apie tai, kokios išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, apie paraiškų atrankos kriterijus ir kitos svarbios informacijos galite rasti apsilankę interneto svetainėje www.nma.lt.

VEIKLOS SRITIS

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

 

KAM TEIKIAMA PARAMA?

  • Fiziniams asmenims.
  • Privatiems juridiniams asmenims (labai mažoms arba mažoms įmonėms).

 

KOKIA VEIKLA REMIAMA?
Ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

 

KIEK LĖŠŲ SKIRTA?

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 35 796 636 Eur paramos lėšų.

 

KOKIA MAKSIMALI PARAMOS SUMA?

Ne daugiau kaip 200 000 Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos), o kompensuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

 

KADA REIKIA TEIKTI PARAIŠKĄ?

Iki šių metų gruodžio 31 d.