Lietuva gina savo žvejybos interesus

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė Briuselyje vykstančios Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos metu susitiko su Aplinkos, jūrų reikalų ir žuvininkystės komisaru Karmenu Vella. Susitikime aptarta Murmansko uoste vis dar tebestovinčio sulaikyto Lietuvos žvejybos laivo „Jūros vilkas“ situacija ir tolimojo pelaginės žvejybos laivyno veiklos perspektyvos Afrikos pakrančių vandenyse.

Komisaras K. Vella patikino, kad Europos Komisija atidžiai seka laivo reikalus ir palaiko Lietuvos pastangas kuo greičiau išspręsti susiklosčiusią padėtį. Jis informavo, kad sausio mėnesį įvyks specialus Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) Nuolatinio kontrolės ir priežiūros komiteto susitikimas dėl NEAFC reguliuojamos teritorijos ribų koordinačių atnaujinimo bei kontrolės procedūrų tobulinimo. Komisaras ir ministrė sutarė toliau aktyviai keistis naujausia informacija šiuo klausimu.

Atkreipdama komisaro dėmesį į tolimojo plaukiojimo sektoriaus problemas, ministrė V. Baltraitienė pabrėžė, kad gruodžio 15 d. baigia galioti dvejų metų trukmės žvejybos protokolas tarp Europos Sąjungos ir Mauritanijos. „ES pelaginės žvejybos laivai patirs didžiulius nuostolius, nes bus priversti stovėti be veiklos uostuose. Kiekvieno laivo išlaikymas uoste per mėnesį kainuoja apie 70 tūkst. eurų“, – pabrėžė ministrė.

Mauritanijos žuvų ištekliai yra vieni didžiausių pasaulyje. Šios šalies vandenyse Lietuvos laivai žvejoja daugiau kaip 40 metų. Mauritanijos išskirtinė ekonominė zona yra vienas svarbiausių mūsų šalies tolimojo plaukiojimo laivų žvejybos rajonų – joje sugaunama daugiau kaip pusė visų Lietuvos laivais tolimuosiuose žvejybos rajonuose sužvejojamų žuvų. Mūsų šalis yra labai suinteresuota žvejybos tęstinumu ir nenorėtų prarasti šios svarbios žvejybos pramonei zonos.

Komisaras K. Vella patikino, kad Europos Komisija supranta suinteresuotų valstybių susirūpinimą ir aktyviai siekia atnaujinti derybas su Mauritanija.