Kaip skaičiuojama išankstinė pensija

Pagelbės skaičiuoklė
Lietuvoje po kelis mėnesius kasmet ilginamas moterų ir vyrų pensinis amžius, kad iki 2026-ųjų jis būtų 65 metai.
Šiuo metu pensinis vyrų amžius – beveik 64 metai, moterų – beveik 61 metai.
Pasitelkus „Sodros“ internetinėje svetainėje esančią senatvės pensijos skaičiuoklę, galima sužinoti savo senatvės pensinį amžių bei datą, kada jis sukaks. Pavyzdžiui, vyras, gimęs 1958 metų sausio 1 d., senatvės pensinio amžiaus sulauks 2022 m. gegužės 1 d., būdamas 64 metų ir 4 mėnesių. Moters, kurios gimimo data tokia pati, senatvės amžius sukaks 2021 m. gegužės 1 d., sulaukus 63 metų ir 4 mėnesių.
Vyro, gimusio 1959 metais sausio 1 d., senatvės pensinio amžiaus data – 2023 m. liepos 1 d., sulaukus 64 metų 6 mėnesių. Moteris, gimusi tuo pačiu laiku, senatvės pensinio amžiaus sulauks 2022 m. rugsėjo 1 d., būdama 63 metų ir 8 mėnesių.

Iš 240 Eur lieka 182 Eur
Pasak „Sodros“ Komunikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto Ryto Stalnionio, kreiptis dėl išankstinės pensijos galima likus ne daugiau nei 5 metams, arba 60 mėnesių, iki sukaks senatvės pensijos amžiaus ir turint 30 metų darbo stažą.
Ir senatvės pensija, ir išankstinė senatvės pensija skaičiuojama pateikus prašymą „Sodrai“.
Išankstinės pensijos dydis priklauso nuo įgyto stažo, turėtų pajamų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio. Išankstinė senatvės pensija apskaičiuojama taip pat, kaip ir senatvės pensija, tačiau mažinama po 0,4 proc. už kiekvieną pilną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus.
„Pavyzdžiui, apsisprendėte kreip­tis dėl išankstinės senatvės pensijos maksimaliam 5 metų laikotarpiui (60 mėnesių). Jums apskaičiuota pensija yra 240 Eur. Atsižvelgus į išankstinės senatvės pensijos mokėjimo laiką, jums bus skirta 24 proc. (60 x 0,4proc. = 24 proc.) mažesnė išankstinė pensija, t. y. 182,40 Eur, – aiškina R. Stalnionis. – Vidutinė išankstinė senatvės pensija šiuo metu yra 175,14 Eur. Asmenims, kuriems buvo mokama išankstinė senatvės pensija, skiriant senatvės pensiją, ji bus mažinama 0,4 proc. už kiekvieną mėnesį, kai buvo mokama išankstinė senatvės pensija“.

Mėgavimosi išankstine pensija pikas – 2014–ieji
Tad kokią senatvės pensiją gaus asmuo, penkerius metus gavęs išankstinę 182,40 Eur pensiją?
„Jei toks asmuo visus penkerius metus (ilgiausią galimą laikotarpį) gaus išankstinę pensiją, jo senatvės pensija – 240 Eur – bus sumažinta 24 proc.“, – sako R. Stalnionis.
Tad, pasak jo, asmuo, kuris prieš penkerius metus iki sukaks senatvės pensinis amžius išėjo į pensiją ir jos dydis buvo 182,40 Eur, gaus tokią pat senatvės pensiją.
Paklaustas, ar dažni atvejai, kai mūsų šalies gyventojai išeina į išankstinę pensiją, pašnekovas teigė, kad 2016 metų sausio mėnesį išankstines pensijas gaunančių žmonių buvo apie 8,4 tūkst., vasarį – apie 8,5 tūkst., kovą – apie 8,6 tūkst.
Iš „Sodros“ internetinėje svetainėje pateikto grafiko matyti, kaip keitėsi išankstines pensijas gaunančiųjų skaičius nuo 2009 m.
Šalyje nuo 2009 m. sausio iki maždaug 2010 m. vasario buvo 6–7 tūkst. išėjusiųjų į išankstinę pensiją. Nuo 2010 m. vasario jų vis daugėjo. Tų metų balandį išėjusiųjų į išankstinę pensiją buvo 8 tūkst., o 2012 m. balandį – 13 tūkst. Nuo pastarųjų metų ėmė mažėti. Mažėjimas stabilizavosi nuo 2014 m. spalio iki 2015 m. vasario, tada išankstine pensija naudojosi 10 tūkst. žmonių, vėliau jų ėmė mažėti.

Įvedus eurą mažėjo pensininkų
Išeitų, kad nuo 2015-ųjų kai kurie šalies gyventojai, anksčiau išėję į pensiją, pradėjo dirbti bei mažėjo išeinančiųjų į išankstinę pensiją? Ar tikrai, kai anksčiau išėjusysis į pensiją ima dirbti, pensija jam nemokama?
„Viena iš išankstinės pensijos skyrimo ir mokėjimo sąlygų – negauti kitų pajamų. Dirbant išankstinė pensija nei skiriama, nei mokama“, – sako R. Stalnionis, patvirtindamas, jog po išankstinės pensijos skyrimo į darbą grįžti galima, o vėliau, skiriant senatvės pensiją, bus skaičiuojamas visas stažas – taip pat įgytas po išankstinės pensijos skyrimo.
„Nustojus dirbti, galima vėl kreiptis dėl išankstinės pensijos. Jos dydis priklauso nuo to, kiek laiko praėjo nuo sustabdy-
mo – pensija gali būti atnaujinama anksčiau paskirta arba skiriama iš naujo“, – aiškina „Sodros“ Komunikacijos vyriausiasis specialistas.
Paklaustas, kaip kinta senatvės pensija, jei išėjusysis į išankstinę vėl ima dirbti, tęsia: „Jei asmuo, gaudamas išankstinę, įsidarbino ir padirbo 4 mėnesius – tuo metu išankstinė pensija jam nebuvo mokama, – skiriant senatvės pensiją jo stažas bus 4 mėnesiais ilgesnis nei skiriant išankstinę, o mažinimo procentas taip pat mažesnis, nes žmogus 4 mėnesius dirbo ir negavo išankstinės pensijos. Jei žmogus dirbo 12 mėnesių arba ilgiau, jam gali būti iš naujo skiriama ir išankstinė pensija. Tada ją apskaičiuojant mažinama ji bus tik už likusį iki senatvės pensijos laikotarpį.“

Privilegija – ne visoms mamoms
Galimybe išeiti anksčiau į pensiją gali pasinaudoti ir mamos, bet ne visos, o užauginusios tam tikrą skaičių vaikų. Kada jos gali išeiti, kiek vaikų turi būti užauginusios, ar tie vaikai privalo būti biologiniai, ar ir globoti?
„Išankstinės pensijos skyrimą reglamentuojančiame Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatyme numatyta, kad moterys, pagimdžiusios ir iki 8 metų išauginusios 5 ir daugiau vaikų, išankstinę pensiją gali gauti neturėdamos kitiems asmenims būtino 30 metų darbo stažo – joms pakanka 15 metų stažo. Amžiui atskirų reikalavimų nėra: jos dėl išankstinės pensijos taip pat gali kreiptis likus penkeriems metams iki pensinio am-
žiaus, – sako R. Stalnionis, primindamas: – Egzistuoja šalpos kompensacija, skiriama pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, ją administruoja savivaldybės.“

Jolanta KAŽEMĖKAITYTĖ