Išmintingi investuoja į saugą

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis patvirtino paramos investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes, taisykles. Norintieji investuoti į saugą ir negesinti „netikėtų“ gaisrų, paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti jau nuo kovo pradžios.

Kviečia nuo pavasario

Kaip skelbia NMA, gyvulininkystės sektoriaus atstovai, norintys sumažinti pavojingų ligų paplitimo savo ūkiuose riziką, jau nuo kovo 2 d. kviečiami kreiptis dėl paramos investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti ligų keliamas grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes. Paraiškos bus renkamos iki kovo 31 dienos, jų vertinimas truks du mėnesius.

„Nuo užkrečiamųjų gyvūnų ligų protrūkių nukentėti gali tiek dideli, tiek maži gyvulininkystės ūkiai, todėl ūkininkams svarbu laiku ir veiksmingai suvaldyti galimą riziką. Pasinaudoti parama pavojingų ligų plitimo rizikai sumažinti galima pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“, – nurodoma NMA informacijoje.

Priemonės prioritetas teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams, nes pastarieji dabartiniu metu susiduria su didžiausia rizika – atitinkamai dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo.

Naudotis verta

Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas Vytautas Tėvelis ragina būtinai pasinaudoti siūloma parama ir tikina, kad tai pravers. „Kai prieš gerą dešimtmetį dirbau paukštininkystėje, pigiausia biodezinfekcijos mašina kainavo nuo 10 000 eurų. Kainos tikrai prasideda nuo dešimčių tūkstančių eurų ir ne žemiau. < … > Biodezinfekcijai skirta įranga yra labai brangi ir viskas kainuoja. Tiesiog, gavus paramą bus galima nusipirkti našesnę biodezinfekavimo įrangą“, – teigė jis.

Kol paukštiena ar kiauliena patenka į parduotuvių lentynas bei vėliau ant stalų – esama daug etapų. V.Tėvelis siūlo to nepamiršti. „Atvykęs į paukštyną, jei atvažiavote savo privačiu automobiliu, jį paliksite prie vartų – į teritoriją su juo niekaip nepateksite. Dėl to tikrai niekas su jumis net nesiderės. Galioja tokios taisyklės, ir viskas. Net jei tik pas pažįstamą paukštyno vadovą kavos išgerti ir pasikalbėti atvažiavote – tvarka ta pati. Jei atvažiuojate su transportu, kuriame pagal dokumentus gabenamas augintiniams reikalingas pašaras, kraikas arba dar kažkas būtino paukštyno veiklai – visai kitokia situacija. Jus biodezinfekuos“, – aiškina V.Tėvėlis.

Tokiais atvejais, pasak V.Tėvelio, specialios paskirties įrenginiai atitinkamais cheminiais preparatais tiesiog nupurškia įvažiuojančią transporto priemonę iki pat ratų lygio. Žmogus, įėjęs į patalpą, visada nusiima viršutinius rūbus, o juos pasikeitęs eina į kitą patalpą, kur apranga keičiama į specialią.

V. Tėvelio nuomone, priemonė paankstinta neatsitiktinai. „Paukštininkystei labai svarbu, kad ūkyje auginama višta, žąsis ar antis nekontaktuotų su mi­ruojančiais laukiniais sparnuočiais. Ši izoliacija reikalinga tuo metu, kai paukščiai migruoja. Skrydžiai praeina, ateina vasara ir apribojimų nebereikia. Bet kad ir kaip ten būtų – viskas kainuoja. Nuo cheminio preparato ir fermos įrangos iki darbuotojų specialios aprangos. Žinoma, jei jūsų vištidė du metrai ant dviejų metrų – galite labai pigiai nusipurkšti ir ją, ir save. Į NMA dėl to neisite. Tačiau jeigu kalbama apie rimtą gyvulininkystės ar paukštininkystės komplek-
są – ES parama tikrai pravers“, – dėstė V.Tėvelis.

Kas gali kreiptis

Paramos, kaip praneša NMA, gali kreiptis ūkinių gyvūnų laikytojai, ne trumpiau kaip metus vykdantys veiklą gyvulininkystės sektoriuje, į kurio biosaugos stiprinimą investuojama. Pareiškėjai iki paramos paraiškos pateikimo turės būti parengę ir suderinę su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planą dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose.

Paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 70 tūkst. eurų. Jei prašoma daugiau nei 4 tūkst. eurų paramos, ji negali viršyti 200 eurų vienam sutartiniam gyvuliui taisyklėse nustatyta tvarka.

Pareiškėjas galės teikti tik vieną paramos paraišką tai pačiai ūkinių gyvūnų laikymo vietai, tačiau pareiškėjo teikiamų paramos paraiškų skaičius pagal šią priemonę neribojamas. Didžiausia bendra gauta paramos vienam paramos gavėjui (taip pat ir susijusiems asmenims bei sutuoktiniams) suma negali viršyti 300 tūkst. eurų pagal šią priemonę.

Paraiškų atrankos vertinimas, kaip nurodoma NMA informacijoje, bus atliekamas suteikiant joms balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Didžiausia galima atrankos balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 privalomi balai. Jeigu paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko 45 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Visą reikalingą informaciją teikia NMA darbuotojai ir ji skelbiama interneto svetainėse www.nma.lt, zum.lrv.lt.

NMA misija – būti patikima ir pažangi organizacija ir suteikti galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėt­rai ir žuvininkystei.

Nr. 202/7

Tomas Čyvas

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos

VEIKLOS SRITIS

Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes.

 

KAM TEIKIAMA PARAMA?

fiziniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravusiems ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą;

juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravusiems valdą.

 

KOKIA VEIKLA REMIAMA?

Veikla, kuria siekiama sumažinti pavojingų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes.

 

KIEK LĖŠŲ SKIRTA?

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6 400 000 Eur paramos lėšų.

 

KOKIA MAKSIMALI PARAMOS SUMA?

Paramos dydis negali viršyti 70 000 Eur ir 200 Eur 1 SG, apskaičiuotam Įgyvendinimo taisyklių 58 p. nustatyta tvarka, kai prašoma paramos suma viršija 4 000 Eur.

 

KADA REIKIA TEIKTI PARAIŠKĄ?

Šių metų kovo 2–31 d.

 

KUR TEIKTI PARAIŠKĄ

Paraiškos priimamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt, jei tokia galimybė yra suteikta. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir kt.) paraiškos nepriimamos.

 

KUR GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS?

Interneto svetainėse

www.nma.lt ir zum.lrv.lt.

Jei turite klausimų, skambinkite

telefonu – 8 5 252 6999, arba

trumpuoju numeriu – 1841.