Medžiotojai nesitaiko į premijas už šernes

Rimanto Diliūno žodžiais tariant, šernų mamyčių kartais reikia ir pagailėti.

Kovojant su Lietuvoje vis dar nemažėjančiu afrikinio kiaulių maro plitimu medžiotojams už nušautą šerno patelę mokama iki 100 Eur išmoka, tikintis, kad tokiu būdu bus skatinama me­džio­ti ne tik jau­nus pa­ti­nus, bet ir pa­te­les ir taip efek­ty­viau ša­ly­je re­gu­liuo­ti šer­nų po­pu­lia­ci­ją. Tačiau, nors iš­mo­kų už su­me­džio­tas šer­nų pa­te­les skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo tvar­ka jau galioja visą mėnesį, medžiotojai nesigviešia Europos Komisijos skirtų pinigų ir elgiasi pagal savo kanonus.

Me­džiok­lės plo­tų nau­do­to­jams už sumedžiotas šer­nų pa­te­les nuo 12 iki 24 mė­ne­sių am­žiaus mokama po 50 Eur, už vy­res­nes nei 24 mė­ne­sių – po 100 Eur. No­rin­tie­ji gau­ti iš­mo­kas tu­ri pa­teik­ti pra­šy­mus te­ri­to­ri­nei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Medžio­to­jai turi už­tik­rin­ti, kad iš kiek­vie­nos su­me­džio­tos šer­no pa­te­lės bū­tų pa­im­ti kraujo mė­gi­niai ir už­pil­dy­ti ak­tai af­ri­ki­niam kiau­lių ma­rui, am­žiui ir ly­čiai nu­sta­ty­ti. Beje, ne­tei­sin­gai pa­ė­mus mė­gi­nius ar blo­gai užpildžius pra­šy­mą iš­mo­ka už su­me­džio­tas šer­nų pa­te­les nėra mo­ka­ma. Šiandien teigiama, kad nustatyto dydžio išmokas medžiotojai galės gauti iki 2016 m. pabaigos.
Beveik visi „ŪP“ kalbinti medžiotojai laikėsi nuomonės, kad šios išmokos nelabai ką ir pakeis, tačiau pritarė minčiai, kad aktyvi šernų patelių medžioklė gali sumažinti šių gyvūnų populiaciją.
„Medžiojame ne dėl pinigų. Gerokai svarbiau pabūti gamtoje, pabendrauti su draugais, bendraminčiais. Suprantama, mes atsižvelgiame į iškeltas užduotis, tačiau ir jas nėra paprasta įvykdyti. Juk šernų pateles per akimirką reikia išskirti greitai judančioje bandoje, į jas nusitaikyti ir dar suspėti iššauti“, – kalbėjo Ukmergės r. „Miškininko“ medžiotojų klubo narys Valdas Šarūnas. Ne kiekvieną savaitgalį medžiojantis vyras pastebi, kad šiemet dėl šilto oro bei sniego dangos nebuvimo šernus sunku išvaryti iš miško, todėl šį sezoną medžioklis dar nieko nenušovė.
Kėdainių r. „Akademijos“ medžiotojų būrelio vadovas Gediminas Čepas prasitarė, kad jo vyrai gan skeptiškai žiūri į šias išmokas. „Medžiotojus žeidžia nepasitikėjimas, reikalavimas pildyti daugybę dokumentų ir pristatyti nustatytas šernės kūno dalis patikrai. Mes suprantame situaciją, tačiau dabar taikomos priemonės tikrai nemotyvuoja medžiotojų“, – sakė G. Čepas.
Dar aštriau kalbėjo to paties būrelio medžiotojas Algimantas Kižauskas. „Medžiotojai dėl dokumentų pildymo, įvairių kitų rūpesčių tikriausiai net medžioti neina. Štai mūsų būrelyje yra keturiasdešimt narių, o į medžiokles nuolat susirenka tik apie dešimt. Žmonės nori miške pailsėti, gabalėlį mėsos namo parsinešti, bet dabar ir jos iškart negauna. Sumedžiotą žvėrieną daugiau nei savaitę laikome už savo lėšas įsigytuose šaldikliuose ir tik atlikus jos tyrimus po gabalą sušalusios mėsos galime pasidalinti“, – kalbėjo ūkininkas A. Kižauskas. Jis taip pat piktinosi, kad medžioklėse su varovais negalima naudoti šunų. „Be šunų šernų negalime išvaryti iš miško ir jų nušauname vis mažiau. Tiesa, praėjusią medžioklę pavyko nušauti vaikingą šernę, kurią išskrodus paaiškėjo, kad vasarį miškas būtų pasipildęs dar dvylika šerniukų… Pastebiu, kad, laikantis naujos tvarkos, šernų miškuose gali ir padaugėti, nes šylantys orai sudaro galimybes šernams vaikus vesti net du kartus per metus“, – sakė aistringas medžiotojas.
Kitokią nuomonę dėl naujosios tvarkos išsakė Taujankos medžiotojų būrelio narys Rimantas Diliūnas. „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles vienareikšmiškai vertinti nesiimsiu, tik galiu pasakyti, kad tvarkinguose būreliuose ir taip gerai rūpinamasi šernų selekcija. Štai būrelio nariai puikiai žino, kad mūsų plotuose yra apie dvidešimt šernų patelių. Todėl pirmiausia stengiamės iš bandos eliminuoti bergždžias, raišas šernes, o tokių būna apie 20 proc. Tada įvertiname, kad per sezoną, nori ar nenori, apie dešimt patelių nušaunama netyčia, ta prasme neatskiriant jų nuo patinų. Ir kas gi lieka? Ogi tik šešios patelės. Jei už pinigus imsimės jas šaudyti, mūsų miškuose gali visai šernų nelikti“, – rėžė R. Diliūnas. Praėjusią medžioklę Taujankos medžiotojai nušovė keturis, užpraeitą – devynis šernus. Šį sezoną čia jau sumedžiotos penkios šernų patelės, todėl, medžiotojo nuomone, dėl pinigų aktyvinti jų medžioklės tikrai nereikia.

Dainius ŠEPETYS
„ŪP“ korespondentas

Autoriaus nuotraukos

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.