Elektros kainą rinkoje mažino didėjusi pasiūla iš Latvijos

Vidutinė elektros energijos kaina „Nord Pool Spot“ biržos Lietuvos prekybos zonoje birželio 8–14 siekė 42,66 euro už megavatvalandę (14,7 lito ct/kWh). Palyginti su ankstesne savaite kaina biržoje nukrito 8 procentais, o praėjusiais metais atitinkamu laikotarpiu kaina buvo 22 proc. didesnė.

Kainas mažino praėjusią savaitę veikusi Rygos antroji termofikacinė elektrinė. Šią šiluminę elektrinę nuspręsta įjungti nepaisant to, kad šilumos energijos poreikio šiuo metų laiku nėra, o toks sprendimas padėjo padidinti elektros energijos pasiūlą visose Baltijos šalyse. Žemos kainos vyravo ir visoje „Nord Pool Spot“ sistemoje, kur vidutinė kaina siekė 14,71 EUR/MWh, trečdaliu mažesnė nei praėjusiais metais.

Ryškūs kainų skirtumai praėjusią savaitę susidarė įprastai panašiomis kainomis pasižyminčiose Estijoje ir Suomijoje. Dėl Estijos–Suomijos jungties remonto kainos tam tikromis savaitės dienomis skyrėsi iki 20 EUR/MWh.

Per praėjusią savaitę į Lietuvą importuota vidutiniškai 65 proc. šalyje suvartotos elektros. Beveik du trečdaliai elektros importuota iš Latvijos, Estijos ir Suomijos, likusi dalis – iš trečiųjų šalių. Fizinio elektros srauto iš trečiųjų šalių galimybės žymiai padidėjo po to, kai Rusijoje po planinio remonto buvo įjungta svarbi elektros perdavimo linija jungianti Kalininskajos elektrinę ir Leningradskają.

Tarptautinių Latvijos–Estijos elektros jungčių pralaidumas birželio 8–14 dienomis vidutiniškai buvo išnaudojamas 96 proc., Lietuvos–Latvijos – 55 proc., Lietuvos–Baltarusijos – 53 proc.

Aktuali informacija apie esamus ir planuojamus reikšmingus elektros perdavimo linijų ir gamybos blokų atjungimus skelbiama http://www.nordpoolspot.com/ skiltyje Urgent market messages (skubūs rinkos pranešimai).