Pieno gamintojams – 17 mln. eurų nacionalinės paramos

Atsižvelgdama į sudėtingą pieno gamintojų situaciją, Vyriausybė trečiadienio posėdyje nutarė šio mėnesio pabaigoje išmokėti daugiau kaip 17 mln. Eur iš valstybės biudžeto nacionalinės paramos už pieną. Paramą gaus daugiau kaip 30 tūkst. aktyvių pieno gamintojų.
„Džiaugiuosi, jog šis sprendimas padės dar labiau sumažinti patirtą žalą pieno gamintojams dėl mažėjančių kainų“, – sakė Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius.
Atkreiptinas dėmesys, kad parama bus mokama tik tiems pieno gamintojams, kurių vardu šiemet Ūkinių gyvūnų registre buvo registruotos pieninės karvės, t. y. daugiau kaip 30 tūkst. žemdirbių.
Pagrindiniai reikalavimai gauti atsietąją nacionalinę paramą už 2016 m. išliks tokie patys, kaip ir 2015 m. Parama bus mokama tiems gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną ir 2007 m. kovo 31 d. turėjo nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą. Be to, pretendentai į nacio­nalinę paramą už pieną turi būti įsiregistravę valdos valdytojais arba partneriais Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Valdos, kurioje pieno gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas turi būti 2016 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
Paramos už pieną mokėjimo taisyklės bus patvirtintos artimiausiu metu.

„ŪP“ informacija

P. S. „Ūkininko patarėjas“ kviečia skaitytojus pareikšti savo nuomonę dėl nustatytos pinigų išmokėjimo tvarkos. Ar tikrai protinga nacionalinę paramą pienininkams už 2016 metus skirstyti atsižvelgiant į 2006–2007 kvotos metais parduotą pieną?