Nuo liepos 1 d. keičiasi statybos darbų apmokestinimo PVM tvarka

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI) primena, kad nuo liepos 1 dienos keičiasi statybos darbų apmokestinimo PVM tvarka. Statybos darbams bus taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimo mechanizmas, pagal kurį už atliktus statybos darbus PVM turės apskaičiuoti ne šių darbų atlikėjas, o jų užsakovas, kuriuo laikomas bet kuris statybos darbų pirkėjas, apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas. VMI, suderinusi su LR Finansų ministerija ir su LR Aplinkos ministerija, paskelbė apibendrintą paaiškinimą atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams klausimais.

Statybos įmonės bei jų klientai atsakymus dėl naujos tvarkos gali rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt („Verslui“ -> „Svarbu“).

VMI atkreipia dėmesį, kad atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM taikomas, kai šių statybos darbų pirkėjai (užsakovai) yra:

1) PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys tik ekonominę veiklą (PVM apmokestinamą, PVM neapmokestinamą, tiek tokią ekonominę veiklą, kai pagal PVM įstatymo nuostatas prekių tiekimo (paslaugų teikimo) vieta nelaikoma Lietuva, nes persikelia į atitinkamą užsienio valstybę);

2) PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę ir neekonominę veiklą kuri nėra PVM objektas (pvz., valstybės funkcijas.) Tokio juridinio asmens pavyzdžiu galėtų būti VMI prie FM, kuri vykdo neekonominę veiklą (administruoja mokesčius) ir ekonominę veiklą (parduoda konfiskuotas prekes) Svarbu įsidėmėti, kad atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas, kai šių darbų pirkėjai (užsakovai) yra PVM mokėtojais įsiregistravę neapmokestinamieji asmenys, t. y. asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos, o PVM mokėtojais įsiregistravę tik dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių narių (pvz., tam tikros valstybės institucijos).

Pateiktame VMI išaiškinime statybos verslo įmonėms ir jų partneriams pateikta išsami informacija, kokių statinių statybos darbams taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas. Prieduose taip pat pateikiami statinių bei statybos ir kitų darbų, kuriems taikytinas (ir netaikytinas) atvirkštinio pamokestinimo PVM mechanizmas, pavyzdiniai (nebaigtiniai) sąrašai.

Mokesčių mokėtojų patogumui VMI parengė elektroninio seminaro įrašą, kurį galima rasti adresu, https://www.vmi.lt/renginiai/seminaras/atvirkstinis-apmokestinimo-pvm-mechanizmo-taikymas-statybos-darbams-nuo-2015-07-01?id=1195).

VMI primena, jog konsultuotis mokesčių klausimais galima paskambinus į Mokesčių informacijos centrą trumpuoju telefonu 1882. Taip pat išsamią informacija gyventojai ir įmonės gali rasti apsilankę VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb bei Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS). Bendro pobūdžio konsultacijas VMI specialistai gyventojams teikia ir socialiniame tinklapyje „Facebook“ esančiame VMI profilyje, adresu https://www.facebook.com/valstybinemokesciuinspekcija.