Nacionalinio konkurso finalas – LDK Valdovų rūmuose

Aleksandro Stulginskio universitetas, bendradarbiaudamas su Aplinkos, Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio ministerijomis, Kauno r. savivaldybės administracija, Kauno savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriumi, Lietuvos miškininkų sąjunga, Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, organizuoja nacionalinį konkursą „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“.
Šiemet jis jau artėja finalo link, kuris įvyks LDK Valdovų rūmuose. Konkurso idėja, prieš dešimtmetį iškelta ir puoselėta universitete, nuo 2011 m. sėk­mingai įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos bendrojo ir profesinio lavinimo mokyklomis. Renginiai buvo sėk­mingi, išsiskyrė gausiu dalyvių skaičiumi, džiugino dalyvius ir organizatorius įdomiomis veiklomis, intelektualiu bendravimu. Apibendrinant konkurso patirtį, išleistas leidinys „Meilė Žemei ir Žmogui“.
2015–2016 metų nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ globėjas – Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Konkurso tikslas – skleisti darnaus vystymosi vertybes, plėtojant žinias apie darnios plėtros koncepciją, lietuvių tautinį, kultūrinį paveldą ir stip­rinant moksleivių, universitetinės bendruomenės ryšius ir bendradarbiavimą, ugdyti vaikų ir jaunimo etnokultūrinį ir ekologinį sąmoningumą, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, formuoti atsakingą, pilietišką ir rūpestingą jaunimo požiūrį į aplinką, gimtosios šalies plėtrą.
Konkursas vykdomas trimis etapais: atranka, pusfinalis ir finalas. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su mokyklomis, organizuojami seminarai mokytojams, kaip pasirengti konkursui. Jame dalyvauja bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų bendruomenės. Komandą sudaro penki 9–12 (15–19 m. amžiaus) klasių mokiniai. Konkurse dalyvavo 34 bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų komandos. Atrankų dalyvius svetingai priėmė Rietavo L. Ivinskio, Kauno S. Dariaus ir S. Girėno, Kauno Juozo Grušo meno, Kauno šv. Pranciškaus gimnazijų ir Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos–daugiafunkcio centro bendruomenės. Konkurso pusfinaliai, kuriuose dalyvavo 15 komandų, vyko A. Stulginskio universitete.
Nacionalinio konkurso finalas „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ kovo 30 d. vyks LDK Valdovų rūmuose. Finale dalyvaus Anykščių r. Troškūnų K. Inčiūros; Kaišiadorių A. Brazausko; Kauno Juozo Grušo meno; Kauno Rokų, Kauno „Varpo“; Raseinių r. Nemakščių M. Mažvydo ir Rietavo L. Ivinskio gimnazijų komandos.

„ŪP“ informacija

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.