Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimai

Išduota draudimo brokerių įmonės veiklos licencija steigiamai UADBB „Infodra“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi steigėjo (fizinio asmens) prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė išduoti draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją steigiamai UADBB „Infodra“.

Draudimo brokerių įmonės veiklos licencija suteikia teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą.

Maksimali techninė palūkanų norma nepakeista

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino nepakeistą 1,77 proc. maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko gyvybės draudimo įmonės, skaičiuodamos žalos padengimo techninį atidėjinį.

Naujausiais Eurostato paskelbtais euro zonos vyriausybių vertybinių popierių pajamingumo duomenimis, perskaičiuota maksimali techninė palūkanų norma smuktelėjo mažiau nei 0,1 proc. punkto, todėl palikta galioti anksčiau patvirtinta norma. Mažų palūkanų normų aplinka ir jų mažėjimo tendencija techniškai didina draudikų įsipareigojimus.

Priežiūros institucija maksimalią techninę palūkanų normą turi nustatyti kas ketvirtį.

Nuoroda statistikos skiltyje: http://www.lb.lt/mtpn

Viešųjų ryšių skyrius