Iš rinkos surenkami latviški konservai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF gavo pranešimą iš Latvijos apie rūkytų šprotų aliejuje konservus, kuriuose nustatytas padidintas policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis.
Šprotų gamintojas – Latvijos įmonė SIA „Roja F.C.T“, (Raina 10, Valdemarpils). Į Lietuvą šiuos konservus įvežė individuali įmonė „Mandina“ (Paliūniškio g. 11, Panevėžys). Iš viso buvo įvežtos 2 832 skardinės po 240 g (679,68 kg, partijos numeris 13.11.2013, tinkamumo vartoti terminas – 2016-05-13).
Atlikus šprotų konservų tyrimus Latvijos Maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos moksliniame institute „BIOR“, buvo nustatytas padidintas policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis – susumavus benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chireno kiekius, bendras teršalų kiekis gavosi 50,7 µg/kg, kai didžiausia leidžiama norma – 30 µg/kg.
Mokslininkų nustatyta, kad policikliniai aromatiniai angliavandeniliai turi kancerogeninį poveikį žmonių sveikatai. Didelis jų kiekis dėl aplinkos užterštumo dažniausiai susidaro žuvyje rūkymo ar kaitinimo metu, kai sudaromos palankios sąlygos tiesioginiam sąlyčiui su degimo produktais.
Šių rūkytų šprotų aliejuje konservų realizavimas sustabdytas, nesaugūs produktai surenkami iš rinkos.

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA