Dujotiekio zonoje atsidūrusių sklypų savininkams bus atlyginta

Kauno rajone bus tiesiamas magistralinis dujotiekis, bet jo zonoje esančių žemės sklypų savininkams nereikėtų panikuoti. Dujotiekio tiesėjai žada viską derinti su gyventojais, o patirtus nuostolius kompensuoti.

Šiuo metu rengiamas magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties specialusis planas. Trasa bus tiesiama Karmėlavos bei Domeikavos seniūnijose. Dujotiekio ilgis Kauno rajono teritorijoje sieks atitinkamai apie 5,5 km ir 6 km. Jo pradžia bus Ramučiuose (Karmėlavos sen.), pabaiga – Ražių kaime (Domeikavos sen.).

Tikslų planą galima rasti Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje

http://www.krs.lt/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/c2a3dfe5-44a8-4db8-9f0a-4a35abaea916/2014-08-12_pagrindinis_sprendiniu_brezinys+.pdf.

Vamzdis eis lygiagrečiai esančiam, 12 m atstumu nuo jo. Į šią zoną patenka apie 180 privačių žemės sklypų.

Nors numatoma statybų pradžia – 2017 metai, situacija dujotiekio zonoje žemės sklypus turintiems gyventojams jau dabar kelią nerimą. Baiminamasi dėl būsimų nuostolių, kurie atsiras dėl žemės naudojimo dujotiekio apsaugos zonoje apribojimų. Apsauginės zonos plotis – po 25 metrus į abi puses nuo magistralinio dujotiekio ašies, t.y. viso – 50 m. Projektuojamo servituto plotis lygus darbų zonos pločiui: laukuose – 24 m, miškuose – 15 m.

Saulius Bilys Amber Grid generalinis direktoriusDujotiekį tiesiančios bendrovės „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys tvirtino, kad žmonės dėl to nenukentės, sugadinti keliai ar kita infrastruktūra bus sutvarkyta. Už nustatomus žemės naudojimo apribojimus bus kompensuojama teisės aktais numatyta tvarka. Kompensacija apima žemės vertę, pasėlius, sklypų sutvarkymą po dujotiekio statybos darbų ir kt.

Kompensavimo už padarytą žalą suma priklausys nuo to, kuris variantas iš dviejų siūlomų bus pasirinktas. Sudarant notaro tvirtinamą sutartį iki specialiojo plano patvirtinimo, už servitutų nustatymą „Amber Grid“ mokės 40 proc. priedą prie pagal numatytą metodiką apskaičiuotos sumos (metodiką galite rasti internete https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A2A5677EBCC) ir dar papildomai 600 eurų už 1 ha nustatyto dujotiekio apsaugos zonos ploto. Pirmosios tokios sutartys jau pasirašytos.

Jei savininkas išankstinės sutarties sudaryti nenorės, servitutai bus nustatomi administraciniu aktu. Tokiu atveju mokama kompensacijos suma bus apskaičiuota pagal minėtą metodiką, bet be siūlomo priedo. Visa svarbi informacija kiekvienam žemės savininkui jau išsiųsta asmeniškai.

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas tvirtino, kad viskas turi būti daroma atsižvelgiant į dujotiekio zonoje esančių žemės savininkų interesus. „Projektas svarbus valstybei, tačiau jį įgyvendinant būtina matyti šalia esantį žmogų“, – tvirtino meras.