Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024
Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024

Stasys BIELSKIS
ŪP korespondentas
 

LŪS suvažiavimas – pasiraitojus rankoves

2024/05/21


Praėjusį penktadienį Raudondvario dvaro Menų inkubatoriaus salėje vyko 38-asis Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) suvažiavimas. LŪS, gyvuojanti jau 105 metus nuo įkūrimo ir 35 metus nuo atkūrimo, nuolat įgyvendina savo įstatuose numatytus pagrindinius tikslus – koordinuoti savo narių veiklą ir ginti jų interesus. Šio suvažiavimo metu aptarti 2023 m. veiklos rezultatai ir išrinkta naujos sudėties LŪS vadovybė kitų trejų metų kadencijai. Diskutuota apie ūkių veikloje kylančias problemas, ūkininkų rūpesčius dėl įvairių teisės aktų vykdymo bei keliamų reikalavimų įgyvendinimo.

„Parodėte savo jėgą ministerijai“

Suvažiavimo delegatus ir svečius pasveikino vienas iš šio krašto šeimininkų – Kauno r. savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis. „Džiaugiamės, kad LŪS pasirinko Kauno r. Didžiuojamės, kad Kauno r. savivaldybė yra viena iš daugiausia ūkininkų turinčių savivaldybių – jų yra apie 2 360. Iš jų 457 – jaunieji ūkininkai, o tai mus ypač džiugina. Sveikinu ir juos, ir tuos, kurie perduoda savo estafetę jaunimui. Mes šiandien ūkininkus vadiname savivaldybių partneriais, nes tai – žmonės, kurie yra seniūnijų ramsčiai. Gyvenimą kaime kuriate jūs kartu su savivaldybe ir esate pirmieji pagalbininkai“, – kalbėjo vicemeras A. Nesteckis.

Savivaldos atstovas taip pat pasidžiaugė, kad Kauno r. savivaldybė buvo pirmoji šalyje, kuri padarė melioracijos įrenginių inventorizaciją ir parengė prioritetų schemą, kaip reikėtų juos atkurti, atgaivinti. Paskaičiuota, kad tam reikėtų 40 mln. Eur. Pinigai iš dangaus nekrenta, todėl savivaldybė kiekvienais metais šiam tikslui investuoja maždaug po 1,5 mln. Eur. A. Nesteckis džiaugėsi, kad ir patys ūkininkai teikia paraiškas, įgyvendina projektus, pagal kuriuos dar šiais metais planuojama gauti apie 5 mln. Eur investicijoms. „Manyčiau, kad tai yra paskata, jog reikia dalyvauti, daryti, nes niekas už mus to nepadarys. Mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės ta jūsų išvyka traktoriais į Vilnių – jūs iš tikrųjų parodėte, kad esate tie ūkininkai, kurie ūkininkauja progresyviai. Jūs parodėte savo jėgą ministerijai, kad priimant sprendimus reikia vienaip ar kitaip su jumis tartis, diskutuoti“, – gerų žodžių ūkininkams negailėjo Kauno r. vicemeras.

Prioritetai ir veiklos kryptys

Suvažiavimui vadovavo LŪS Ignalinos skyriaus pirmininkė Marijona Lukaševičienė ir LŪS vicepirmininkas, LŪS Kupiškio skyriaus pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius.

LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius, pristatydamas 2023 m. veiklos ataskaitą, pažymėjo, kad pagrindinis organizacijos tikslas yra taip koordinuoti savo narių veiklą, kad jų veiklos rezultatas būtų daugiau pagaminto maisto mūsų piliečiams. „Tam, kad būtų pasiektas būtent šis rezultatas, LŪS veiklos pagrindinis uždavinys – atstovaujant ūkininkų interesams, bendrauti su valdžios institucijomis ir ieškoti sprendimų, kurie netrukdytų, pirmiausia, vykdyti veiklą, o kalbant apie paramos lėšas, kad jas būtų galima sklandžiai panaudoti vykdant projektus. Turėjome kaip faktą, kai buvo šaukiami projektų surinkimo etapai, ir paaiškėjo tai, jog norinčiųjų teikti projektus nepakanka. O taip atsitiko dėl to, kad ūkininkai dėl, švelniai tariant, netobulai parengtų taisyklių negalėjo pretenduoti į paramą. Tokia situacija kartojosi net keletą kartų“, – kalbėjo R. Juknevičius.

LŪS yra savarankiška savanoriškumo principu Lietuvos ūkininkų ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominčių asmenų asociacijas jungianti sąjunga, įsteigta jos narių veiklai koordinuoti, narių interesams atstovauti ir ginti bei kitiems viešiesiems interesams tenkinti. LŪS vykdo veiklas, kurių didesnė dalis teikia naudą visuomenei, viešojo intereso užtikrinimui, siekia išmatuojamo teigiamo socialinio poveikio visuomenei, jiems apsirūpinant kokybiškais maisto produktais bei gaunant viešąją naudą, susijusią su gerinamomis ūkininkavimo sąlygomis, rekreaciniais ar kitokiais ūkininkavimo tenkinamais visos visuomenės poreikiais.

Tarp LŪS veiklos tikslų – gauti ir teikti bei sisteminti informaciją, susijusią su ūkininkais, jos nariais, ūkininkavimo sąlygomis, vidaus ir užsienio rinkose esamą žemės ūkio ir kitos produkcijos paklausą, pasiūlą, kainas, teikiamų ir pageidaujamų paslaugų poreikį bei galimybes imtis kitos veiklos.

2023 m. įvyko 2 suvažiavimai (2023 m. gegužės 19 d. – nuotolinis, birželio 9 d. – gyvai) ir 13 posėdžių.

2023 m. LŪS veiklos prioritetai, pasak R. Juknevičiaus, buvo:

  • ilgalaikė pieno krizė Lietuvoje; pievų atkūrimo Lietuvoje tolesnis problemos sprendimų ieškojimas;
  •  vyriausybės siekis įvykdyti mokesčių reformą Lietuvoje; mažėjantis žemdirbių susidomėjimas ES investicine parama ir augančiais reikalavimais jai įsisavinti;
  • žemės ūkio politikos krypties nevaldymas Lietuvos atsakingose institucijose ir nuolatinis žemdirbių nepasitenkinimas vykdoma tokia niekur nevedančia politika;
  • žaliasis kursas ir iš jo kylančios strategijos, jų suderinamumo problemų ratas, kai numatomi itin aukšti reikalavimai, tačiau nenumatomas reikalingas finansavimas jiems pasiekti; Lietuvos BŽŪP 2023–2027 m. strateginis planas.

Pieno krizė ir vykusios akcijos

Ataskaitoje akcentuojama, jog 2023-ieji ypatingi tuo, kad jie buvo paženklinti gilios pieno krizės. LŪS darbo grupės „Gyvulininkystės klausimams“ narių nuomonė buvo vieninga – krizė pieno sektoriuje gili, todėl ji nebus sutramdyta greitai. Buvo siūloma turėti planą, kaip valdyti krizę, kokie LŪS ir valdžios institucijų veiksmai reikalingi, kad būtų amortizuoti krizės nuostoliai. Darbo grupė dėl krizės pieno sektoriuje parengė rezoliucijos projektą ir vasario 8 d. LŪS kreipėsi į visas aukščiausias Lietuvos valdžios institucijas.

Iš karto prasidėjo protestai. LŪS jungėsi prie protesto akcijos, kurios metu ūkininkai nemokamai dalijo pieną rajonų centruose, miestuose, miesteliuose, kol bus išspręstas krizės suvaldymo klausimas ir garantuota teisinga kaina už pieną pardavimo grandinėje. Kai kurie LŪS rajoniniai skyriai savarankiškai aktyviai dalijo pieną (turėdami ir savo šūkius), LŪS teikė apibendrintas rekomendacijas dėl akcijos koordinavimo, dalijamo pieno srautų ir kitos informacijos valdymo. LŪS koordinuojamos akcijos pavadinimas buvo: „NEMOKAMO PIENO (NE)BŪNA?!“

To rezultatas – vasario 24 d. LŪS organizuotas mitingas prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM), palaikant pieno derybininkus. Šį mitingą organizavo LŪS ir apmokėjo su juo susijusias išlaidas iš sukauptų LŪS specialioje sąskaitoje turimų dar 2021–2022 m. akcijoms rinktų lėšų.

Vėliau kovo 8 ir 15 d. vyko dvi mažos protesto akcijos prie Vyriausybės, siekiant patekti pas premjerę. O didysis mitingas prie Seimo, kurį organizavo Lietuvos pieno gamintojų asociacija (LPGA), įvyko kovo 23-iąją. Jo LŪS neorganizavo, tačiau jame pagal pageidavimą dalyvavo LŪS rajoniniai skyriai.

LŪS ataskaitoje konstatuojama, kad iki šiol nėra aiškių valdžios sprendimų dėl pieno krizės suvaldymo, šis sektorius ir toliau traukiasi.

Bendromis jėgomis galima daugiau...

LŪS yra Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) narė. Praėjusiais metais su kitais LŽŪT nariais, organizacijomis buvo kreiptasi į LR Prezidentą, Seimą, Vyriausybę dėl žemdirbių susipriešinimą keliančių ir Europos žaliojo kurso iššūkių neatitinkančių nacionalinės pagalbos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių, dalinio kompensavimo taisyklių. Kreiptasi ir į Seimo Kaimo reikalų (KRK) bei Biudžeto ir finansų komitetus dėl kai kurių LR akcizų įstatymo straipsnių pakeitimo, pripažinimo netekusiu galios arba papildymo.

Kreiptasi į LR Prezidentą, Seimo pirmininkę, Ministrę Pirmininkę, Seimo KRK dėl situacijos žemės ūkyje, nesutinkant su žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko išsakytomis mintimis 2022 m. birželio 7 d. jo interpeliacijos Seime metu ir po jos, jam tvirtinant, kad jo santykiai su žemdirbių savivalda yra dalykiniai ir normalūs.

Kreiptasi į žemės ūkio ministrą, Seimo KRK dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių harmonizavimo su Europos Komisijos Reglamento 2022/1317 nuostatomis.         

Išrinkta LŪS vadovybė

Lietuvos ūkininkų sąjunga
Sėkmės palinkėta prie Lietuvos ūkininkų sąjungos naujai prisijungusiems skyriams – Skuodo (pirmininkas Andrius Narmontas), Alytaus (pirmininkas Vytautas Patinskas) ir Širvintų krašto (pirmininkas Mindaugas Staniulis). Jie įsiamžino kartu su Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininku Raimundu Juknevičiumi ir Ignalinos skyriaus pirmininke Marijona Lukaševičiene.
Remigijus Kelneris Zigmantas Kajėnas
Lietuvos ūkininkų sąjungos Pagėgių krašto ūkininkų skyriaus pirmininkas, žemės ūkio kooperatyvo „Lumpėnų Rambynas“ vadovas Remigijus Kelneris (dešinėje) turėjo apie ką pasikalbėti su Ignalinos r. ūkininku Zigmantu Kajėnu, taip pat valdančiu didelį robotizuotą pienininkystės ūkį.

VISAS STRAIPSNIS ČIA!

 

Galite prenumeruoti „Ūkininko patarėjo“ elektroninę leidinio versiją

arba popierinę: el. paštu: platinimas@up.lt,

tel. +370 603 75 963

https://ukininkopatarejas.lt//katalogas/popieriniu-leidiniu-prenumerata/, www.prenumerata.lt, www.prenumeruoti.lt, www.prenumeruok.lt

bei Perlo terminaluose.

 

Viršelio nuotr.: Raimundui Juknevičiui suvažiavime padovanoti naščiai, kurie gali palengvinti sunkią Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko naštą.

 

Visa informacija, esanti portale, yra UAB „Ūkininko patarėjas“ nuosavybė. Griežtai draudžiama ją kopijuoti, keisti, perpublikuoti ar kitaip naudotis komerciniais tikslais be Bendrovės leidimo.

Dalintis