Iš statomo namo sąskaitos bendrovės savininkas rentėsi namus sau

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad vykdydama projektą „Būstas be mokesčių“ atliko Kaune registruotos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) patikrinimą, kuri statydama septynių aukštų daugiabutį Vilniuje, tuo pačiu  statė ir įrenginėjo akcininkui priklausančius privačius namus Kauno bei Klaipėdos rajonuose.  Patikrinimo metu nustatyta, kad naudojantis grandine rangovų ir subrangovų iš bendrovės statomo daugiaaukščio į akcininko   būstus  „iškeliavo“ stoglangiai, metaliniai vartai, sraigtiniai laiptai, garinės pirtys, šildymo sistemos katilai, baseinams pritaikytos vandens sistemos ir įvairios kitos gėrybės, padidinusios septynaukščio savikainą 3 mln. litų. Mokesčių administratorius pažymėjo, kad tenkindama privačius akcininko poreikius  UAB valstybės biudžetui nesumokėjo beveik 1 mln. 300 tūkst. litų įvairių mokesčių.

Atliekant UAB patikrinimą paaiškėjo, kad statant daugiaaukštį Vilniuje statybos darbų eiga statybos žurnaluose buvo nefiksuojama, todėl teko patikrinti 2 darbus atlikusias rangovų ir 15 subrangovų įmonių. Patikrinimo metu nustatyta, kad įforminant darbus nurašyta ne tik jau išvardinta įranga, bet ir pagal individualius užsakymus pagamintos durys, sieninės spintos, grindų danga, į sąmatą įskaičiuota net ir vandens gręžinys, kurio daugiaaukščiui tikrai nereikėjo, nes buvo įvestas miesto vandentiekis.  Surinkus priešpriešinę informaciją dėl atliktų darbų realumo daugumos juos vykdžiusių įmonių vadovai patvirtino, kad dalis darbų atlikti ne Vilniuje, bet bendrovės akcininkui nuosavybės teise priklausančiuose namuose.

„ Įpusėjus mokestiniam patikrinimui, siekdamas pateisinti savo veiksmus UAB akcininkas pateikė mokesčių administratoriui Jungtinės veiklos sutartį. Bet pristatytos mokesčių inspekcijai buhalterinės pažymos, kurios buvo sudarytos po pustrečių metų nuo tariamos sutarties pasirašymo bei patikrinimo metu įforminti sprendimai ar ūkinių operacijų turinį koreguojantys dokumentai įvertinti kaip gynybinė pozicija, bandant „užmaskuoti“ buvusius faktus bei aplinkybes,“ – komentuodama patikrinimo aktą aiškina projekto „Būstas be mokesčių“ vadovė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Vaimira Jakienė.

Po išsamaus UAB ir su ja susijusių rangovų bei subrangovų dokumentų ir vykdytų darbų aplinkybių patikrinimo mokesčių inspekcija konstatavo, kad bendrovė, siekdama suteikti naudą akcininkui, neatlygintinai atliko jam priklausančių individualių namų statybos ir aplinkos tvarkymo darbus, o šių darbų bei juose panaudotų medžiagų vertę priskyrė ir nurašė daugiabučiui Vilniuje. Neteisėtai padidinusi šio pastato savikainą UAB išvengė 600 tūkst. litų PVM bei apie 100 tūkst. litų pelno mokesčio. Be to, bendrovė privalės sumokėti beveik 500 tūkst. litų Gyventojų pajamų mokesčio, nes patirtos išlaidos įsigyjant prekes ir paslaugas individualių namų statybai laikomos pajamomis natūra ir yra susijusios su privačių poreikių tenkinimu.

Kadangi UAB akcininkas vis dar vengia įregistruoti jam nuosavybės teise priklausančius namus Kauno bei Klaipėdos rajonuose mokesčių inspektoriai įtaria, kad tokiu būdu jis siekia išvengti Nekilnojamojo turto mokesčio.

Vykdydama projektą „Būstas be mokesčių“ mokesčių inspekcija jau atliko 33 statybinių bendrovių mokestinius tyrimus bei 171 operatyvų patikrinimą. Šiuo metu mokestiniai patikrinimai atliekami dar 5 UAB. Kontrolės veiksmų metu nustatyta beveik 4 mln. litų neapskaitytų pajamų, pelno mokesčio bazė padidinta daugiau nei 25 mln. litų, papildomai priskaičiuota per 7 mln. litų mokėtinų mokesčių.

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad gyventojai apie mokestinius pažeidimus gali pranešti pasitikėjimo telefonu 1882, užpildę anketą interneto svetainėje www.vmi.lt arba apsilankę Mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje.

 

Papildoma informacija:

Atliekant kontrolės veiksmus statybų bendrovėse dažniausiai nustatomi šie pažeidimai : PVM deklaracijose nedeklaruoti, nors buhalterinėje apskaitoje ir apskaityti pardavimai; buhalterinėje apskaitoje apskaityta ir deklaruota nepagrįsta PVM atskaita ir leidžiami atskaitymai pagal dokumentus, kuriuose fiksuotos realiai nevykusios ūkinės operacijos (įsigijimai iš fiktyvių subrangovų); nesilaikoma „ištiestosios rankos“ principo sandoriuose su asocijuotais asmenimis (pirkimai ar pardavimai ne rinkos kainomis); neapskaičiuotas ir nedeklaruotas PVM nuo avansinių mokėjimų gautų pagal sudarytas išankstines butų pirkimo-pardavimo sutartis; nepagrįstai padidinta PVM atskaita ir leidžiami atskaitymai, nes statybinės medžiagos ir prekės  nepanaudotos PVM apmokestinamoje veikloje; buhalterinėje apskaitoje apskaityta ir deklaruota nepagrįsta PVM atskaita ir leidžiami atskaitymai pagal dokumentus, kuriuose fiksuotos realiai neįvykusios ūkinės operacijos (įsigijimai iš fiktyvių subrangovų); neatstatytas PVM parduodant gyvenamą būstą, kurio baigtumas įformintas anksčiau nei prieš 24 mėnesius.