Rūmai iš peties kirs „įsisiautėjusiam“ politikui

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS
„ŪP“ korespondentas

Planuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) biudžetas – 6,804 mlrd. Lt (ES dalis – 5,569 mlrd. Lt, nacionalinis įnašas – 1,235 mlrd. Lt). Palyginti su 2007-2013 metų KPP, Lietuvos kaimas per ateinančius 7 metus gaus milijardu litų (16 proc.) mažiau paramos. Todėl žemdirbių savivaldai labai rūpi, kad tie pinigai būti kuo racionaliau paskirstyti. Šią savaitę Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) taryba su Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) pareigūnais tris su puse valandos aptarinėjo kiekvieną KPP skyrių ir priemonę. Ne mažiau sunkus buvo ir antrasis Rūmų tarybos posėdžio darbotvarkės klausimas – kaip sutramdyti įsisiautėjusį Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) pirmininką Saulių Bucevičių, kuris, anot ŽŪR vadovybės, nori iš Rūmų atimti valstybės suteikiamą paramą.

Pjauna naudingą šaką
ŽŪM sudarytą KPP projektą pristatė ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė, jai padėjo ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius.
Tarybos nariams entuziastingai pritariant, J. Stakėnienė pranešė, kad numatoma 50 proc. mažiau lėšų skirti žiniasklaidos informacijai apie KPP, nors, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos duomenimis, kaimo bendruomenės, žemdirbiai, agroverslininkai apie galimybes pasinaudoti europiniais struktūriniais fondais daugiausia sužino iš regioninės ir specializuotos agrarinės spaudos.

posedisDaug triukšmo dėl mažų paukštelių
Posėdžio dalyviai nemažai sugaišo svarstydami, ar ne per daug lėšų KPP numato paukštelių (meldinių nendrinukių) buveinėms Lietuvoje išsaugoti. Ornitologai nustatė, kad Lietuvoje iš viso peri 150 porų šių paukščių. ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas S. Jasius paaiškino, kad į pirminį KPP projektą įsivėlė klaida, meldinių nendrinukių rūšiai neleis išnykti ne 8 mln. Lt, bet tik 1 mln. Lt. Iš 2014-2020 metų KPP naujovių viena – labai svarbi provincijos gyventojams, norintiems pasikeisti sveikatai kenksmingus asbesto stogus – prašymus atnaujinti stogus galės pateikti pareiškėjai iš vietovių, kuriose gyvena iki tūkstančio žmonių (anksčiau tokios paramos galėjo tikėtis didesnių (iki 6 tūkst. gyventojų) administracinių vienetų atstovai).

Sutaupyti pinigai – melioracijai
Taryba nutarė prašyti, kad patikslinus KPP projektą sutaupyti pinigai būtų skirti melioracijai. ŽŪR vadovybė dar ketina susitikti su premjeru Algirdu Butkevičiumi pasiaiškinti, ar nesikeis nacionalinė KPP dalis. Kadangi KPP gaires taryba svarstė ilgiau nei ketino tam skirti laiko, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas ir Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos vadovas Česlovas Tallat-Kelpša kaip įgudę restorano padavėjai išalkusiems kolegoms bei svečiams iš sostinės nešiojo karštos kavos puodelius, padėklus su sausainiais.

Nesivaldantis Seimo narys
Gerokai sunkiau Rūmams sekasi bendradarbiauti su Seimo Kaimo reikalų komitetu, ypač su KRK pirmininku „darbiečiu“ S. Bucevičiumi. ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas perskaitė keliuose laikraščiuose ir interneto portaluose paskelbtus agentūrai BNS išsakytus S. Bucevičiaus įžeidimus Rūmams. „Jiems rei­kia nuimti finansavimą, jie nereikalingi, nes bendrovių aso­ciacija, Ūkininkų sąjunga ir šeimos ūkių bendruomenė nusišalina nuo bet kurio sprendimo. Tas struktūras vienijantys Že­mės ūkio rūmai turėjo juos visus išsikviesti, išgryninti pozicijas ir tą nuomonę atiduoti mums, politikams“, – nesivaldė S. Bucevičius.

Kantrybės taurė perpildyta
S. Bucevičiaus iniciatyva balandžio 11 d. KRK jau svarstė Rūmų veiklą, gegužės 15 d. toliau ketina ieškoti „įrodymų“, kad ŽŪR „veltui gauna valstybės paramą“. Rūmų taryba nusprendė ilgiau nekentėti. Kiaulių augintojų asociacijos direktorius A. Baravykas pasiūlė „iš peties“ kirsti apie žemės ūkį nelabai išmanančiam S. Bucevičiui. „Jeigu jis ir toliau nepagrįstai kišis į Rūmų reikalus, turime atkreipti valstybės įstaigų dėmesį, kokia S. Bucevičiaus kompetencija“, – sakė A. Baravykas.
ŽŪR taryba nusprendė nusiųsti valdžios institucijoms Rūmų organizacijų vadovų pasirašytą griežtą reikalavimą įvertinti S. Bucevičiaus elgesį.

Laimučio BRUNDZOS nuotraukos

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.