Stambioms investicijoms į žemės ūkį – 36 mln. eurų parama

Ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kooperatyvams, siekiantiems investuoti į žemės ūkio valdas, skirta 36 mln. eurų Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) paramos. Pusė šių investicinių lėšų teks pienininkystės ūkiams.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinti 2021 metais buvo skirta  pereinamojo laikotarpio parama – 50, 5 mln. Eur KPP ir 76, 9 mln. Eur EURI lėšų. 

EURI lėšos skiriamos stambiems projektams. Surinkus paraiškas paaiškėjo, kad planuotas biudžetas buvo viršytas beveik 50 mln. Eur. Tačiau ne visų sektorių pareiškėjai buvo vienodai aktyvūs – kiaulininkystės ir paukštininkystės sektorių atstovai nepateikė paraiškų visai planuotai EURI sumai. 

Praėjusiais metais Žemės ūkio ministerijai suderinus su Finansų ministerija, EURI projektų įgyvendinimui papildomai skirta net 39,7 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšų. Atlikus KPP finansinio plano pakeitimą, atsirado galimybė dalį šių papildomų lėšų nukreipti ,,pilkojoje zonoje“ esantiems projektams (surinkusiems vienodą atrankos balų sumą ir kuriems iš dalies pakanka lėšų) finansuoti bei inicijuoti naują paraiškų priėmimą. 

Balandį–gegužę įvyksiančio paraiškų priėmimo metu kiaulininkystės bei paukštininkystės sektoriams bus skirta 4,5 mln. ir 3,5 mln. Eur, pieninės galvijininkystės sektoriui – 18,03 mln. Eur, sodininkystės, uogininkystės, dar-
žininkystės (atviras gruntas) sektoriui – 6 mln. Eur, o daržininkystės šildomų šiltnamių (uždaras gruntas) sektoriui – 4 mln. Eur. 

Pasinaudojus EURI parama bus galima statyti naujus gamybinius pastatus ir rekonstruoti jau esamus, sutvarkyti valdos infrastruktūrą, įsigyti žemės ūkio technikos ir kitos reikalingos įrangos.  

Atnaujinus paramos teikimo taisykles, sąlygos ir reikalavimai gauti paramą, paraiškų atrankos kriterijai, nustatyti atskiriems žemės ūkio sektoriams, nepasikeitė. Tačiau atnaujinti naujų pieno ūkio fermų ir naujų plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybos fiksuotieji įkainiai. 

Taisyklių pakeitime numatyta, kad šiemet nebus galima įsigyti traktorių, o sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių atstovų įgyvendinamiems projektams skirta paramos suma bus mažesnė nei pernai.  

Paramos dydis vienam projektui pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriuose galės siekti 1,5 mln. Eur, o sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose – iki 2 mln. Eur.

Paramos lėšos padengs pusę visų tinkamų išlaidų – kitą pusę investicijoms reikalingų lėšų ūkininkai turės investuoti patys. Tačiau kolektyvines investicijas įgyvendinantiems pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams ir jauniesiems ūkininkams, pateikusiems paramos paraiškas penkerių metų laikotarpiu nuo įsikūrimo dienos, bus kompensuojama net iki 70 proc. tinkamų išlaidų.

 

2022.03.16

ŽŪM informacija 

Susijusios temos – skaitykite: ŽŪM; EURI parama;