Draudimo rinka ir toliau sparčiai auga

Šalyje registruotos draudimo įmonės ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių Lietuvoje įsteigti draudimo įmonių filialai 2014 m. pirmąjį ketvirtį pasirašė 486,9 mln. Lt draudimo įmokų – tai dešimtadaliu daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu.

„Šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuvos draudimo rinkos apimtis buvo rekordinė ir 2 proc. viršijo penkerius metus nepasiektą iki šiol buvusią didžiausią 2008 m. pirmąjį ketvirtį pasirašytą draudimo įmokų sumą. Rekordinę draudimo rinkos apimtį nulėmė augusios abi – gyvybės ir ne gyvybės – draudimo šakos“, – komentuoja Mindaugas Šalčius, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktoriaus pavaduotojas.

Gyvybės draudimo rinka 2014 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo 14,6 proc. (iki 152,3 mln. Lt), ne gyvybės – 8,5 proc. (iki 334,6 mln. Lt). Gyvybės draudimo rinkos apimties augimą rodo ir galiojančių draudimo sutarčių pokyčiai: 2014 m. kovo 31 d. galiojo 409 tūkst. gyvybės draudimo sutarčių, t. y. 4,8 proc. daugiau nei 2013 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje.

2014 m. pirmąjį ketvirtį ir toliau reikšmingai didėjo ne gyvybės draudimo šakoje didžiausios draudimo grupės – transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimo – pasirašytų įmokų suma: ji išaugo iki 112,1 mln. Lt, t. y. 13 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Tai didžiausia šios draudimo grupės apimtis ne gyvybės draudimo rinkos istorijoje.

Didėjant Lietuvos automobilių parkui, auga ir kasko draudimo poreikis. 2014 m. pirmąjį ketvirtį sudaryta 57 tūkst. vnt. draudimo sutarčių, t. y. 9,8 proc. daugiau negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Tačiau pasirašytų įmokų suma per tą patį laikotarpį padidėjo vos 1,6 proc. – iki 73,1 mln. Lt. Dėl didelės konkurencijos ne gyvybės draudimo rinkoje stebimas vidutinės kasko įmokos mažėjimas.

Turto draudimo apimtis mažai atsilieka nuo kasko draudimo apimties: 2014 m. pirmąjį ketvirtį pasirašyta 70,6 mln. Lt turto draudimo įmokų, t. y. 10 proc. daugiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.

2014 m. pirmąjį ketvirtį draudikai išmokėjo 267,8 mln. Lt išmokų, t. y. 15,2 proc. mažiau, nei buvo išmokėta praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Lietuvoje registruotos draudimo įmonės ir toliau rodo įspūdingus veiklos efektyvumo rodiklius. Dešimt draudimo įmonių pirmojo ketvirčio pabaigoje fiksavo 37,1 mln. Lt neaudituotą pelną (2013 m pirmojo ketvirčio pelnas – 27,3 mln. Lt). Kaip ir 2013 m., šių metų pirmojo ketvirčio pelną daugiausia nulėmė draudimo veiklos rezultatas, gerokai viršijantis uždarbį iš nuosavų lėšų investavimo.

Išsamią Lietuvos draudimo rinkos 2014 m. pirmojo ketvirčio apžvalgą, finansines ataskaitas ir investavimo ataskaitas rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.

Viešųjų ryšių skyrius