Kokybiškiau, nei įprasta: ES parama žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų dalyviams

Šie ženklai patvirtina pagal atitinkamus reikalavimus užaugintų ar pagamintų ir sertifikuotų produktų kokybę.

Globalizacijos procesui užvaldžius rinkas, vis aktualesnis tampa įprastinio, vietinio maisto gamybos ir vartojimo tradicijų išsaugojimas. Šalys skirtingais būdais sprendžia šį uždavinį. Vienas iš būdų – nacionalinės kokybės sistemos. Lietuvoje nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema įteisinta nuo 2007 metų.
Europos Komisija atliko specialų tyrimą ir nustatė, kad valstybėse narėse yra per 400 skirtingų nacionalinių kokybės sistemų. Siekiant valdyti šį procesą, 2005 metais Europos Sąjungos (ES) reglamentu buvo apibrėžti bendrieji reikalavimai nacionaliniu lygiu pripažintoms kokybės sistemoms, o konkrečius reikalavimus leista apsibrėžti pačioms šalims narėms pagal jų poreikius ir gamybos sąlygas.
Bendrųjų reikalavimų esmė yra ta, kad pagal nacionalines sistemas pagaminti produktai turi atitikti aukštesnius, nei įprasta, kokybės reikalavimus.

Lietuvos produktų kokybės sistema

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminti produktai (NKP) – kokybiškesni nei įprasti tos pačios rūšies gaminiai. Jų kokybė pranoksta ES ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus. Be to, šie produktai gali pasižymėti ypatingomis savybėmis dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo.
Konkretūs reikalavimai NKP ir jų gamybos būdui nustatomi žemės ūkio ministro tvirtinamose specifikacijose, jų pagal atskiras produktų rūšis šiuo metu yra 9. Pagal atitinkamos specifikacijos reikalavimus užaugintų ar pagamintų produktų kokybę patvirtina nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas. Prekybos vietose vartotojai NKP gali atpažinti pagal specialų ženklą „Kokybė“.

Taip žymimi produktai su saugoma kilmės vietos, saugoma geografine ar garantuoto tradicinio gaminio nuoroda.

Kokybiški ir natūralūs produktai

NKP – tai tik lietuviški natūralūs, maistingi produktai, kurie pasižymi aplinkos tausojimo aspektais. Šių produktų gamybos procese ribojamas mineralinių trąšų, pesticidų, vaistų naudojimo kiekis, dažnumas ir laikas. Auginant augalus naudojamas tik minimalus trąšų kiekis, būtinas vegetacijai, apskaičiuotas pagal dirvos tyrimo rezultatus ir maisto medžiagų balansus.
Perdirbant tokius produktus nenaudojami sintetiniai maisto priedai (konservantai, saldikliai, aromato ir skonio stiprikliai, dažikliai). Šie produktai yra šviežesni, nes pateikiami vartotojui per trumpesnį, nei įprasta tos kategorijos produktams, laikotarpį. Taikomi ekstensyvūs auginimo, gamybos ir maistingumą išsaugojantys perdirbimo būdai, todėl produktai yra išskirtinio skonio, kvapo, išvaizdos ir konsistencijos. Jų sudėtyje yra daugiau biologiškai vertingų medžiagų, sumažinta energinė vertė, nenaudingų organizmui riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, druskos, cukraus kiekis. Gaminant šiuos produktus naudojami geriausi prieinami gamybos būdai, taikomos aplinką saugojančios technologijos.

Kas ir kokią paramą gali gauti?

Ūkininkai, kuriems išduotas NKP sertifikatas, turi galimybę kreiptis dėl ES paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“.
Šios paramos gali prašyti ir kitų kokybės sistemų dalyviai: ES pripažintų produktų kokybės sistemos – šiuo metu saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), saugomos geografinės nuorodos (SGN) ar garantuoto tradicinio gaminio (GTG) simboliais žymimi septyni lietuviški maisto produktai: mėsos gaminys „Lietuviškas skilandis“, Seinų / Lazdijų krašto medus, lietuviškas varškės sūris, midus „Stakliškės“, sūris „Liliputas“, pieno gaminys „Žemaitiškas kastinys“, Daujėnų naminė duona ir ekologiškų produktų kokybės sistemos.
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Kokybės politikos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Viktorija Osičnaitė teigė, kad dėl paramos gali kreiptis aktyvūs žemės ūkio subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys ir teikiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio bei maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai).
Pagal šią priemonę kompensuojamos faktiškai patirtos produktų sertifikavimo, kontrolės, tyrimų, reikalingų įrodyti atitiktį keliamiems reikalavimams, produktų etiketės, pakuotės dizaino sukūrimo ir įsigijimo, informacinės medžiagos apie tiekiamų rinkai produktų ypatybes maketavimo ir spausdinimo, kanceliarinių prekių, smulkios biuro ir kompiuterinės įrangos įsigijimo ir kitos su įsitraukimu į kokybės sistemą susijusios išlaidos.
Parama teikiama ne ilgiau kaip 5-erius metus.

Paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus siekia:

  • ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams – 2 998 Eur;
  • ES pripažintų produktų kokybės sistemos dalyviams – 2 776 Eur;
  • nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos dalyviams – 2 895 Eur.

Paraiškos gauti paramą pagal šią priemonę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM gali būti teikiamos iki šių metų spalio 31 dienos.

Stasys BIELSKIS

Nr. 425/7