Gyventojai kviečiami dalyvauti gyvensenos tyrime

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pradeda vykdyti 11-ąjį Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimą, kurio tikslas – įvertinti įvairių socialinių ir demografinių Lietuvos gyventojų grupių sveikatos ir gyvensenos pokyčius.  Surinkti duomenys padės planuoti sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programas, atskleisti vykdomų programų trūkumus, ieškoti efektyvesnių sveikatos gerinimo sprendimų.
Lietuvos gyventojų sveikatos ir gyvensenos stebėsena vykdoma jau du dešimtmečius (nuo 1994 m.). Tyrimas vykdytas kartu su Suomijos, Estijos ir Latvijos mokslininkais. Stebėsenos duomenimis vadovaujamasi planuojant ir vertinant valstybės sveikatos politiką. Tyrimo rezultatų patikimumas priklauso nuo dalyvaujančių žmonių skaičiaus: kuo daugiau žmonių užpildo klausimyną, tuo objektyviau įvertinama Lietuvos gyventojų sveikata ir gyvensena.
Pakviestų dalyvauti tyrime žmonių geranoriškumas ir išsamūs atsakymai padės teisingai įvertinti sveikatos ir su ja susijusios gyvensenos pokyčius per dvidešimt metų ir juos lemiančias priežastis bei numatyti priemones, kaip pagerinti gyventojų sveikatą.
gyvensenosŠių metų Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo kontingentą sudaro keturi tūkstančiai 20-64 m. amžiaus Lietuvos gyventojų, atsitiktinai atrinktų iš Gyventojų registro, gavus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą. Atrinktiems asmenims paštu bus išsiųstas klausimynas.
Gyventojų bus klausiama apie amžių, išsilavinimą, tautybę, šeiminę padėtį, sveikatos būklę, naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis, gyvenseną (rūkymo, alkoholinių gėrimų vartojimo, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius), sveikatos priežiūros darbuotojų teikiamus patarimus, kaip išsaugoti sveikatą ir kt.
Užpildyto klausimyno išsiuntimas gyventojams nieko nekainuos. Tyrimo vykdytojai užtikrina duomenų anonimiškumą.
Gyventojai prašomi aktyviai dalyvauti tyrime ir rasti laiko atsakyti į pateiktus klausimus.

Papildoma informacija:
Lietuvoje gyvensenos stebėseną vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenė sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto mokslininkai. Institutas yra oficialus Pasaulio sveikatos organizacijos bendradarbiaujantis centras. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensena tiriama kas antri metai. Tyrimo rezultatai publikuojami specialiame leidinyje, naudojami Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų bei sveikatos politikų.