Konkursas į Žemės ūkio ministerijos finansuojamas studijas – 6 žmonės į vieną vietą

Aleksandro Stulginskio universitete į 116 tikslinių studijų vietų, kurias finansuoja Žemės ūkio ministerija, yra pateikta 641 paraiška, t. y. vidutiniškai 5,5 paraiškų į vieną vietą. Žemės ūkio ministerija valstybės lėšomis šiais mokslo metais finansuos tikslines studijas Aleksandro Stulginskio (ASU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose (LSMU), iš viso – 126 vietas. „Žengėme svarbų žingsnį, parodydami, kad ir šakinės ministerijos gali prisidėti prie tikslinių studijų finansavimo. Taip yra daroma ir daugelyje užsienio šalių, kur atskiros ministerijos prisideda prie reikalingiausių specialistų rengimo, finansuodamos visą ar dalį studijų kainos ir taip formuodamos valstybės užsakymą. Manau, kad toks finansavimo modelis yra geriausias, nes atitinka valstybės poreikius, parengiama tiek ir tokių profesijų specialistų, kiek reikia atskiroms šakoms“, – akcentuoja žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Žemės ūkio ministerija ASU preliminariai  finansuos 116 tikslinių studijų vietų, iš jų sumaniajai gyvulininkystei tenka 27 vietos, žemės ūkio mechanikos inžinerijai – 20, hidrotechninės statybos inžinerijai  –20, agronomijai bei žuvininkystės ir akvakultūros inžinerijai – po 12 vietų. Kiek mažiau vietų tenka žemės ūkio verslo vadybai, agroenergetikos inžinerijai, atsinaujinančių energijos išteklių inžinerijai, žemėtvarkai. Didžiausio konkurso sulaukta į žemės ūkio verslo vadybą (21,7 paraiškų į vieną vietą) ir agronomiją (12,7 paraiškų į vieną vietą). Papildomai 26 tikslines studijų vietas miškininkystės studijų programai finansuos  darbdaviai.

LSMU ministerija preliminariai finansuos 10 gyvulininkystės technologijos studijų tikslinių vietų, kitas 10 tikslinių studijų vietų finansuoja darbdaviai. Iš viso į 20 studijų vietų pateikta 61 paraiška.

Žemės ūkio ministerijos informacija