Nėra pavojaus likti be šalutinių gyvūninių produktų perdirbėjo

Liepos 2 d. 74-ajame „Ūkininko patarėjo“ numeryje buvo spausdinamas straipsnis „Rietavo įmonė visą Lietuvą gali įstumti į labai keblią padėtį“. Jame nuogąstavome, kas nutiktų Lietuvoje, jeigu pagrindinė šalutinių gyvūninių produktų  (ŠGP) perdirbėja UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, priklausanti sunkumus šiandien išgyvenančiai įmonių grupei „Arvi ir ko“, pavyzdžiui, bankrutuotų. Kas perimtų jos darbus? Minėjome UAB  „Tvari energija“, kuri įvardijama kaip konkurentė, viešai apie save pateikia tik minimalią informaciją be jokių kontaktinių telefonų. Dėl šios priežasties „Ūkininko patarėjas“, kaip ir minėjome straipsnyje, negalėjo išgirsti šios įmonės pozicijos.

Po straipsnio atsiliepė tarptautinė atsinaujinančios energetikos įmonių grupė „Green Genius“, kuriai priklauso Lietuvoje veikianti UAB „Tvari energija“. Jų atstovė redakcijai paaiškino, kad susisiekiant su įmone, galėjo būti nesklandumų dėl šiuo metu atnaujinamos jos interneto svetainės. Pateikiame išsamų jų komentarą.

„UAB „Tvari energija“ yra biodujų energetikos projektus vystanti bendrovė, priklausanti tarptautinei atsinaujinančios energetikos įmonių grupei „Green Genius“. Įmonių grupė žaliosios energetikos projektus vysto jau ilgiau nei dešimtmetį ir veikia 8 Europos rinkose.

„Tvari energija“ į biodujų jėgainę Ąžuolinės kaime, esančiame netoli Vievio, 2019 m. integravo šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) perdirbimo liniją. Į ją investuota daugiau nei 4,5 mln. eurų. Jos veikla visiškai atitinka žiedinės ekonomikos principus – žemės ūkio ir pramonės sektoriaus šakose susidariusios atliekos technologinio proceso metu virsta medžiagomis, iš kurių gaunamos biodujos energijos gamybai ir trąšos žemės ūkio sektoriui.

UAB „Tvari energija“ biodujų jėgainėje Ąžuolinės kaime per metus iš viso perdirbama apie 14 tūkst. tonų atliekų. Šį kiekį sudaro 2 ir 3 ŠGP kategorijos produktai bei žemės ūkio ir kitos organinės atliekos. Bendras biodujų jėgainės našumas (maksimalus galimas perdirbamų atliekų kiekis) yra 40 tūkst. tonų per metus, o 2021 m. įvykdžius planuojamus modernizavimo darbus jėgainėje bus galima sunaikinti 60 tūkst. tonų atliekų per metus.

Kalbant apie šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP), jėgainėje galime sunaikinti 10 tūkst. tonų 2 kategorijos ŠGP. 1 kategorijos ŠGP naikinimą atliekame pas partnerius užsienio valstybėse – tam turime visus reikalingus leidimus iš institucijų. 1 kategorijos ŠGP kiekis, kurį galime sunaikinti užsienio įmonėse, siekia 4 tūkst. tonų.

Remiantis oficialiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis, Lietuvoje 3 metų vidutinis ŠGP atliekų kiekis siekė vidutiniškai tūkst. tonų (1 kategorija – 2 tūkst. tonų, 2 kategorija – 8 tūkst. tonų). Todėl mūsų įmonės pajėgumai visiškai atitinka susidarantį ŠGP poreikį.

Dabartiniai mūsų techniniai pajėgumai leidžia patenkinti visą šalies poreikį ir tam turime reikalingus žmogiškuosius ir technologinius resursus.

Svarbu pastebėti, kad „Tvarios energijos“ ir Rietavo įmonės veiklos yra skirtingos. Rietavo bendrovės pagrindinė veikla yra mėsos ir kaulų miltų gamyba bei riebalų biodyzelinui gamyba. „Tvari energija“ yra energijos gamintojas, kuris paverčia pavojingas atliekas į žalią elektros energiją ir šilumą. Energijos gamyba ir produktų gamyba iš principo skiriasi. Produktų gamybai reikalingi didesni ištekliai ir kiti resursai, o energijos gamybos procesuose naudojami aukščiausius standartus atitinkantys įrenginiai, kurie utilizavimą ir vertimą ŠGP į energiją vykdo automatizuotai.

Pavyzdžiui, savo veikloje taikome modernius sprendimus ir specialias technines priemones, kurios leidžia realiu laiku matyti iš turėtojų gaunamų ŠGP kiekį. Maršrutai planuojami specialioje programoje, kurią šiuo metu naudoja įmonė. Programoje galime matyti maršruto trukmę su pakrovimais, nuvažiuotą atstumą ir laiką, kada transporto priemonė pasieks galutinį tašką. Toks transporto organizavimas užtikrina optimalų ŠGP surinkimą, leidžia valdyti ir sekti transporto priemones realiu laiku, taip pat tikrinti ŠGP atsekamumą. Šiais metais peržiūrėjome ir patobulinome ŠGP surinkimo procesą – kad būtume maksimaliai pasiruošę užsakymų srauto išaugimui. Tam atlikome ir papildomus žingsnius: pvz., įsteigėme specialų skambučių centrą, kuris padės efektyviai priimti užsakymus, išplėtėme specialaus transporto parką.

1 kategorijos ŠGP surinkimą vykdys mūsų įmonė, tačiau jie bus naikinami ne Lietuvoje. Bendradarbiaudami su partneriais 1 kategorijos naikinimą vykdysime šias paslaugas teikiančiose įmonėse kaimyninėse valstybėse.

Verta atkreipti dėmesį, kad 2 ir 3 kategorijos ŠGP produktai yra naudojami kitų produktų gamybai (pvz., pašarų pramonėje), tad jau daugelį metų jie yra ir įvežami, ir išvežami iš Lietuvos. 1 kategorijai taip pat yra taikoma ši praktika.“

ŪP informacija

2019 m. įmonės skaičiai:

14 tūkst. tonų perdirbtų atliekų (2 kategorijos ŠGP – 3 tūkst. tonų, 3 kategorijos – beveik 2,9 tūkst., žemės ūkio ir kitos organinės atliekos – daugiau kaip 8 tūkst. tonų).

Jėgainėje buvo pagaminta daugiau kaip 20 tūkst. MWh elektros energijos.