Konsultavimo paslaugoms – 4,6 mln. eurų

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje (KPP) žemdirbių ir miško savininkų konsultavimui numatyta beveik 4,6 mln. eurų. Paraiškas pateikė 2762 asmenys. Įvertinus paraiškas 1600 žemdirbių ir 187 iš 200 galimų miško valdytojų suteikta teisė pasinaudoti konsultavimo paslaugomis.

Paspartina sprendimą

Konsultavimo paslaugų teikėjus viešo konkurso būdu atrinko Žemės ūkio ministerija. Teikti konsultavimo paslaugas žemdirbiams konkursą laimėjo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), o miško savininkams – LŽŪKT kartu su partneriu Kauno miškų ir aplinkosaugos inžinerijos kolegija. Kaip teigia LŽŪKT Profesinių kompetencijų padalinio ir konsultavimo projektų vadovė Asta Šakickienė,  konsultacijos daugeliui žemdirbių padeda efektyviau priimti sprendimus, išvengti arba išspręsti kylančias problemas. Aktyviausiai konsultuojasi ekologiniai ūkiai, taip pat ūkininkaujantys saugomose teritorijose, didesni gyvulininkystės ūkiai.

„Esame nepriklausomi, neparduodame nei trąšų nei augalų apsaugos ar kitų priemonių,  propaguojame gamtos tausojimą, darnią ūkinę veiklą, todėl siūlome taikyti subalansuotą tręšimą, gyvulių šėrimą, integruotą augalų apsaugą, kurti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimus ir t.t. Manome, jeigu ūkininkas, pasinaudojęs konsultacijomis, pagal dirvožemio tyrimo rezultatus sunaudoja mažiau trąšų bei chemikalų, gauna planuojamą derlių ir patiria mažiau išlaidų, o vartotojas gauna saugesnį produktą – mes savo tikslą pasiekėme“, – ūkininkų konsultavimo patirtimi dalijasi A. Šakickienė.

Tenkinti ūkininkų poreikius, pasak A. Šakickienės, pasitelkiami ekspertai: pažangūs ūkininkai, mokslininkai, specialistai, kurie padeda tobulėti konsultantams ir rasti geriausią sprendimą ūkininkui. Tekti konsultavimo paslaugas padeda ir LŽŪKT struktūra – kiekviename rajone yra biurai, o vienas jų darbuotojas yra paskirtas atsakingu už ūkininkų konsultavimo organizavimą.

Privalumas – įvairiapusiškumas

LŽŪKT darbuotoja pabrėžia, kad ši KPP priemonė aprėpia platų žemės ūkio veiklų spektrą ir pagrindines miškų savininkams rūpimas temas. „Žemdirbiams priemonė suskirstyta į 7 temas: teisės aktų nustatytų žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų laikymasis, klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymas, darbo ir ūkio saugos standartų taikymas, vandens apsaugos reikalavimų įgyvendinimas, integruotų augalų apsaugos priemonių, kurios mažintų pesticidų naudojimą, taikymas, besikuriančių ūkininkų, pirmiausia jaunųjų, konsultavimas dėl ūkio steigimo ir Lietuvos kaimo plėtros 2014−2020 metų programoje numatytų priemonių, kuriomis siekiama žemės ūkio modernizavimo, konkurencingumo stiprinimo, sektorių integracijos, inovacijų ir orientavimosi į rinką bei verslumo skatinimo, įgyvendinimas“,– teikiamas paslaugas vardija A. Šakickienė.

Ką gauna pareiškėjas?

Kiekvienam konsultacijų paslaugomis besinaudojančiam žemdirbiui ar miško savininkui skiriama iki 1500 eurų parama. Už tą sumą LŽŪKT suteikia 36,32 valandų trukmės konsultacijas pagal kliento pasirinktas temas sutartu laiku. Tai gali būti vienkartinė konsultacija arba konsultacijų ciklas, kuris gali išsitęsti iki 36 mėnesių.

Pašnekovė informavo, kad iki šiol teise gauti konsultacijas nepasinaudojo 112 žemdirbių ir 34 miško savininkai – jie dar nesikreipė į LŽŪKT dėl konsultavimo paslaugų. „Skirta parama jie gali pasinaudoti per 36 mėnesius nuo pranešimo apie skirtą paramą gavimo, tai yra iki 2019 m. pabaigos“, – primena A. Šakickienė.

Šiam paraiškų priėmimo etapui buvo skirta apie 50 proc. priemonei numatytų lėšų.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lrv.lt ir  www.ismanuskaimas.lt.