Pieno gamintojus pasieks 12,2 mln. Eur nacionalinės paramos

Rugsėjo 21 d. (antradienį) Nacionalinė mokėjimo agentūra pradės mokėti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą pieno gamintojams. Parama, kuri mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pasieks 16,7 tūkst. pieno gamintojų.

Parama mokama pieno gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną tiesiogiai vartoti arba patvirtintiems supirkėjams ir 2007 m. turėjo nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą.

Paramos sulauks pieno gamintojai, įsiregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai. Kiti reikalavimai: valdos valdytojas 2021 metais deklaravo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, valdos valdytojo vardu 2021 m. sausio 1 d. – birželio 30 d. Ūkinių gyvūnų registre registruotos pieninės karvės. Pieno gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną, tačiau šių metų sausio–birželio mėnesiais pieninių karvių neturėjo, atsietoji nacionalinė parama nemokama. Paramos dydis – 14,56 Eur už atskaitos laikotarpiu parduoto pieno toną. Paramą kiekvienam pieno gamintojui apskaičiuoja Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

 

 

 

 

 

NMA fotoinformacija

2021-09-18

 

 

 

 

 

 

nacionalinė parama