Mokyklose inicijuojama akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“

Vykdydami Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių planą bei pasitinkant naujus mokslo metus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras šalies mokyklose inicijuoja akciją „Sveikatingumo pertraukų savaitė“.

Akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“ – tai Lietuvos mokyklų bendruomenių savaitinė akcija, kurios tikslas – atkreipti mokyklų bendruomenių (ypač mokinių) dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą, skatinti mokinius aktyviai leisti laisvalaikį, išmokti atsipalaiduoti po protinio darbo.
Šią akciją siūloma vykdyti pasirinktą 2014 m. rugsėjo ar spalio mėnesio savaitę: pertraukų metu mokyklose užrakinti klasių duris, atidaryti langus (kad klasės išsivėdintų), o mokinius ir mokytojus bei kitus darbuotojus pakviesti į įvairią sveikatinimo veiklą kitose mokyklos erdvėse bei lauke.

Siekiant sėkmingai įgyvendinti akciją buvo sukurtas akcijos logo, parengtos organizavimo rekomendacijos ir metodinė medžiaga, skirtos mokyklose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, mokytojams, mokiniams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems sveikatos ugdymo procese.
Rekomenduojamos akcijos ,,Sveikatingumo pertraukų savaitė“ temos: ,,Judėjimo galia“, ,,Vaisių, daržovių nauda sveikatai“, „Vandens galia“, „Asmens higienos svarba“, „Darbo ir poilsio nauda“, „Tylos galia“, „Bendros dainos raminantis jausmas, muzikos galia“,“Juoko (šypsenos) galia“, „Padėkos diena“, „AČIŪ UŽ…“.

Akciją „Sveikatingumo pertraukų savaitė“ gali organizuoti viena iniciatyvinė grupė arba skirtingomis dienomis vis kita bendruomenės grupė ar mokinių klasė. Siūlome skatinti mokinius, jų tėvus įsitraukti į akcijos priemonių planavimą, organizavimą ir rezultatų aptarimą. Jiems galėtų padėti visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys mokyklose, mokytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Renginį rekomenduojame organizuoti kūrybiškai pasirenkant tinkamą laiką, vietą ir tematiką, svarbus dalyvių noras ir entuziazmas. Patariame sudaryti sąlygas akcijoje dalyvauti visiems mokyklos bendruomenės nariams, kad tai būtų artimesnės pažinties, draugystės ir bendradarbiavimo šventė. Akcijos metu rekomenduojame naudoti pačius įvairiausius sveikatos žinių perdavimo, įgūdžių ir įpročių formavimo būdus bei metodus, atitinkančius bendruomenės narių, ypač mokinių, amžių ir pasirengimo lygį. Galima ir kiekvieną akcijos dieną skirti vis kitai (mokyklai aktualiai) sveikatinimo temai: pavyzdžiui pirmadienis – judėjimo galia, antradienis – tylos galia ir t. t.

Dienos tema turėtų būti iš anksto žinoma visai mokyklos bendruomenei, pradedant mokiniais ir baigiant jų tėvais bei pagalbiniu personalu. Temas galima skelbti įvairiomis komunikavimo priemonėmis: mokinių pagamintais plakatais, skrajutėmis, per mokyklos radiją, interneto svetainėje ir t. t. Tikimės, kad ir pačios mokyklų bendruomenės kūrybiškai pažvelgs į šią akciją.
Apsisprendusias dalyvauti akcijoje mokyklas kviečiame registruotis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriuje elektroniniu paštu dalia.sabaliauskiene@smlpc.lt iki rugsėjo 19 d.

Registruojantis reikia pateikti mokyklos paskirto atsakingo asmens kontaktus (atstovaujama mokykla, asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas) bei informuoti, kada mokykloje vyks akcija.
Daugiau informacijos apie akcijos organizavimą suteiks Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro specialistai elektroniniu paštu diana.aleksejevaite@smlpc.lt arba dalia.sabaliauskiene@smlpc.lt, tel. 8 5 236 0493, 8 5 247 7347.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija