Šulinys, iš kurio visiems tenka atsigerti

„Agromedijos 2014“ žurnalistų kūrybinio konkurso prizininkų apdovanojimai vyko Raudondvario pilies iškilmių menėje.

Pavasarėjančiam vasariui baigiantis Raudondvario pilyje (Kauno r.) iškilmingai vainikuotas žurnalistų kūrybinių darbų konkursas „Agromedija 2014“.
„Žemės ūkis – tai šulinys, iš kurio visiems tenka gerti“, – renginio potekstė motyvuota 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės akto sig­nataro, Raudondvaryje gyvenančio mokslininko agrarininko, poeto Leono Milčiaus eilėraščiu.

Vertinimo komisijai buvo atsiųsta 70 rašinių, vaizdo ir garso siužetų apie kaimą ir žemės ūkį. Darbus vertino Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininkas Dainius Radzevičius, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Jeronimas Kraujelis, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas ir LŽS Regioninės žiniasklaidos ir žemės ūkio žurnalistų klubo pirmininkas Viktoras Trofimišinas.
Daugiausia darbų atsiuntė Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Šiaulių, Alytaus, Joniškio rajonų žurnalistai. Tylos minute buvo pagerbtas pirmojo „Agromedijos“ konkurso laureatės, „Ūkininko patarėjo“ korespondentės Aldonos Svirbutavičiūtės atminimas.
Antrasis „Agromedijos“ konkursas buvo sėkmingas „Ūkininko patarėjo“ kūrybiniams darbuotojams Violetai Liukaitienei, Jolantai Kažemėkaitytei ir „Šeimininkės“ žurnalo korespondentei Ritai Šemelytei.
Konkurso diplomais ir piniginiais prizais apdovanota 14 apie kaimą ir žemės ūkį rašančių žurnalistų: Algirdas Steponavičius, Vida Grišmanauskienė, Oksana Laurutytė, Jurga Zaleckienė, Laima Pilipavičienė, Inga Rudelienė, Oldinaras Vainauskas, Violeta Liukaitienė, Arūnas Milašius, Dovilė Šimkevičienė, Vida Tavorienė, Vilija Mockuvienė, Aldona Kudzienė, Edita Gruiniūtė.
Konkurso padėkomis ir rėmėjų prizais apdovanoti 24 radijo, televizijos ir spaudos žurnalistai: Ugnė Karaliūnaitė, Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė, Arvydas Urba, Rasa Velykienė, Edvinas Bazevičius, Birutė Čižienė, Dalia Karpavičienė, Jolanta Kažemėkaitytė, Lina Rudnickienė, Dainius Šepetys, Jolita Žurauskienė, Regina Montvilienė, Rita Žadeikytė, Jurgis Kochanskas, Loreta Lipskytė, Povilas Sigitas Krivickas, Lina Rušėnienė, Laima Duoblienė, Margarita Pūdžiuvienė, Dalia Zibolienė, Lina Juškaitienė, Irma Bajoriūnė, Aleksandras Gavenko, Rolandas Stepenko. Kauno rajono savivaldybės įsteigtą  prizą už moters svarbos Lietuvos kaimui akcentavimą pelnė žurnalo „Šeimininkė“ korespondentė Rita Šemelytė. „Agromedijos žvaigždės“ teko Jurgai Zaleckienei, Arūnui Milašiui ir Algirdui Steponavičiui.

Konkurso „Agromedija 2014“ prizininkės UAB „Ūkininko patarėjas“ korespondentės Jolanta Kažemėkaitytė, Violeta Liukaitienė ir Rita Šemelytė.

Apdovanotuosius sveikino konkurso rėmėjai: LŽŪBA prezidentas Jeronimas Kraujelis, LŪS prezidiumo narė Genutė Staliūnienė, UAB „Biržų žemtiekimas“ valdybos pirmininkas Viktoras Rinkevičius, „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas,  rajono VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė, Kauno rajono mero patarėja Loreta Navakauskienė ir kt.
„Jūs turite didžiausią šių laikų turtą – informaciją“, – sakė J. Kraujelis. Jo vadovaujamos asociacijos nariams buvo išplatinta anketa apie šalies agrarinio sektoriaus situaciją, verslo partnerystę, visuomenės požiūrį į žemės ūkį ir kaimo plėtrą. Naudingiausiu, operatyviausiu ir įtakingiausiu žemdirbiams 2014 metų leidiniu pripažintas „Ūkininko patarėjas“.
Spaudos paramą formuojant ir stiprinant žemdirbių savivaldą akcentavo viena LŪS kūrėjų G. Staliūnienė. „Biržų žemtiekimo“ valdybos pirmininkas V. Rinkevičius agrarinėmis temomis rašantiems (taip pat kalbantiems, rodantiems) žurnalistams linkėjo aštrios plunksnos, objektyvaus požiūrio ir tvirto stuburo.
„Per pastarąjį ketvirtį amžiaus, kai atkūrėme savo laikraštį, agrarinis sektorius patyrė pačius didžiausius pokyčius, – kalbėjo „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas, – būtent mūsų žurnalistai savo publikacijomis palaikė žemdirbių kuriamąją galią, racionalaus verslo paieškas, gebėjimą gyventi oriai.“
„Nesustokite rašę, – į susirinkusiuosius kreipėsi Raudondvario pilies rūmų šeimininkė Snieguolė Navickienė, – kiekvienas lietuvis savo prigimtimi žemdirbys. Laikmetis mus tolina nuo kaimo, bet stengiamės ūkininkauti ant palangės, balkone, sklypelyje prie namo, rožėmis puošiame Raudondvario parką, agrarinės išminties ieškome „Ūkininko patarėjuje“, „Šeimininkėje“, „Rasose“…
Konkurso „Agromedija 2014“ laureatams, jų kolegoms, renginio svečiams Raudondvario pilies iškilmių salėje koncertavo svečiai iš Čekijos – smuikininkas Miroslav Forman ir jo žmona – aktorė Nijolė Forman. Renginį poetiškais intarpais sušildė ir subtiliai vairavo Raudondvario bendruomenės „deimančiukai“ – Vaida ir Viktoras Trofimišinai.

Autoriaus nuotraukos

Justinas ADOMAITIS
„ŪP“ korespondentas

Šalyje žinomas verslininkas, politikas ir mecenatas Viktoras Rinkevičius pirmasis pasveikino LŽŪBA narių naudingiausiu leidiniu pripažinto „Ūkininko patarėjo“ vadovus Teklę Mačiulienę ir Vytenį Neverdauską.

Apdovanojimas – kolektyvinis džiaugsmas: „Šeimininkės“ redaktorė Dalia Juškienė, konkurso laureatė Rita Šemelytė, prizo steigėjo – Kauno rajono savivaldybės atstovė Loreta Navakauskienė ir „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas.

 

????????????????? Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.