Sumanus smulkusis ūkis

„Labai gerai, kad įvairinamos paramos kaimo žmonės priemonės, – apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020  m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ atsiliepia Šilalės rajono, kuriame smulkūs iki 20 ha ūkiai sudaro 89 procentus, meras Jonas Gudauskas. – Tačiau parama smulkiesiems ūkininkams suteikia didžiausią naudą, kai ji panaudojama sumaniam ūkiui kurti.“

Sugrįžo į senelių žemę

Mero žodžius patvirtina ir šio rajono ūkininkai Ona ir Gediminas Sungailai, teigdami, kad ūkininkavimo sėkmę lemia ne turimos žemės ploto dydis, o sugebėjimas ją panaudoti.

Ona ir Gediminas pagal išsilavinimą – inžinieriai. Ona yra lengvosios pramonės inžinierė, Gediminas – aviacijos inžinierius. „Dvidešimt metų gyvenome Panevėžyje, Kaune, o kai vyras išsėjo į pensiją, sugrįžome į mano senelių turėtą žemę“, – sako ūkininkė. 

Tiesa, sugrįžimas į kaimą įvyko ne iškart. Dar gyvendami mieste senelių žemėje pradėjo auginti šilauoges. Tada į ūkį atvažiuodavo savaitgaliais ar per atostogas.

Dabar Sungailai šilauogėmis yra užsodinę 4 ha.  Nusipirko įrangą nuskintoms uogoms rūšiuoti ir fasuoti. „Esame pasisodinę ir 2 ha braškių. Kadangi uogų kokybė priklauso ir nuo gamtos sąlygų, esame įsirengę laistymo sistemą. Šiais metais braškėms ypatingai buvo reikalingas laistymas“, – pasakoja Ona.

„Prieš trejetą metų užsiveisėme ir smidrų. Plėsdami ūkio veiklą, stengiamės, kad visi darbai nesupultų į tą patį laiką. Pirmieji darbai prasideda prie smidrų, paskui – braškės, po jų – šilauogės“, – darbus vardija Gediminas.

Uogoms skinti Sungailai samdo aplinkinius gyventojus. Vasarą ūkyje įdarbinami moksleiviai. „Labai gerai, kad atsirado galimybė įdarbinti žmones nesudarant darbo sutarties. Kiek žmogus dirbo, už kiek padarė, tiek ir sumoki, išrašydamas kvitą“, – praplėsta samdos galimybe pasidžiaugia ūkininkai.

Mala grūdus ir gamina makaronus

Uogos, kaip teigia Ona ir Gediminas Sungailai, yra vasaros užsiėmimas.  Žiemai ir lietingiems orams ūkininkai turi susikūrę kitą veikla. „Mes labai mėgstame miltinius patiekalus, bet Lietuvoje nėra gerų miltų. Visi balinti. Nutarėme patys užsiauginti grūdų ir juos natūraliai susimalti.  Auginame spelta kviečius. Paprasti kviečiai jau yra modifikavęsi. Speltų  grūdai padengti žiedažvyniais, kurie apsaugo juos nuo ligų ir kenkėjų. Tai genetiškai sveiki ir aplinkos užterštumui atsparūs grūdai“, – apibūdina O. Sungailienė.

Praėjusį metų rudenį ūkininkai  nusipirko malūną.  Pasistatė pastatą, kuriame gamina spelta miltus, kruopas,  manų kruopas.  Nuvažiavę į Italiją išsiaiškino ir makaronų gamybos paslaptis, nusipirko tam reikalingą įrenginį, į kurį užtenka suberti miltus, sudėti reikalingus ingredientus, o visus kitus darbus atlieka pats įrenginys. Nors makaronus gamina vos kelis mėnesius, bet jau turi savo klientus.

Didžiąją speltos gaminių dalį parduoda iš namų, dalį per parduotuves. Nemažai uogų parduoda  turguose.

Nauja galimybė – parama

Ona ir Gediminas Sungailai viską kūrė savomis lėšomis. „Kiek turėdavome pinigų, už tiek ir pirkdavome“, – sako ūkininkai ir priduria, kad idėjų ūkio plėtrai pasisemia keliaudami po pasaulį, lankydamiesi parodose.  Pasak ūkininkų, šiandien smulkiesiems ūkininkams yra daugiau galimybių. Kelią nuo gamintojo iki vartotojo palengvina parama pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.

 Paramos lėšomis kompensuojama projekto reikmėms skirtos kroviniams vežti ir (ar) prekybai naujos technikos, priskiriamos prie N1 klasės transporto priemonių; mechaninių-hidraulinių vežimėlių ir (ar) krautuvų, išskyrus teleskopinius; prekybinių baldų ir įrangos; fasavimo ir (arba) pakavimo įrangos; gaminamų produktų apdorojimo ir (arba) perdirbimo ir paruošimo realizacijai įrangos įsigijimas; produktų etikečių kūrimo ir gaminimo paslaugų teikimo išlaidos. Finansuojama verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (ar) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (įskaitant statybines medžiagas); verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (ar) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos). Šiai KPP veiklos sričiai gali būti išmokamas  40 proc. avansas.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje „Bendradarbiavimo“ priemonės veiklos sričiai  „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ numatyta daugiau kaip 3 mln. eurų.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lrv.lt ir www.ismanuskaimas.lt.