Laikas VMI informuoti apie sandorius grynaisiais, viršijančius 50 tūkst. litų

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Šiaulių AVMI) primena, kad iki gegužės 2 dienos gyventojai turi pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pranešimą (forma PRC907)  apie jų sudarytus sandorius, pagal kuriuos gauta daugiau nei 50 tūkst. litų grynaisiais. Nedeklaravus tokių sandorių, gyventojas praranda galimybę jais grįsti turto įsigijimą ar išlaidas. Patogiausia tai padaryti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).
VMI paaiškina, kad informaciją Mokesčių inspekcijai reikia pateikti tik tada, kai gyventojas pagal sandorius gauna lėšų (iš pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, paskolų, dovanojimo, paveldėjimo ir kitų) iš  nuolatinių Lietuvos gyventojų arba užsienio fizinių ir juridinių asmenų.  Ši informacija teikiama, kai gyventojui per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais sumokėta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija 50 tūkst. litų; sandoriai nėra notarinės formos, ir gyventojas pagal šiuos sandorius gautų pajamų nėra deklaravęs kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.
Šiuos pranešimus gyventojai turėjo pateikti ir praėjusiais metais. Mokesčių mokėtojai, deklaruosiantys pajamas ir turtą, visuomet gali konsultuotis paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, konsultacijos telefonu įrašomos ir lygiavertės rašytinėms.

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija