Lietuvoje vykdomiems strateginiams energetikos projektams ES skyrė 333,7 mln. eurų finansavimą

Keturiems Lietuvos strateginiams energetikos projektams Europos Komisija ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility, CEF) energetikos komitetas trečiadienį, spalio 29 d., skyrė 333,7 mln. eurų, t. y. daugiau nei pusė viso 2014-ųjų metų CEF biudžeto (siekiančio 647 mln. eurų).

Lietuva pateikė Europos Komisijai keturių Lietuvoje įgyvendinamų strateginių energetikos projektų CEF finansavimo paraiškas: Lietuvos–Lenkijos dujotiekio (GIPL) parengiamiesiems darbams iki statybos leidimo, GIPL statybų darbams, magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai antrosios linijos statyboms bei Baltijos šalių elektros sistemų ir didelio galingumo generavimo šaltinių sinchroninio prisijungimo su kontinentinės Europos tinklais galimybių studijai dėl techninių sąlygų ir investicijų poreikio identifikacijos.
Iš visų paraiškų didžiausią CEF finansavimą – 295,4 mln. eurų – nuspręsta skirti GIPL, kuris ypač svarbus siekiant integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką, statybų darbams. Papildomai 10,6 mln. eurų skirta GIPL projekto parengiamiesiems darbams atlikti. Magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai antrosios linijos statyboms skirta 27,6 mln. eurų ES finansinė parama. Komitete taip pat pritarta Europos Komisijos siūlymui finansuoti 50 proc. Baltijos šalių elektros sistemų ir didelio galingumo generavimo šaltinių sinchroninio prisijungimo su kontinentinės Europos tinklais galimybių studiją.

„Gautas finansavimas strateginiams Lietuvos dujų ir elektros tinklų projektams yra intensyvaus ilgalaikio Lietuvos operatorių ir institucijų derybų su ES darbo sėkmingas rezultatas. Sugebėjome susitarti tarpvalstybiniu lygiu dėl projektų naudų ir kaštų, tenkančių atskiroms šalims, profesionaliai parengti projektų vystymo analizes, kurias teigiamai įvertino Europos Komisija ir kitos šalys narės. Toks dėmesys rodo rimtą Europos Komisijos ir kitų šalių narių siekį sustiprinti Baltijos šalių energetikos rinkas ir suteikia galimybes toliau sėkmingai integruotis į ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus, ypač įvertinus ir šią savaitę pradėjusio veikti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumus. Ir labai svarbu, kad daugiau kaip pusę projektų išlaidų bus finansuojamos ES lėšomis ir nesukurs finansinės naštos mūsų Lietuvos žmonėms,“ – sako Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Pažymėtina, kad šie Lietuvos projektai konkuravo su  kitais 64 ES bendro intereso statusą turinčiais projektais ir skirtas finansavimas iš atskiro infrastruktūros tinklų priemonių fondo (angl. Connecting Europe Facility, CEF), t. y. papildomos, o ne ES struktūrinės paramos lėšos.

CEF finansinė parama yra skiriama tik ES bendro intereso statusą turintiems energetikos infrastruktūros projektams iš ES 2014–2020 m. biudžeto.

Daugiau informacijos apie 2014 m. CEF finansavimo skyrimą energetikos projektams galite rasti Energetikos ministerijos ir Europos Komisijos tinklalapiuose:

http://www.enmin.lt/lt/news/detail.php?ID=3774http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1204_lt.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-605_en.htm