Kas ir kada Gruzdžių dvarą prikels iš griuvėsių?

,,Ūkininko patarėjas“ ne kartą rašė apie nykstantį istorinį Gruzdžių dvarą, esantį Šiaulių rajono Gruzdžių miestelyje. Į publikacijas su dideliu nerimu atsiliepė doc. Algirdas Černauskas, kilęs iš Gruzdžių, čia baigęs tuometį žemės ūkio technikumą, įsikūrusį dvaro pastatuose. Jis iš visų tribūnų kartojo: dvaras nyksta, net širdis plyšta. ŪP redakcija, padedama patriotiškai nusiteikusio mokslininko, daugelį metų rašė straipsnius, skambino pavojaus varpais ir neprarado vilties, kad pavyks išsaugoti nykstantį istorinį turtą. Raštus dėl dvaro išsaugojimo rašė seniūnija, miestelio bendruomenė. Dabartinis dvaro valdytojas Turto bankas tik šį pavasarį susirūpino patikėtu valstybės dideliu turtu ir ėmėsi darbų.

Ekskursija per griuvėsius

Kai kas ironizuoja: Gruzdžių dvaras – griuvėsių ir šiukšlių krūvos su valstybės apsauga. Apžiūrėti šios griuvėsių krūvos einame kartu su Gruzdžių Švč. Trejybės parapijos klebonu Donatu Klimašausku, Turto banko Klientų aptarnavimo skyriaus vadovu Linu Morkevičiumi, šio banko komunikacijos vadovu Tomu Bagdonu, kelionės gide – Gruzdžių krašto šviesuole, nusipelniusia kraštotyrininke, buvusia technikumo dėstytoja Lione Gulbinaite ir dar keletu gruzdiškių.

Sustojame prie buvusių dvaro rūmų. Ant sienos lentelė: Jaunimo gatvė. Sienos suskilinėjusios, krenta tinkas, visur apleista, bruzgynai, daug šiukšlių – tiesiog nykus vaizdas. L. Gulbinaitė rodo istorinių nuotraukų pluoštelį ir pasakoja, kad dvaro rūmai buvo puošnūs, su gražiu balkonu. Grafas Aleksandras Naryškinas, įsigijęs dvarą iš Zubovų, rūpinosi kraštovaizdžiu, įveisė retų medžių parką, buvo iškasta tvenkinių, turėjo pažangų didelį ūkį. Dvare 1923 m. įsteigta žemesnioji žemės ūkio mokykla. Vėliau dvare veikė žemės ūkio technikumas, paskui – žemės ūkio mokykla, kuri uždaryta 2009 m.

Brendame per dilgėlynus, visur priaugę krūmokšnių, prie kelių apleistų pastatų riogso lentgalių ir šiukšlių krūvos. Buvusi kiaulidė jau visai sugriuvusi, tik matyti akmeninės sienos fragmentų, įkritęs stogas, styro lentgaliai. L. Gulbinaitė rodo nuotrauką, kaip puošniai atrodė raudonų plytų karvidė, buvo bokšteliai, išmūryti ornamentai. Dabar ta karvidė apleista, išdraskyta, kaip ir kitus pastatus ją ardo laikas ir piktavalių rankos.

Kai kuriuose avarinės būklės pastatuose dar gyvena žmonių, viename kieme amsi du šuniukai, šmirinėja katinėlis, žydi jurginai. Dar pulsuoja apgriuvęs gyvenimas.

Metų metais nesirūpino

Į susitikimą su Turto banko atstovais, Seimo nariu Nagliu Puteikiu ir Kultūros paveldo departamento (KPD) Šiaulių skyriaus vedėju Ryčiu Budriu susirinko nemažas būrys gruzdiškių. Susirūpinimo kalbą dėl nykstančio dvaro pasakė klebonas D. Klimašauskas, Seimo narys N. Puteikis žadėjo atvykti į talką ir padėti uždengti kiaurą vandentiekio bokšto stogą, pagelbėti, kai bus kertami menkaverčiai medžiai ir krūmokšniai. Į gruzdiškių klausimus atsakė Turto banko atstovai.

Valstybinis turto fondas (VTF) Gruzdžių dvaro kompleksą perėmė trimis etapais 2008–2010 metais. Kai 2014 m. VTF buvo prijungtas prie Turto banko, tada dvarą perėmė šis bankas. Istorinį valstybės turtą patikėjimo teise valdo Turto bankas. 2014 m. metais Gruzdžių dvaro statiniai Vyriausybės nutarimu įtraukti į parduodamo turto sąrašą. Pastatai prastos būklės, netinkami eksploatuoti. Dvaro kompleksui priklauso daugiau nei trisdešimt statinių, dalis jų privatizuota, dalis priklauso valstybei, be to, yra turto, kuris neturi šeimininko. Kai kurie pastatai yra kultūros paveldo objektai, kiti – menkaverčiai statiniai. Verta suklusti: kodėl tik šį pavasarį Turto bankas pradėjo rūpintis Gruzdžių dvaru – jiems patikėtu valstybės turtu? Kas dėl to kaltas, gal išsiaiškins atitinkamos žinybos. Bet kažin, tikriausiai viskas liks storų segtuvų prikimštuose apdulkėjusiuose stalčiuose.

Kas išsaugos dvarą?

Turto fondo komunikacijos vadovas T.  Bagdonas ,,Ūkininko patarėjui“ sakė, jog ieškoma galimybių išsaugoti Gruzdžių dvarą: viena galimybė – surasti naują savininką ir dvarą parduoti, kitas kelias – dvaro perėmimas savivaldos reikmėms.

Jau pradėti darbai, kad dvaras būtų parduotas naujiems savininkams. Pasak T. Bagdono, visą kompleksą sunku parduoti, todėl priimtas sprendimas skaidyti dalimis. Šių metų gegužės mėnesį pasirašyta sutartis su matininkais, kurie atskirs sklypus: valstybei priklausančias dalis bei privatiems asmenims priklausančius sklypus. Bus suformuoti keturi sklypai, kurie su statiniais bus pardavinėjami. Jau baigti matuoti ir paskaičiuotos sklypo dalys statiniams eksploatuoti 9,3257 ha ir 2,3876 ha sklypuose. Šie sklypai nepatenka į dvaro teritoriją, juose nėra kultūros registre įregistruotų statinių. Gaisro nuniokotas, išdaužytais langais stovi buvusios žemės ūkio mokyklos administracinis ir mokymo pastatas, apleisti ir iki šiol niokojami du bendrabučiai. Šis  turtas mažos vertės. Minėti objektai aukcione bus siūlomi parduoti 2020 m. pirmąjį ketvirtį.

Komunikacijos vadovas sakė, kad dėl trečio 8, 5978 ha žemės sklypo, kuriame yra dvaro sodybos parkas, tvenkiniai, dvaro rūmai, gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, Turto bankas ir Šiaulių rajono savivaldybė turi ginčą administraciniame teisme dėl leidimo formuoti atskirą namų valdos sklypą detaliuoju planu suprojektuotame žemės sklype. Tame sklype dar yra privačių arba iš dalies privačių statinių, todėl būtina papildomai nustatyti žemės sklypo dalis, kurios būtinos visiems sklype esantiems statiniams eksploatuoti. Dėl ketvirtojo 6,1867 ha sklypo taip pat atsirado papildomų teisinių veiksmų, susijusių su detaliojo plano koregavimu ir derinimu. Be to, trys į kultūros vertybių registrą įrašyti statiniai apskritai neturi savininko ir patikėtinio. Šiame sklype esantys objektai taip pat bus bandomi aukciono būdu parduoti 2020 m. antrąjį ketvirtį.

Visi gruzdiškiai sakė, kad jie dar tikisi, kad dvaras bus prikeltas naujam gyvenimui. Seniūnija pavasarį buvo surengusi didelę talką, dvaro išlikimu susirūpinusi miestelio bendruomenė, šio krašto senbuviai.

Aldona SIREIKIENĖ

ŪP korespondentė