Kaip paleisti gyvūną į laisvę

Įstaigos, organizacijos ir asmenys, kurie planuoja introdukuoti ar reintrodukuoti gamtoje laukinių augalų, grybų ar gyvūnų rūšis, turės gauti leidimą iš Aplinkos apsaugos agentūros (AAA). Iki šiol šiuos leidimus išduodavo Aplinkos ministerija (AM). Norintiesiems perkelti augalus ar grybus nebereikės rengti plano ar programos, jų derinti su ministerija.

Ketinant išleisti į laisvę arba perkelti laukinius gyvūnus, privalu pateikti pranešimą Aplinkos apsaugos departamentui (AAD) ir gauti jo pritarimą. Šie pokyčiai numatyti naujos redakcijos Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos apraše, kuris įsigaliojo vasario 16 d.

Laukinių augalų ir grybų rūšių įstatyme nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje natūraliai augančių rūšių laukinius augalus ir grybus perkelti į jiems būdingas buveines leidžiama tik įsitikinus, kad tai nekelia grėsmės ekosistemų stabilumui, buveinių pakitimui, vietinių rūšių populiacijoms. Taip pat, kad nepadarys neigiamo poveikio žmonių, domestikuotų ar laukinių gyvūnų sveikatai ir gyvybei.

Pagal aprašą, jeigu asmuo neįsitikinęs ar neturi pakankamai informacijos, kad bus įgyvendinti šie reikalavimai, privalo konsultuotis su mokslo ar studijų institucijomis, AAA, AAD. Jeigu laukinius augalus ar grybus ketinama perkelti saugomoje teritorijoje, su jos direkcija.

Laukinės gyvūnijos įstatyme nustatyta, kad sveikus Lietuvoje natūraliai gyvenančių rūšių laukinius gyvūnus leidžiama išleisti į laisvę ar perkelti į jiems būdingas buveines, jei jie ten išgyvens. Be to, reikia įsitikinti, ar tai nekelia grėsmės ekosistemų stabilumui, buveinių pakitimui, nedaro neigiamo poveikio vietinei rūšies populiacijai, žmonių, domestikuotų ar laukinių gyvūnų sveikatai ir gyvybei.

Aprašas numato, kad asmuo, ketinantis perkelti visų rūšių laukinius gyvūnus ar išleisti į laisvę laukinius žinduolius ir paukščius, turi apie tai pranešti AAD ir gauti jo pritarimą. Pranešime reikia nurodyti planuojamų išleisti į laisvę ar perkelti laukinių gyvūnų rūšies pavadinimą, tikslą, vietą, laiką ir kitą informaciją.

Jeigu paukščiams ir žinduoliams nepriskiriamus laukinius gyvūnus išleisti į laisvę ketinantis asmuo neįsitikinęs ar neturi pakankamai informacijos, kad bus įgyvendinti minėtieji reikalavimai, privalo konsultuotis su mokslo, studijų institucijomis, AAD, AAA. Laukinius gyvūnus planuojant išleisti į laisvę saugomoje teritorijoje – su pastarosios direkcija.

Aplinkos ministerija primena, kad Laukinės gyvūnijos įstatymas į laisvę draudžia išleisti ar perkelti svetimžemių rūšių gyvūnus. Nelaisvėje laikyti ir tyčia ar netyčia išleisti į laisvę ar ištrūkę hibridai, svetimžemių ir invazinių rūšių gyvūnai privalo būti skubiai paimami iš aplinkos (sugauti, nužudomi arba sumedžiojami) laukinės gyvūnijos išteklių naudotojų lėšomis.

 

2022.02.22

Aplinkos Ministerijos  fotoinformacija

Susijusios temos – skaitykite: laukiniai gyvūnai; Aplinkos Apsaugos Departamentas (AAD);