Lietuva – tarp palankiausių verslui šalių pasaulyje

Šiandien, spalio 29 d., paskelbtame Pasaulio banko tyrime „Doing Business 2015“ Lietuva išlieka viena iš palankiausiai pagal verslo pradžią vertinamų šalių pasaulyje. Dar labiau supaprastinus verslo steigimo procedūras, Lietuvai pavyko išlaikyti aukštą 11 vietą pagal verslo pradžios rodiklį. Pagal šį rodiklį Lietuva lenkia Belgiją, Estiją, Latviją, Lenkiją, Prancūziją, Suomiją, Vokietiją ir kitas Europos Sąjungos (ES) šalis.

Lietuva „Doing Business 2015“ reitinge užima 10 vietą iš visų 28 ES valstybių narių. Bendrame pasaulio šalių reitinge Lietuva užima 24 vietą iš 189 šalių. Didžiausią pažangą vertinamuoju laikotarpiu (2013 m. birželio 1 d. – 2014 m. birželio 1 d.) Lietuva padarė statybos leidimų gavimo (15 vieta) ir sutarčių vykdymo (14 vieta) srityse. Taip pat, Lietuva užima aukštas vietas turto registravimo (9 vieta), kredito gavimo (23 vieta) ir užsienio prekybos (21 vieta) rodikliuose.  Šiemet Pasaulio bankas padarė tiek atskirų rodiklių, tiek bendro rezultato apskaičiavimo metodikos pakeitimų.

„Vyriausybė deda pastangas tobulindama verslo aplinką Lietuvoje ir siekdama pagerinti šalies reitingus. Už atskirų rodiklių gerinimą yra atsakingos Aplinkos, Energetikos, Susisiekimo, Žemės ūkio, Ūkio, Teisingumo, Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Planuojama, kad š. m. lapkričio mėnesį Vyriausybės pasitarime ministerijos pateiks detalią informaciją apie savo kompetencijos srityse atliktus ir ketinamus atlikti darbus, gerinant šalies reitingą Pasaulio banko tyrime“, – sako ūkio ministras E. Gustas.

Pasaulio bankas, vertindamas šalių pažangą pagal dešimtį rodiklių, pripažino, kad Lietuva per vertinamąjį laikotarpį įgyvendino keturias teigiamas esmines reformas: verslo pradžios (2 reformos), statybos leidimų gavimo ir sutarčių vykdymo srityse.   Viena iš verslo pradžios reformų – nuo 2013 m. liepos 13 d. įsigaliojusios Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų pataisos, pagal kurias antspaudas įmonėms nėra privalomas, jeigu pareiga turėti antspaudą nėranustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose.

Kita įvertinta verslo pradžios reforma – PVM mokėtojų registre įmonės registravimo terminas sutrumpintas nuo 3 iki 2 kalendorinių dienų. Trečioji Pasaulio banko pripažinta esminė reforma Lietuvoje – statybos leidimų gavimo srityje. Per pusę, nuo 42 iki 21 kalendorinės dienos, buvo sutrumpintas terminas, per kurį savivaldybės privalo išduoti specialius architektūrinius reikalavimus.   Ketvirtoji reforma atlikta sutarčių vykdymo srityje.

Dėl įsigaliojusių Civilinio proceso kodekso pakeitimų suteikta galimybė procesinius dokumentus pateikti teismui elektroniniu būdu.  Į Pasaulio banko „Doing Business 2015“ ataskaitą įtraukti ir kiti Lietuvoje atlikti pagerinimai, pavyzdžiui, nuo 21 iki 10 kalendorinių dienų sutrumpėjo laika s, per kurį AB LESTO privalo išduoti statytojams prisijungimo prie elektros tinklų techninius reikalavimus; mokesčių mokėjimo srityje nuo 1,5 iki 0,01–4 proc. pakito žemės mokesčio tarifas.   Lietuvoje įvykdytos ir kitos svarbios teisinės bazės reformos. Nuo š. m. rugsėjo mėn. Juridinių asmenų registre registruojamą naują įmonę tuo pat metu galima užsiregistruoti ir PVM mokėtoja. Informacija apie naujos įmonės įregistravimą ir prašymą tapti PVM mokėtoja VMI pasieks automatiškai, o administratoriaus sprendimas bus pateiktas elektroniniu būdu „Mano VMI“ sistemoje per 3 darbo dienas. Ši naujovė dar labiau supaprastina verslo pradžios procedūras, tačiau šie pakeitimai atsispindės tik kitų metų Pasaulio banko ataskaitoje.  „Doing Business 2015“ ataskaitoje Lietuva lenkia tokias ES valstybes kaip Olandija (27 vieta), Prancūzija (31 vieta) ir Belgija (42 vieta). Kaip ir pernai, draugiškiausia verslui šalis išlieka Singapūras, o antra ir trečia vietomis susikeitė Naujoji Zelandija (2 vieta) ir Honkongas (3 vieta).

 Saulius Šimkevičius
 Vyriausiasis specialistas
 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
 870664846
 saulius.simkevicius@ukmin.lt