Geologinė informacija – neišėjus iš namų

Nuolat daugėja fizinių ir juridinių asmenų, kurie naudojasi Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) elektroninėmis paslaugomis. Šių paslaugų portalas pradėjo veikti lygiai prieš metus. Jis suteikia galimybę ne tik patogiai ir greitai gauti reikiamą geologinę informaciją, bet ir teikti duomenis LGT.

Praėjusiais metais šiame portale buvo peržiūrėta daugiau kaip 11 tūkstančių geologinių duomenų, tvarkomų Žemės gelmių registre, taip pat valstybinėse geologijos ir požeminio vandens informacinėse sistemose, pateikčių. Vartojų patogumui – 25 geologiniai žemėlapiai. Pavyzdžiui, Žemės gelmių registre galima peržiūrėti gręžinių, naudingųjų iškasenų telkinių, požeminio vandens vandenviečių žemėlapius.

Nuo elektroninių paslaugų portalo veikimo pradžios LGT jau pateiktos 1765 elektroninės duomenų registravimo paraiškos. Daugiausia duomenų pateikiama žemės gelmių tyrimams registruoti. Per paskutinį 2014 metų ketvirtį elektroniniu būdu užregistruoti 194 žemės gelmių tyrimai. Tai daugiau nei 80 proc. visų per tą laiką užregistruotų žemės gelmių tyrimų.

Elektroninėmis paslaugomis dažnai naudojamasi ir atliekant užterštų teritorijų poveikio aplinkai vertinimą. Elektroniniu būdu LGT jau pateiktos 946 potencialių geologinės aplinkos taršos objektų inventorizavimo anketos.

Vis daugiau geologinių įmonių elektroninėmis paslaugomis naudojasi teikdamos duomenis gręžinių pasams gauti, žemės gelmių išteklių gavybos duomenims teikti, ūkio subjektų monitoringo programoms derinti.

Visuomenės informavimo skyrius

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA