Karščio apimtuose didmiesčiuose atnaujinami aukštosios įtampos elektros mazgai

Visuomenės poreikiams reikalingos infrastruktūros atnaujinimui tinkamiausias vasaros sezonas – karštymetis ir energetikos specialistams. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose vyksta aukštosios įtampos elektros perdavimo tinklo rekonstrukcijos. Vilniaus Žvėryno mikrorajone baigiami požeminio aukštosios įtampos elektros kabelio perkėlimo darbai. Pusės kilometro ruože, kertančiame Upės, Studentų ir Saltoniškių gatves elektros kabelis per tris mėnesius perkeltas į kitą parinktą trasą. Šie darbai susiję su nekilnojamojo turto vystytojų planuojamu statyti objektu.

Tęsiant pagrindinio Šiaulių miesto elektros mazgo – transformatorių pastotės atnaujinimo darbus, vasarą pradėtas paskutinis rekonstrukcijos etapas. Pastotė tiekia elektros energiją Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams. Nauji įrenginiai į elektros perdavimo tinklą bus įjungti iki 2014 m. pabaigos, o visi statybos darbai pastotėje bus baigti 2015 m.  pradžioje. Kaune pradedami Šilainių transformatorių pastotės rekonstravimo darbai. Iš čia elektros energija tiekiama Kauno Šilainių mikrorajonui, Romainių ir Vytėnų gyvenamųjų namų kvartalui, šiose miesto vietose įsikūrusiems prekybos centrams, Giraitės šovinių gamyklai,      IX–am fortui, poliklinikai, ligoninei ir kitiems visuomeninės paskirties pastatams.

Siauliu transfotmatoriu pastote

Šiaulių transformatorių pastotė

„Vasara – pats geriausias laikas spėriai rekonstruoti elektros tiekimo įrenginius – pastotes ir elektros perdavimo linijas. Tradiciškai elektros energetikoje vasaros laikotarpis suprantamas, kaip intensyvaus darbo metas. Tuomet miestiečiai išvyksta poilsiauti į gamtą, vakarai šviesūs ir šilti, tad visi turi veiklos lauke, o energetikams tai patogus metas atlikti suplanuotus darbus dėl mažesnio suvartojamos elektros poreikio“, – sako „Litgrid“ Perdavimo tinklo departamento direktorius Vidmantas Grušas. Dėl abiejuose miestuose atliekamų pastočių rekonstrukcijų vietos vartotojams gali sumažėti elektros tiekimo patikimumas iki kol nauji įrenginiai bus įjungti į elektros tinklą. Visais atvejais planuojant aukštosios įtampos įrenginių atnaujinimą „Litgrid“ numato priemones, kuriomis užtikrinamas kokybiškas elektros perdavimas vartotojams. Dėl gamtos reiškinių ar gedimų nutrūkus įtampai elektros tinkle, energijos tiekimas paprastai atnaujinamas per trumpiausią įmanomą laiką.

Elektros perdavimo tinklo objektų rekonstrukcijos yra numatytos kasmet „Litgrid“ rengiamame dešimties metų tinklo plėtros plane. Tai padeda užtikrinti elektros perdavimo patikimumą ir kurti stipresnį tinklą, besiruošiant šiuo metu statomų elektros jungčių su Švedija ir Lenkija efektyviam naudojimui.