NŽT Pasitikėjimo linija didina veiklos skaidrumą

Nacionalinėje žemės tarnyboje (Tarnyba) 2012 m. įdiegta Pasitikėjimo linija, kuria asmenys gali informuoti apie Tarnybos darbuotojų neteisėtus veiksmus. Nuo 2014 m. balandžio mėn. asmenims sudaryta galimybė anonimiškai visą parą minėtą informaciją pateikti ne tik Tarnybos interneto svetainės adresu, bet ir paskambinus Pasitikėjimo linijos telefonu.

Tarnybos Rizikų valdymo ir veiklos kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjas Marius Buja pažymėjo, kad asmenys Pasitikėjimo linija 2014 metais pateikė du kartus daugiau pranešimų, palyginti su 2013 metais. Tai sietina su tuo, kad galimybė anonimiškai pranešti Pasitikėjimo linija apie Tarnybos darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus buvo plačiai viešinama visuomenei. M. Buja prisimena, kad 2014 m. liepos mėnesį dalyvaudamas Lietuvos radijo laidoje asmeniškai ragino visus piliečius aktyviai teikti pranešimus Pasitikėjimo linija. „Taip pat parengėme bukletus, kuriuose nurodyta informacija, susijusi su Pasitikėjimo linija. Juos galima rasti Tarnybos teritorinių padalinių interesantų priėmimo vietose“, – teigė Tarnybos atstovas. 2014 m. asmenys Pasitikėjimo linija dažniausia informavo apie žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo ir registravimo elektroniniame žurnale pažeidimus.

Iš viso 2013 metais pasitvirtino apie 40 proc. gautų pranešimų. M. Buja aiškino, kad tai gan didelis skaičius. „Reaguojant į 2013 m. gautus pranešimus buvo sustiprinta Tarnybos teritorinių padalinių kontrolė, atliekami planiniai ir neplaniniai patikrinimai. Tai davė rezultatų – 2014 metais buvo gauta dvigubai daugiau pranešimų, tačiau pasitvirtino tik apie 6 proc. Taigi, siekdami mažinti Tarnybos darbuotojų neteisėtų veiksmų pasireiškimo galimybes, einame teisingu keliu“, – pastebėjo M. Buja.

Tenka pripažinti, kad net pusė gautų pranešimų buvo nenagrinėjami, nes jie nebuvo susiję su Pasitikėjimo linijos tikslais, t. y. asmenys dažnai prašydavo pateikti rūpimą informaciją vienokiu ar kitokiu klausimu, bet nepranešdavo apie galimus Tarnybos darbuotojų neteisėtus veiksmus.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienas Pasitikėjimo linija pateiktas pranešimas didina Tarnybos vykdomos veiklos skaidrumą ir kokybę. Pranešimus asmenys gali pateikti paskambinę Pasitikėjimo linijos telefonu (8 5) 222 2323, kuriame įdiegtas autoatsakiklis, elektronine forma Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt skiltyje „Pasitikėjimo linija“, paštu arba tiesiogiai atvykę į Tarnybą, adresu Gedimino pr. 19, Vilniuje, Tarnybos darbo valandomis.