NMA vertina paskutines Lietuvos kaimo plėtros programos paraiškas

Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai vertina paskutines paraiškas, pateiktas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (KPP).

Šių metų kovo 3 d. Žemės ūkio ministerijai papildomai skyrus lėšų, skubos tvarka pradėtos vertinti 148 juridinių asmenų paraiškos pagal KPP priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurios buvo pateiktos 2014 m., tačiau joms neužteko skirtų paramos lėšų.

Daugiau nei 50 pareiškėjų yra išsiųsti paklausimai dėl neatitikimų, nustatytų paraiškose. Projektų vykdytojai turėtų nedelsti pateikti atsakymus – taip bus greičiau priimti sprendimai dėl paramos skyrimo ir liks daugiau laiko įgyvendinti projektus.

Kaimo verslininkai galutinius mokėjimo prašymus turės pateikti iki 2015 m. birželio 30 d. Todėl visų pareiškėjų, kurių paraiškos vertinamos skubos tvarka, buvo paprašyta kuo skubiau pranešti, ar jie planuoja įgyvendinti projektus pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus.

Jeigu pareiškėjas nusprendžia, kad nespės ar nebenori įgyvendinti projekto, jis turi informuoti apie savo sprendimą agentūrą ir pateikti prašymą dėl paraiškos išregistravimo.

Skubos tvarka vertinamos ir paraiškos, 2014 metų pabaigoje pateiktos pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Skyrus papildomas lėšas, jos visos (461) galės būti finansuotos, jei atitiks nustatytus tinkamumo kriterijus.

Šiuo metu jau įvertintos 235 paraiškos, iš kurių jau pasirašyta 100 sutarčių, likusias paraiškas planuojama įvertinti iki š. m. balandžio 15 d.

Jaunųjų ūkininkų, pateikusių paraiškas praėjusį gruodį, projektai turės būti įgyvendinti vėliausiai iki š. m. rugsėjo 30 d.

Nuo 2007 m., kai šalyje pradėta vykdyti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, iki šių metų kovo pradžios paramos gavėjus jau pasiekė 2,1 mlrd. Eur (7,2 mlrd. Lt) – 92 proc. šiai programai skirtų paramos lėšų.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM