Šiaulių banko grupės 2014 m. I pusmečio veiklos rezultatai

Įpusėjus 2014 m., Šiaulių bankas ir banko grupė toliau gerina pagrindinius veiklos rodiklius ir išlaiko stabilų augimą. Pirmojo šių metų pusmečio Šiaulių banko grupės neaudituotas grynasis pelnas siekė 22,4 mln. litų, t. y. 3,4 karto daugiau nei 2013 m. atitinkamu laikotarpiu, kai buvo uždirbta 6,5 mln. litų. Šiaulių banko nuo 2014 m. pradžios uždirbtas neaudituotas grynasis pelnas sudarė 24,2 mln. litų, t. y. 3,9 karto daugiau nei 2013 m. pirmąjį pusmetį, kai buvo uždirbta 6,3 mln. litų.  Grupės turtas, pasibaigus pirmajam šių metų pusmečiui, siekė 5,5 mlrd. litų. Jo augimui teigiamos įtakos turėjo nuo metų pradžios pradėti aktyvesni kreditavimo veiksmai – per antrąjį šių metų ketvirtį paskolų portfelis išaugo 39 mln. litų ir 2014 m. birželio mėnesio pabaigoje sudarė 2,3 mlrd. litų. Iš viso per 2014 m. antrąjį ketvirtį bankas klientams suteikė daugiau kaip 200 mln. litų paskolų.

Ruošiantis euro įvedimui, vis daugiau indėlininkų savo lėšas patiki Šiaulių bankui. Tai rodo ir per pirmuosius šešis šių metų mėnesius 92 mln. litų išaugęs banko indėlių portfelis, kuris viršijo 4,6 mlrd. litų. Šių metų pirmojo ketvirčio pabaigos duomenimis, Šiaulių bankas užėmė 5 proc. šalies paskolų rinkos ir 9,3 proc. indėlių rinkos. Nuosekliai augantis klientų skaičius bei didėjantis jų aktyvumas, naudojantis Šiaulių banko paslaugomis didino uždirbamas pajamas. Palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, antrajame ketvirtyje uždirbta 16 proc. daugiau grynųjų paslaugų bei komisinių pajamų, ir pasiektas 34 proc. geresnis operacijų užsienio valiuta rezultatas. Nors antrajame ketvirtyje grynosios palūkanų pajamos sumažėjo 7 proc., eliminavus vienkartinių ir netipinių veiksnių įtaką ankstesniais laikotarpiais, grynoji palūkanų marža išlieka stabili.

Per antrąjį ketvirtį banko grupė papildomai pripažino 15,2 mln. litų paskolų ir turto vertės sumažėjimo nuostolių. Grupės išlaidų ir pajamų santykis 2014 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 56,8 proc., o kapitalo grąžos rodiklis siekė 13,4 proc. „Banko ir banko grupės pusmečio rezultatai tikrai nenuvilia. Aktyvus darbas su banko verslo ir privačiais klientais davė gerų rezultatų, paskolų portfelis išaugo, reikšmingas komisinių ir kitų pajamų augimas taip pat atspindi teigiamas tendencijas. Antrąjį šių metų pusmetį banko veiklą taip pat grįsime nuoseklia verslo plėtra, tęsdami pradėtus projektus bei siekdami toliau išnaudoti išaugusios banko grupės veiklos sinergijas. Taip pat daug dėmesio skirsime klientų aptarnavimo kokybės gerinimui bei, žinoma, euro įvedimui, kuris pareikalaus reikšmingų žmogiškųjų bei finansinių resursų.  Neabejoju, kad euro įvedimas duos apčiuopiamų privalumų visai šalies ekonomikai, o tai reiškia – ir mūsų klientams“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiuo metu Šiaulių banko privačių bei verslo klientų skaičius viršija 330 tūkstančių. Šiaulių bankas, turėdamas 74 skyrius 39 Lietuvos miestuose, pagal klientų aptarnavimo skyrių skaičių užima antrą vietą. Banko klientai gali naudotis keturių bankų bankomatų tinklui priklausančiais 230 bankomatų, veikiančių 46 miestuose ir miesteliuose, taip pat klientai gali lėšas išsigryninti ar įnešti jas į savo mokėjimo kortelių sąskaitas daugiau kaip 1800 UAB „Perlo paslaugos“ terminalų visoje Lietuvoje.