Pradėjo tyrimą dėl NŽT vadovo Danieliaus Kuprio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus Danieliaus Kuprio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimams valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, naudotis viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai, naudoti pareigas, galias ir vardą, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris sukeltų interesų konfliktą, bei savo ar jam artimų asmenų privačių interesų naudai naudotis ir leisti naudotis informacija, kurią jis įgijo eidamas pareigas, kitokia tvarka ir mastu, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, taip pat – ar laikosi nuostatos vengti interesų konflikto, o šiam iškilus nusišalinti.
Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pranešė, kad NŽT vadovas, atlikdamas žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą, ir galimai pasinaudodamas tarnybine padėtimi, deklaravo kitų ūkininkų naudojamus valstybinės žemės plotus. Taip pat teigiama, kad apie laisvus valstybinės žemės sklypus D. Kuprys galimai sužinojo dėl NŽT einamų pareigų. Ministrė rėmėsi „Ūkininko patarėjo“ ir interneto svetainės „ukininkopatarejas.lt“ („Deklaravimo stebuklai: ūkininkai dygsta po nakties kaip grybai… Vienas jų – naujasis Nacionalinės žemės tarnybos direktorius!“, 2016 06 09) publikacijomis.

VTEK informacija